Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 20
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2001 nr 4 2-5
PL rtykuł wieńczy cykl poświęcony ryzyku obsługi pras. W numerach 11/98, 3 i 4/00 BP przedstawiono poszczególne elementy procesu oceny ryzyka obsługi pras, tzn. zdefiniowano stanowiska pracy i sposoby obsługi pras, rozpoznano zagrożenia, oszacowano i oceniono ryzyko realizacji rozpoznanych zagrożeń. W [...]
EN This article completes a comprehensive series devoted to the risk of press operation. Previous articles (BP 11/98,3 & 4/00) presented particular elements of the risk assessment process, i.e. work places and different modes of operation were defined, hazards were identified, risk was estimated and ev[...]
2
100%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2001 nr 5 4-8
PL Artykuł wieńczy cykl poświęcony ryzyku obsługi pras. W numerach 11/98, 3 i 4/00 BP przedstawiono poszczególne elementy procesu oceny ryzyka obsługi pras, tzn. zdefiniowano stanowiska pracy i sposoby obsługi pras, rozpoznano zagrożenia, oszacowano i oceniono ryzyko realizacji rozpoznanych zagrożeń. W[...]
EN This article completes a comprehensive series devoted to the risk of press operation. Previous articles (BP 11/98, 3 8 4/00) presented particular elements of the risk assessment process, i.e. work places and different modes of operation were defined, hazards were identified, risk was estimated and e[...]
3
100%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2000 nr 4 8-11
4
100%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
1998 nr 10 2-8
5
100%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2000 nr 3 2-7
6
100%
Utrzymanie Ruchu
2015 Nr 1 66--68
PL Urządzenia ochronne nieodgradzające to urządzenia zabezpieczające, które nadzorują dostęp do stref niebezpiecznych, nie stanowiąc fizycznych barier. Przeznaczone są do ochrony ludzi głównie przed zagrożeniami urazowymi. Tworzą rodzinę tzw. elektroczułego wyposażenia ochronnego (EWO), którą może stan[...]
7
100%
Utrzymanie Ruchu
2014 Nr 2 53--55
PL Rozwiązania konstrukcyjne maszyn wewnętrznie bezpiecznych zależą od konieczności technologicznych: wielkości konstrukcji, specyfiki narzędzi, właściwości materiałów, środowiska związanego z pracą w halach, na wolnej przestrzeni, pod ziemią, pod wodą, w powietrzu itd. Można jednak wyodrębnić dla wszy[...]
8
100%
Utrzymanie Ruchu
2013 Nr 3 56--61
PL Współczesna koncepcja kreowania bezpiecznego środowiska pracy opiera się na racjonalizacji (optymalizacji) ryzyka zawodowego. Pozostaje ono jedynym parametrem umożliwiającym kwantyfikowanie poziomu bezpieczeństwa. Jest także kluczem i nieodzownym narzędziem efektywnego zarządzania bezpieczeństwem pr[...]
9
100%
Utrzymanie Ruchu
2012 Nr 2 32--34
PL Jak minimalizować straty spowodowane wypadkami przy pracy? Na to pytanie naturalną odpowiedzią powinny być dyrektywy unijne, które w przypadku maszyn „starych" mają wpływać na poprawę warunków pracy oraz bezpieczeństwo przy ich eksploatacji. Czy jednak jest tak w rzeczywistości?
10
100%
Utrzymanie Ruchu
2013 Nr 4 58--60
PL Ryzyko wypadkowe jest czynnikiem decydującym o poziomie bezpieczeństwa pracy przy maszynach produkcyjnych. W cz. I artykułu omówione zostały definicja i rodzaje ryzyka, poruszono temat przebiegu procesu jego nadzorowania i redukcji oraz zidentyfikowano możliwe zagrożenia.
11
100%
Utrzymanie Ruchu
2012 Nr 1 42--43
PL Maszyny są głównymi środkami pracy, niezależnie od rodzaju działalności przemysłowej. Szacuje się, że biorą udział, bezpośrednio lub pośrednio, w ok. 70% wszystkich wydarzeń wypadkowych. Można przypuszczać, że taka jest też skala strat wynikających z wypadków przy obsłudze maszyn.
