Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 7
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe. Studia Informatica / Uniwersytet Szczeciński
2012 Nr 30 221--236
EN Machine learning is being used in tasks of the regression and classification. In the field of classification a multidimensional of classified objects is one of essential problems. Classification is held on the basis of the value of features. These features are reflecting dimensions of the object sub[...]
2
100%
Logistyka
2015 nr 4 7031--7040, CD2
PL Zastosowanie systemów informatycznych zarządzania ma na celu szeroko pojęte usprawnienie działania organizacji poprzez zarządzanie jej wiedzą. Jednym z ważnych zadań realizowanych przez systemy tego typu jest wspomaganie zarządzania łańcuchem dostaw. Na rynku istnieje wielu systemów informatycznych [...]
EN The aim of use the management information systems is to improve the performance of functioning the organization by managing its knowledge. One of the most important tasks performed by this kind of systems is to support supply chain management. There are a lot of SCM systems, which have a wide range [...]
3
63%
Zeszyty Naukowe. Studia Informatica / Uniwersytet Szczeciński
2011 Nr 28 21--33
PL W literaturze podano wiele metod i narzędzi wspierających procesy podejmowania decyzji. Wybór odpowiedniej metody zależy od konkretnego problemu bądź środowiska warunkującego dane rozwiązania. Przedstawione podejście do wielokryterialnej oceny problemu decyzyjnego pozwoliło na porównanie dwóch metod[...]
EN The paper is focuses on a proper methodical appraisal to selection of method in web usability. Assessment methods is the use of multi-criteria methods in the context of the problems. The classification of alternative was executed as regard on the largest ratings, which was confirmed by tests online.[...]
4
63%
Foundations of Computing and Decision Sciences
EN The article outlines the issues of website quality assessment, reduction of website assessment criteria and factors that users employ in the assessment of websites. The article presents a selection procedure concerning significant choice criteria and revealing undisclosed user preferences based on n[...]
5
63%
Metody Informatyki Stosowanej
2010 nr 4 (24) 109-124
EN In the article four most popular e-learning platforms spread on OpenSource principles were characterised. These systems were subjected to the evaluation of the experts group using the Promethee GDSS method. Assumptions of this method were presented in contents of the article besides guidelines of P[...]
6
63%
Metody Informatyki Stosowanej
PL Celem niniejszego artykułu jest dokonanie przeglądu funkcjonalności istniejących serwisów porównawczych na polskim rynku oraz wskazanie możliwości ich rozwoju. Proponowane rozwiązanie obejmuje zwiększenie liczby kryteriów porównywania produktów oraz zaadoptowania metod wielokryterialnej analizy decy[...]
EN The following paper is dealing with directions developing in the literature on choosing the MCDA method best suited to solve a given decision problem. When considering factors originating from the subject of the decision, the main focus was on case studies which support applying a particular method [...]
7
63%
Logistyka
2015 nr 4 3785--3794, CD 2
PL W związku z ewoluowaniem sposobu funkcjonowania przedsiębiorstw w kierunku organizacji informacyjnych oraz z rosnącą wagą logistyki, szerokie zastosowanie w przedsiębiorstwach znajdują systemy informatyczne zarządzania, ułatwiające w znacznym stopniu działania logistyczne. Wśród nich najważniejszą k[...]
EN In connection with the evolution of the way of enterprises functioning in the direction of the information organization and the increasing importance of logistics, widely used in enterprises are management information systems, which largely facilitate the logistical activities. Among them the most i[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last