Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 17
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Hydraulika i Pneumatyka
2011 nr 3 9-13
PL Opisano badania nad zastosowaniem cieczy magnetycznych w uszczelnieniach pracujących w środowisku wody. Podano nazwy czterech rodzajów cieczy wykorzystanych w badaniach. Podkreślono, że uszczelnienia z cieczą magnetyczną można eksploatować w wodzie, przy ograniczonej prędkości ruchu uszczelnienia, j[...]
EN The results of experiments aimed at determination of characteristics of magnetic fluid seals in immediate contact with utility water have been presented. Four grades of magnetic fluids were tested. These seals can operate in water environment but in a very limited velocity range and with magnetic fl[...]
2
100%
Proceedings of ECOpole
PL Przedstawiono historie badań, które doprowadziły do odkrycia i wyizolowania tlenu.
EN The history of research, leading to the discovery and isolation of oxygen is presented.
3
63%
Polish Maritime Research
2007 S 1 71-74
EN The article reports the course of preliminary examination of a ferrofluid seal applied in liquid environment. A newly built research rig is described, and results of pressure tests performed for different shaft rotations are discussed. Other studies carried out in the past only referred to the gas e[...]
4
63%
Hydraulika i Pneumatyka
2007 nr 4 5-8
PL Opisano badania uszczelnień czołowych w warunkach wymuszonych drgań osiowych. Wskazano na zależność występowania przecieków od rodzaju materiału, z którego zbudowano uszczelnienie. Wyniki badań zaprezentowano na wykresach.
EN This paper summarizes the experimental results obtained in tests of mechanical seal effectiveness under axial forced vibration. The basic reliability characteristics useful in seal design are relation between leakage and seal features. The results were presented on charts.
5
63%
Zagadnienia Eksploatacji Maszyn
PL W pracy opisano doświadczalny liniowy tłumik magnetoreologiczny (MR) ze szczeliną pierścieniową, zaprojektowany do celów badawczych. Jest to semiaktywny tłumik drgań z bezstopniową zmianą charakterystyki tłumienia. Sterowanie tłumikiem MR odbywa się na zasadzie modulacji szerokości impulsu prądu pły[...]
EN Since a time is undertaken an effort to develop the efficient, flexible and reliable vibration damper for the use in structures that operate in variable work conditions. Such damper known as the semi-active damper has to be easily and automatically accommodated to the actual vibration and load level[...]
6
63%
Paliwa, Oleje i Smary w Eksploatacji
EN Construction and functioning of the mist lubricating systems have been presented. A special experimental stand for testing of oils used to mist lubrication and relevant test method have been described. Some commercial oils was tested. It was assumed that all tested oils have met requirements of mist[...]
7
63%
Hydraulika i Pneumatyka
2005 nr 6 8-11
8
63%
Czasopismo Techniczne. Mechanika
PL W artykule opisano budowę zaprojektowanych i wykonanych przez autorów prototypowych konstrukcji liniowego i obrotowego tłumika magnetoreologicznego (MR) z odzyskiem energii. Przedstawiono również wybrane charakterystyki tych urządzeń wyznaczone na podstawie badań laboratoryjnych.
EN The paper briefly summarises the design structure of a prototype linear and rotary magnetorheological (MR) damper with energy recovery capability, engineered by the authors, and provides selected characteristics of those devices based on laboratory testing.
9
63%
Polish Maritime Research
2007 nr 4 53-58
EN This paper presents course of research on ferro-fluidal seals used in water. The tests were carried out for a hydrophobic magnetic fluid and specially selected profiles of sealing lips at various linear velocities in sealing unit. Though the tests were preliminary their results showed that the resea[...]
10
63%
Polish Maritime Research
2008 nr 3 49-58
EN Presented in article MF seals are being researched for sea technology purposes due to their excellent tightness and low resistance of motion. These features are most valuable for ring propellers and ship’s main propeller shaft. There are more reasons why technologists payf significant attention for [...]
11
63%
Polish Maritime Research
2011 nr 2 51-59
EN Use of the magnetic fluid seal technology in water is much more difficult technological problem in comparison to gas or vacuum environment. Some seals constructed up to time been are designed as hybrid, two stage sealing structures with shields or mechanical seals used as protection measures to the [...]
12
51%
Modelowanie Inżynierskie
2012 T. 12, nr 43 193-202
PL W pracy przedstawiono wyniki obliczeń wytrzymałościowych generatora elektromagnetycznego połączonego z liniowym tłumikiem magnetoreologicznym (MR).Tłumik i generator są elementami samo zasilającego się układu redukcji drgań. Do obliczeń przyjęto maksymalne wartości przyspieszeń działających na układ[...]
EN The paper summarises the strength analysis data of a linear electromagnetic generator connected to a magnetorheological (MR) damper on a joint piston rod. Both generator and the damper are elements in the self-powering vibration reduction system. The calculation procedure uses the maximal accelerati[...]
13
51%
Problemy Eksploatacji
1998 nr 3 309-322
PL Autorzy prezentują zagadnienia materiałowe i konstrukcyjne w zastosowaniach uszczelnień z cieczami ferromagnetycznymi w warunkach statycznych i dynamicznych. Zestawiono typowe materiały stosowane w cieczach magnetycznych, jak również elementy obwodów magnetycznych i porównano ich właściwości. Podano[...]
EN The authors present material and design problems of ferrofluid seals application in both static or dynamic conditions with their advantages or shortcomings discussion. Typical magnetic materials used for magnetic liquids and magnetic circuit elements are set up with comparison of their properties. P[...]
14
51%
Zagadnienia Eksploatacji Maszyn
PL Wśród wielu możliwości zastosowania cieczy magnetycznych w technice najbardziej zaawansowane obecnie są przemysłowe rozwiązania uszczelnień z cieczą magnetyczną. Zdolność uszczelniania wałów obrotowych za pomocą tego typu uszczelnień określona jest przez ciśnienie przebicia, które definiuje się ja[...]
EN The magnetic fluid seals are for the present the most important industrial application of magnetic fluids (ferrofluids) technology. Sealing capability of a magnetic fluid shaft seal is determined by the burst pressure, which is defined as the maximum pressure capacity of the seal before it fails. I[...]
15
51%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2005 nr 12 11-14
PL W artykule podano wybrane informacje na temat stosowania mgły oleju mineralnego do smarowania mechanizmów maszyn, a także obowiązujące w Polsce wartości dopuszczalnych stężeń olejów mineralnych i omówiono metody stosowane do oznaczania mgły olejowej w powietrzu na stanowiskach pracy. Na podstawie wy[...]
EN This paper presents selected information on the use of mineral oil mist in lubricating machines. It also discusses information on permissible concentrations of mineral oils that are obligatory in Poland and methods used in determining oil mist in workplace air. On the basis of recognition tests, an [...]
16
51%
Hydraulika i Pneumatyka
2014 nr 2 13--16
17
51%
Tribologia
2011 nr 2 143-155
PL W pracy przestawiono wyniki badań lepkości wybranych cieczy ferromagnetycznych poddanych działaniu stałego pola magnetycznego przy różnych wartościach strumienia indukcji magnetycznej. W badaniach uwzględniono wpływ szybkości ścinania na zmianę lepkości ferrocieczy. Zakres zmian lepkości cieczy ferr[...]
EN This paper presents the results of viscosity measurements for selected ferromagnetic fluids subjected to a DC magnetic field at various values of magnetic flux density. The research takes into consideration the dependency between shear rate and viscosity. The rate of change in viscosity under magnet[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last