Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 32
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Budowa Maszyn i Zarządzanie Produkcją
2007 Nr 4 241-245
PL Badano właściwości mechaniczne i termiczne poli(wmylo pirolidonu) PVP z dodatkiem kolagenu lub chitozanu. Otrzymano cienkie filmy polimerowe z PVP z 10% dodatkiem polimeru naturalnego. Właściwości mechaniczne filmów badano używając zrywarki Instron. Właściiwości termiczne badano przy użyciu skaningo[...]
EN The mechanical and thermal properties of PVP and PVP/colIagcn, PVP/chitosan blends have been investigated by mechanical testing (Instron) and Differential Scanning Calorimetry measurements. The changes in such mechanical properties as breaking strength, percentage of elongation and Young's modulus h[...]
2
100%
Engineering of Biomaterials
3
100%
Engineering of Biomaterials
4
100%
Engineering of Biomaterials
5
100%
Engineering of Biomaterials
6
100%
Engineering of Biomaterials
7
81%
Prace Naukowe Instytutu Technologii Organicznej i Tworzyw Sztucznych Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Celem pracy było zbadanie wpływu niewielkiej ilości chlorku benzylu (chB) i 1-chlorometylonaftalenu (chmNf) na przemiany fotochemiczne zachodzące w polistyrenie (PS), tj. degradację, sieciowanie, utlenianie i tworzenie wiązań podwójnych. Do badań użyto handlowego polistyrenu o liczbowo średnim cięża[...]
EN The aim of this work was to study the influence of small amout (1% wt) of benzyl chloride and 1(chloromethyl) naphthalene on photochemical transformations in polystyrene (degradation, crosslinking, oxidation, double bond formation). Commercial PS with Mn=110000 g/mol was used in this study. 2%-solut[...]
8
81%
Polimery
2001 T. 46, nr 6 379-389
PL Publikacja przeglądowa zawierająca 130 odnośników literaturowych. Uszkodzenia wywołane promieniowaniem UV w kolagenie zależą od długości fali padającego światła, wieku kolagenu oraz od obecności innych substancji w tym białku. Przedstawiono budowę chemiczną kolagenu i na tym tle szczegółowo omówiono[...]
EN A review with 130 references covering photochemical damage caused by UV rays in collagen. The damage is known to be related to collagen type and age, and to the nature of the admixtures present in collagen, but the mechanism of the damage has not yet been fully recognized. Collagen's chemical struct[...]
9
81%
Engineering of Biomaterials
10
81%
Engineering of Biomaterials
11
81%
Engineering of Biomaterials
12
81%
Engineering of Biomaterials
13
81%
Engineering of Biomaterials
14
81%
Engineering of Biomaterials
15
81%
Engineering of Biomaterials
16
81%
Engineering of Biomaterials
17
81%
Engineering of Biomaterials
18
81%
Engineering of Biomaterials
19
81%
Engineering of Biomaterials
20
81%
Engineering of Biomaterials
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last