Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 13
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Problemy Ekologii
2008 R. 12, nr 2 101-103
PL Artykuł zawiera refleksję na temat relacji wizji miasta oraz problemów rewitalizacji na przykładzie przestrzeni miejskiej Krakowa w oparciu o dokument, który wygrał konkurs na "założenia do lokalnego programu rewitalizacji Krakowa" oraz przedstawia niektóre założenia ideowe dotyczące pojęcia wizji.
EN It is on relation between the vision of the city and revitalization problems of Cracow based on the winning document in a competition for "Foundation of Local Revitalization Program for Cracow".
2
100%
Problemy Ekologii
PL Artykuł przedstawia dwa przykłady rewitalizacji obiektów poprzemysłowych na funkcje związane z kulturą. Przykład pierwszy to adaptacja zabudowy na działce w śródmiejskiej zabudowie centrum Brukseli. Dawna szlifiernia kryształu została przebudowana na potrzeby lokalnego centrum kultury i wpłynęła na [...]
EN The article presents two examples of postindustrial buildings revitalizations for new cultural activities. The first one is an adaptation of built-up tenatement–Mouse plot in the center of Brussels. The old glass grindery was rebuilt for local, cultural center and become one more attraction in exist[...]
3
100%
Środowisko Mieszkaniowe
2013 nr 11 198--208
PL Refleksja na temat ulicy śródmiejskiej, która ma szanse stać się ulicą mieszkaniową miasta przyszłości prowadzi do postawienia szeregu pytań o to, na ile obecne uwarunkowania prawne dotyczące kształtu przestrzeni i kontekst kulturowy determinują przyszłą jej formę i funkcjonowanie. Na przykładzie ul[...]
EN A reflection upon the street in Krakow which stands a chance of becoming a residential street in the city of the future leads to a series of questions concerning the extent to which both the current legal circumstances with respect to the shape of a space and the cultural context determine its futur[...]
4
100%
Czasopismo Techniczne. Architektura
PL W artykule przedstawiono historię jednego projektu. Jest nim Mercedes-Benz Museum Stuttgart autorstwa UN STUDIO. Prowadzona refleksja dotyczy relacji człowieka i rzeczy, które jako eksponaty muzealne stają się nie tylko świadkami historii, kultury i cywilizacji, lecz także – budząc emocje i pożądani[...]
EN This paper presents the story of one project. It is the Mercedes-Benz Museum Stuttgart designed by UN STUDIO. The author’s reflection concerns relations between man and things which – as museum exhibits – become witnesses of history, culture and civilization as well as – arousing emotions and desire[...]
5
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Architektura i Urbanistyka
2006 Z. 6 99-103
EN How to build a contemporary urban composition theory - it seems to be an important question. Contemporary townscape and space treated as a result of neutral summing of different, non-coordinated activities is not a good start point. We should not resign from thinking about an urban form as a wonderf[...]
6
100%
Środowisko Mieszkaniowe
2009 nr 7 58--61
7
100%
Czasopismo Techniczne. Architektura
PL Artykuł przedstawia przykład rewitalizacji obszarów postindustrialnych do realizacji zagospodarowania terenów dla potrzeb Wystawy Światowej w Lizbonie w 1998 r. Założone od początku i szczegółowo zaprojektowane etapy przekształceń zaniedbanych obszarów nad estuarium Tagu są świetnym przykładem urban[...]
EN It is about an example of revitalization of postindustrial areas – the realization of Expo’98 in Lisbon and repeated revitalization of the site. Established from the very beginning and carefully planned transformation phases of neglected grounds on Tagus estuary are an excellent example of this sort[...]
8
100%
Czasopismo Techniczne. Architektura
PL Artykuł stanowi refleksję dotyczącą zarówno wizji miasta przyszłości, jak i czynników ją warunkujących.
EN It is a reflection on both the vision of the city of the future as on factors that determine it.
9
100%
Czasopismo Techniczne. Architektura
PL W artykule przedstawiono kampus Politechniki Lozańskiej w Ecublens i przeanalizowano jego formę jako przykład sektora zagospodarowania. Dzieje Politechniki Lozańskiej (EPFL) sięgają 1853 roku, a istniejąca dziś uczelnia uzyskała samodzielność w 1968 roku. Decyzja o budowie nowego zespołu uniwersytec[...]
EN The paper presents the campus of the Lausanne Technical University (EPFL) in Ecublens and analyzes its form as an example of development of a superblock. History of EPFL goes back to 1853 and the school received independence in 1968. The decision to build a new campus out of city center, in Ecublens[...]
10
100%
Czasopismo Techniczne. Architektura
PL Artykuł przedstawia szczególną formę kwartału miejskiego, podzielonego na działki i zabudowanego wolnostojącymi budynkami. Forma ta wywodzi się z willowej zabudowy jednorodzinnej i została zaadaptowana dla celów zabudowy wielorodzinnej.
EN The paper presents the particular form of an urban block, divided into plots and built up with detached buildings. This form is derived from the single-family housing and has been adapted for multifamily housing purpose.
11
100%
Czasopismo Techniczne. Architektura
2014 R. 111, z. 1-A 105--125
PL Jak rozumiemy życie miasta, jego czas i przestrzeń? Jakie wymagania stawiamy przestrzeni, w której żyjemy i czym jest dla nas przyszłość? Dziś odpowiedzi na te pytania w sposób szczególny naznaczone są refleksją nad dynamiką i zakresem zmian, jakie dotykają nas i nasze miasta. Co jest i powinno zost[...]
EN How do we understand the life of the city, its time and its space? What requirements do we impose on the space we live in? What does the future mean to us? Today, answers to these questions are marked with a reflection upon the dynamic and scope of changes which affect us and our cities. What is and[...]
12
100%
Czasopismo Techniczne. Architektura
PL Rozważania nad przestrzenią publiczną współczesnego miasta można rozpocząć od przybliżenia definicji tych przestrzeni, które uznamy za publiczne. Określenie publiczne ustawiane jest zwykle na skali publiczne/prywatne. Z przestrzeni miasta wyłączane są przestrzenie realizujące wymagające izolacji ind[...]
EN Experience of the public space is one of the first In each one.s life beginning when one starts to percept reality around him. Inside it one evolves, by it one defines his own personality and, rather without any conscious, is being a creature of all the impulses coming from it. At the same time one [...]
13
63%
PUA Przestrzeń Urbanistyka Architektura
2017 Vol. 1 93--113
PL Artykuł przedstawia projekt dyplomowy strefy rekreacyjnej Nowego Sącza obejmującej tereny położone u zbiegu rzek Dunajca i Kamienicy Nawojowskiej wraz z propozycją przekształcenia terenów fabryki lodów Koral w krajobrazowo ukształtowany pawilon widokowy Centrum Promocji Regionu. Projekt wykonany zos[...]
EN The paper presents a diploma project of the recreational area of Nowy Sącz, situated at the confluence of the Dunajec and Nawojowska Kamienica rivers with the proposal of transforming the ground of the Koral Ice Cream Factory into a landscape-shaped pavilion of the Regional Promotion Center. The pro[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last