Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 9
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2012 Nr 4 103-105
PL W badaniach uzyskano sześcioorganizmową szczepionkę mikroorganizmów, w skład której wchodziły szczepy: bakterii Bacillus cereus B5e/sz, B. subtilis P22, Bacillus sp. T16, drożdży Yarrowia lipolytica PII6a oraz grzybów strzępkowych Aspergillus sp. KG 12 i Trichoderma sp. K1. Kompostowanie szczeciny z[...]
EN In this study six-strains inoculum was obtained, including: bacterial strains Bacillus cereus B5e/sz, B. subtilis P22, Bacillus sp. T16, yeast strair Yarrowia lipolytica PII6a and two strains of filamentous fungi Aspergillus sp. KG12 and Trichoderma sp. K1. Composting of pig bristle with the use of [...]
2
100%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2012 Nr 4 108-111
PL Opracowano warunki kompostowania szczeciny z udziałem czteroorganizmowej szczepionki drobnoustrojów keratynolitycznych, co było wymogiem podstawowym. Efektywny przebieg procesu w skali półtechnicznej możliwy był w warunkach tlenowych, przy odpowiedniej wilgotności i składzie masy, w której 50% stano[...]
EN In this study bristles composting conditions using a combined inoculum keratinolytic microorganisms were developed. Effective composting process was possible in a pilot-scale research under aerobic conditions using a proper humidity and mass composition. The blend of 50% of shredded bristles and 50%[...]
3
100%
Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego
2014 nr 1 47--50
PL Celem przeprowadzonej pracy badawczej była analiza wpływu parametrów rehydratacji (temperatury i rodzaju medium) na wzrost objętości suszonych jabłek odmiany Ligol. Jabłka (plastry o grubości 3 i 10 mm, kostki o boku 10 mm) suszono następującymi metodami: konwekcja naturalna (temperatura suszenia 60[...]
EN The objective of the research work was to investigate the influence of rehydration parameters (temperature, immersion medium) on the volume increase of dried apples (var. Ligol). Apples (slices of 3 mm and 10 mm in thickness, cubes of 10 mm in thickness) were dried in the: drying chamber (natural co[...]
4
100%
Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego
2014 nr 2 18--23
PL Celem pracy przedstawionej w artykule jest analiza wpływu parametrów rehydratacji (temperatury i rodzaju cieczy rehydratującej) na zmiany masy i masy suchej substancji podczas rehydratacji suszonych jabłek odmiany Ligol. Jabłka (plastry o grubości 3 i 10 mm, kostki o boku 10 mm) suszono następującym[...]
EN The objective of this study was to investigate the influence of rehydration parameters (temperature, immersion medium) on the mass and dry matter changes during the rehydration of dried apples (var. Ligol). Apples (slices of 3 mm and 10 mm in thickness, cubes of 10 mm in thickness) were dried in the[...]
5
100%
Agricultural Engineering
2014 Vol. 18, No. 2 219--228
PL Celem pracy była analiza wpływu parametrów i metody suszenia na wzrost objętości suszonych plastrów i kostek jabłek podczas ich rehydracji. Jabłka odmiany Ligol (plastry o grubości 3 i 10 mm, kostki sześcienne o boku 10 mm) suszono następującymi metodami: konwekcja naturalna (temperatura suszenia 60[...]
EN The objective of this paper was to analyse the impact of parameters and drying method on the increase of the volume of dried apple slices and cubes during their rehydration. Ligol apples (cut into 3 and 10 mm slices and 10 mm cubes) were dried with the following methods: natural convection (temperat[...]
6
100%
Inżynieria Rolnicza
PL Celem pracy była analiza wpływu parametrów suszenia na ubytek masy suchej substancji suszonych jabłek odmiany Ligol podczas ich rehydratacji. Jabłka krojone w plastry o grubości 3 i 10 mm i kostki o boku 10 mm suszono następującymi metodami: konwekcja naturalna (temperatura suszenia 60ºC), konwekcja[...]
EN The objective of the paper was to analyse the impact of drying parameters on the loss of dry substance mass of dried apples of Ligol cultivar during their rehydration. Apples cut into 3 and 10 mm slices and 10 mm cubes were dried with the following methods: natural convection (temperature of drying°[...]
7
100%
Technical Sciences / University of Warmia and Mazury in Olsztyn
2017 nr 20(3) 241–-257
EN The accuracy of the available from the literature models for the dew point temperature determination was compared. The proposal of the modelling using artificial neural networks was also given. The experimental data were taken from the psychrometric tables. The accuracies of the models were measured[...]
8
88%
Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego
2016 Nr 2 12--17
PL Liście kolendry suszono w warunkach konwekcji naturalnej w temperaturze 25, 35, 45 i 55°C. Ponadto liście kolendry, bazylii i natkę pietruszki suszono w warunkach domowych następującymi sposobami: metodą naturalną (21-26°C), w suszarce elektrycznej i w piecyku kuchennym (ok. 50°C). Stwierdzono, że c[...]
EN The coriander leaves were dried in natural convection at 25, 35, 45, and 55°C. Moreover the leaves of coriander, basil, and parsley were dried in home conditions applying the following methods: natural method (21-26°C), in the electric dryer, and in the oven (app. 50°C). It was observed that the dry[...]
9
76%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2009 Nr 3 98-100
PL W bioreaktorze statycznym kompostowano pióra kurze z udziałem szczepionki bakterii Bacillus subtilis P22. Inokulacja kompostu była niezbędnym warunkiem prawidłowego przebiegu tego procesu, a także dynamicznej biotransformacji substancji organicznych do składników mineralnych, co wykazano na podstawi[...]
EN Composting of chicken feathers was carried out in the presence ofBa cillus subtilis P22 inoculum in a static bioreactor. Inoculation of com post was essential for proper dynamic biotransformation of organ! matter to mineral components, which was proved by analysis of com post microflora, enzymatic t[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last