12
100%
Utrzymanie Ruchu
2012 Nr 3 50--52
PL Nowa dyrektywa maszynowa MD 2006/42/WE miała być nadzieją na lepsze prawo od tego, które wynikało z poprzedniej dyrektywy 98/37/WE. Czekali na nią projektanci, producenci i dostawcy maszyn, a także jej użytkownicy oraz służby odpowiedzialne za stan techniczny i prawny środków pracy. Niestety, nowa d[...]
13
100%
Utrzymanie Ruchu
2015 Nr 2 50--52
PL Dostęp osób do stref niebezpiecznych wynika z koniecznych, przewidywalnych lub nieoczekiwanych interwencji. Rozwiązania konstrukcyjne powinny, w najwyższym możliwym stopniu, jednocześnie redukować zagrożenia, czyli poziom energii niszczących, oraz ekspozycję na nie osób przez ograniczenie możliwości[...]
14
100%
Utrzymanie Ruchu
2014 Nr 1 38--40
PL Zasady bezpieczeństwa kompleksowego sformułowane w dyrektywie maszynowej NMD 2006/42/WE i normie podstawowej PN-EN ISO 12100 są oparte na hierarchicznej triadzie środków redukcji ryzyka. Najwyższą rangę ma konstrukcja wewnętrznie, sama w sobie, bezpieczna. Ideałem byłaby tak zbudowana maszyna, która[...]
15
100%
Utrzymanie Ruchu
2014 Nr 3 65--67
PL Środki redukcji ryzyka powinni podejmować wszyscy tworzący łańcuch bezpieczeństwa. Producenci (projektanci, dostawcy) maszyn powinni realizować zasady tzw. bezpieczeństwa kompleksowego (zintegrowanego) przez: rozwiązania konstrukcyjne, środki ochronne oraz informowanie i ostrzeganie. Pracodawcy - pr[...]
16
100%
Utrzymanie Ruchu
2014 Nr 4 54--56
PL Dobór i stosowanie środków ochronnych przeznaczonych do nadzorowania zagrożeń muszą być poprzedzone dogłębną, udokumentowaną oceną ryzyka, która tak naprawdę służy ich optymalnemu doborowi.
17
100%
Utrzymanie Ruchu
2013 Nr 1 32--35
PL Aby skutecznie zarządzać ryzykiem zawodowym, należy stosować środki kształtujące realne środowisko pracy związane z ludźmi, obiektami technicznymi, otaczającym środowiskiem oraz organizacją układającą stosunki pomiędzy nimi w bezpieczną całość. Należą do nich środki: techniczne, bazujące na zasadach[...]
18
63%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2003 nr 1 8-9
PL W artykule przedstawiono europejską koncepcję zapewnienia bezpieczeństwa podczas użytkowania maszyn i innych urządzeń technicznych w pracy. Porównano minimalne wymagania bezpieczeństwa dotyczące użytkowania maszyn i innych urządzeń technicznych, określone przez dyrektywy społeczne 89/655/EWG, 95/63/[...]
EN The article presents a European conception of achieving safety of the use of work equipment at work. The minimum safety and health requirements for the use of work equipment by workers at work, defined by the Social Directives 89/655/EEC, 95/93/EC and 2001/45/EC, are compared with those in force in [...]
19
63%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2002 nr 1 6-10
PL Narastające zjawisko ekstremalnych aktów przemocy, w krajowych środowiskach o wysokim poziomie ryzyka zawodowego, prowadzące do zabójstw i dużych strat materialnych, wskazuje na konieczność podjęcia zintegrowanych działań specjalistów i instytucji do tego powołanych. Z doświadczeń krajów Unii Europe[...]
EN The increasing phenomenon of extreme acts of violence In Polish environments characterized by a high level of occupational risk, which leads to homicides and great material losses, points to a need for specialists and appropriate institutions to take up integrated actions. The experience of EU count[...]
20
51%
e-Informatica Software Engineering Journal
EN This paper presents a process evaluation for the agile technique of refactoring based on the language C. The basis for this evaluation is made up by an experiment which is targeted on the aspects of increased maintainability and modifiability. Although the maintainability test shows a slight advanta[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last