Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 12
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe. Elektryka / Politechnika Opolska
2010 z. 63 15-16
EN The paper presents an analysis of influence of operation frequency on losses in a winding of a choke inductor in DC - DC step - down switched mode converter. A field - circuit finite element model of the converter is used to compute winding losses of an inductor.
2
100%
Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering
2010 No. 62 15-24
EN An analysis of skin effect and power losses in a winding of a choke inductor of a step-down, buck-type switched mode power supply is presented in the paper. The computations using the elaborated field-circuit model of the supply and the experimental verification are carried out. The elaborated model[...]
3
100%
Zeszyty Naukowe. Elektryka / Politechnika Opolska
2011 z. 66 19-20
EN The paper presents the analysis of influence of the so-called rotor-end factor on results of electromagnetic torque computations in a solid-rotor induction machine. A field-circuit 2D finite element model of the machine is used in computations.
4
100%
Zeszyty Naukowe. Elektryka / Politechnika Opolska
2012 z. 67 9-12
PL Artykuł prezentuje wynik obliczeń charakterystyk momentu elektromagnetycznego silnika indukcyjnego z wirnikiem masywnym niejednorodnym. Charakterystyki te wyznaczono metodą polowo-obwodową przy wykorzystaniu współczynników efektu krańcowego obliczonych za pomocą wyrażeń prezentowanych dotychczas w l[...]
5
100%
Zeszyty Naukowe. Elektryka / Politechnika Opolska
2013 z. 69 23--24
EN The paper presents results of investigation on influence of conductivity of the endregions in a solid rotor on the end-rotor factor. The investigation is carried out using numerical model of the solid rotor.
6
100%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL W pracy zaprezentowano wyniki analizy wpływu własności materiału, z którego wykonano jednorodne obszary krańcowe w wirniku masywnym maszyny indukcyjnej, na charakterystyki współczynnika mocy w funkcji prędkości obrotowej. Do tego celu wykorzystano innowacyjną numeryczną metodę obliczania współczynni[...]
EN The paper presents results of analysis of the influence of the end-region material properties on the steady-state power factor vs. speed characteristics for the solid-rotor induction machine. For that purpose a new method for numerical determination of the effective conductivity and the improved fie[...]
7
63%
Archives of Electrical Engineering
EN The efficiency of the solid-rotor induction machines depends on axial length of rotor (including the end-regions). Determination of the best axial length is problematic because of current density distribution in the end-regions and also because of absence of dedicated methods and models. This work p[...]
8
63%
Archives of Electrical Engineering
EN This work presents the co-simulation approach to the analysis of control systems containing detailed models of electromagnetic and electromechanical converters. In this method of analysis the attention is paid to the whole system and not only to its electromagnetic part. The latter is described by e[...]
9
63%
Przegląd Elektrotechniczny
PL W pracy przedstawiono obliczenia rozkładu gęstości prądów wirowych za pomocą trójwymiarowej siatkowej metody analizy pola elektromagnetycznego. Zastosowano metodę dyskretyzacji równań Maxwella polegającą na wykorzystaniu funkcji geometrii analitycznej opisujących prądy i napięcia przyporządkowane fo[...]
EN The work aims at the three-dimensional computations of eddy-current distribution using the finite element method. The method of discretisation of the Maxwell equations is based on the application of geometrical analysis for description of currents and voltages associated with geometrical forms of a [...]
10
51%
Czasopismo Techniczne. Elektrotechnika
PL Artykuł prezentuje wyniki analizy wpływu użycia różnych materiałów wirnika o różnej krzywej magnesowania i konduktywności na charakterystyki mechaniczne wysokoobrotowej hamownicy wiroprądowej. Analiza obejmuje wirniki o różnych długościach czynnych z nacięciami osiowymi lub bez nacięć osiowych oraz [...]
EN This paper presents an analysis of the influence of utilizing rotor materials of different magnetization and conductivity on steady-state torque-speed characteristics for a high-speed eddy-current brake. The analysis involves rotors of different active lengths, with or without axial slits and a copp[...]
11
51%
Archives of Electrical Engineering
2014 Vol. 63, nr 2 295--304
EN The paper presents results of analysis of the influence of rotor construction on the steady-state torque-speed characteristics of a high-speed eddy-current brake. The investigation is carried out using two- and three-dimensional finite element models and measurements. A series of computations is car[...]
12
51%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2014 Nr 3(103) 205--210
PL W artykule zawarto analizę wpływu wybranych parametrów na charakterystykę elektromechaniczną wysokoobrotowej hamownicy wiroprądowej. Przeprowadzono analizę porównawczą przy użyciu materiałów o odmiennych charakterystykach magnesowania oraz konduktywności właściwej. Analizowano wpływ zmian konstrukcy[...]
EN The article includes impact analysis of selected rotor construction parameters on the torque-speed characteristics of a high-speed eddy-current brake. A comparative analysis was performed using two materials with different magnetization characteristics and conductivity. The analysis contains influen[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last