Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 17
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przegląd Komunalny
2001 nr 8 79-81
PL Pisząc o placach zabaw niejednokrotnie zastanawiam się nad tym, jak można by jednoznacznie opisać ich rolę. Te, często najbliższe naszym domom, tereny zieleni, nierzadko stanowią jedyne miejsce, w którym możemy obcować z roślinnością. Dla dzieci są miejscem zabaw i spotkań z kolegami, środowiskiem p[...]
2
100%
Zieleń Miejska
2007 Nr 4 38-39
PL Częste wyzwanie dla miejskich ogrodników i architektów krajobrazu stanowią skarpy, które są szczególnie narażone na zniszczenie i degradację. Te miejsca nie są również odpowiednie dla większości stosowanych w miastach roślin.
3
100%
Zieleń Miejska
2007 Nr 1 11-12
PL Cięcia drezw mają na celu utrzymanie starszych drzew w dobrej kondycji, ale często przeprowadza się je ze względu na bezpieczeństwo ludzi i ich mienia. Dobrze wykonany zabieg może drzewu pomóc, źle - doprowadzić nawet do jego powolnego zamierania.
4
100%
Przegląd Komunalny
2004 nr 8 46-48
PL Przestrzenie trawiaste w mieście to dosyć kontrowersyjny temat. Trawiasty krajobraz kojarzony bywa przede wszystkim z łąką, pastwiskiem, gazonem czy wreszcie najpopularniejszym trawnikiem. Pisząc o łące czy pastwisku, mamy na myśli przede wszystkim wartość użytkową tych przestrzeni, która w mieście [...]
5
100%
Przegląd Komunalny
2009 nr 8 50-51
PL Roślinność miast pełni wiele różnorodnych funkcji: chroni przed hałasem, pochłania dwutlenek węgla, zwiększa ilość tlenu, pomaga ochłodzić i odświeżyć powietrze. Poza funkcjami przyrodniczymi odgrywa też rolę estetyczną, ekonomiczną i społeczną.
6
100%
Zieleń Miejska
2009 Nr 12 18-19
PL Wypoczynek w parku zapewne większość ludzi kojarzy z biernym siedzeniem na ławce lub spacerowaniem. Nie jest to wynikiem negatywnego nastawienia do innych form rekreacji, ale raczej nieświadomości tego, czym mógtby stać się park, gdyby dokładniej pomyślano o potrzebach jego użytkowników.
7
100%
Zieleń Miejska
2008 Nr 3 12-13
PL Ogrodnictwo miejskie zaczęło nabierać znaczenia na przełomie XIX i XX w., kiedy zwrócono szczególną uwagę na estetyczny wygląd ulic, placów i parków. Jednocześnie kluczowego znaczenia zaczeli nabierać miejscy ogrodnicy, którzy zarówno koordynowali estetyczne nasadzenia roślin jak i wpływali na rozwó[...]
8
100%
Zieleń Miejska
2007 Nr 6 31-33
PL Bezpieczna zabawa dzieci, bezpieczne urządzenia zabawowe, bezpieczne otoczenie... O bezpieczeństwie powstaje obecnie wiele opracowań, gdyż jest to jeden z najbardziej istotnych problemów dotyczących miejsc, w których bawią się nasze dzieci.
9
100%
Architektura Krajobrazu
2004 nr 3-4 88-91
EN A modern village is a place of many contrasts and conflicts. Apart from multiple social problems, like unemployment and dearth, there still accrue others which are connected with the change of village character following the entrance of Poland to the European Union. Frustration, which is created thr[...]
10
100%
Zieleń Miejska
2008 Nr 4 20-22
PL Jednym z najpopularniejszych zabiegów związanych z pielęgnowaniem drzew i krzewów jest cięcie. Jego efekty śą widoczne natychmiast, a skutki, niestety, bywają opłakane.
11
100%
Zieleń Miejska
2017 Nr 3 19--21
PL Cięcia są jednymi z najczęściej stosowanych zabiegów pielęgnacyjnych w przypadku roślin drzewiastych. Niestety, nierzadko przeprowadzane są w sposób niewłaściwy. Zdarza się, że przynoszą roślinom więcej szkody niż pożytku. Nie zmienia to jednak faktu, że wykonane prawidłowo, stanowią zabiegi niezbę[...]
12
63%
Zieleń Miejska
2013 Nr 9 24--26
PL Kopenhaga – miasto Hansa Christiana Andersena, wyszukanej architektury i uroczych zakątków, pełne wspomnień i zabytków, oferuje dzieciom wiele miejsc, w których mogą rozwijać swą kreatywność. Tam, gdzie dawne rozwiązania architektoniczne przeplatają się z nowoczesnym modernizmem, miejsca zabaw wyglą[...]
13
63%
Zieleń Miejska
2013 Nr 11 32--34
PL Ekstremalne dyscypliny sportowe stają się coraz bardziej popularne ze względu na to, że zapracowanym ludziom zaczyna brakować ruchu oraz możliwości rozładowania nagromadzonych emocji.
14
63%
Przegląd Komunalny
2017 nr 9 63--66
PL W jaki sposób zaprojektować ogród eksperymentów, aby zapewniał satysfakcję użytkownikom, nie nudził i jednocześnie pozwalał na zwiększenie bioróżnorodności w miastach?
15
63%
Przestrzeń i Forma
2016 nr 26 39--52
PL Nowoczesne place zabaw powinny zapewnić dzieciom bezpieczeństwo oraz dać możliwość wszechstronnie rozwijających zabaw. Na podstawie przeprowadzonych w roku 2011 badań 400 warszawskich publicznych placów zabaw (z wykorzystaniem metody M. Kosmali, A. Gawłowskiej i E. Rosłon-Szeryńskiej) podjęto próbę [...]
EN The modern playgrounds should ensure children’s safety and allow for a broad range of developing plays. Based on the research carried out in 2011 on 400 public playgrounds in Warsaw (using the method of M. Kosmala, A. Gawłowska and E. Rosłon-Szeryńska) it was attempted to evaluate the quality and va[...]
16
51%
Czasopismo Techniczne. Architektura
PL Drzewa rosnące w obiektach zabytkowych i pomniki przyrody mogą być narażone na niebezpieczeństwo, jak też same mogą stać się zagrożeniem dla ludzi i ich mienia. W tym przypadku, z uwagi na ich cenne wartości przyrodnicze czy kulturowe, decyzja o ich usunięciu powinna być ostatecznością. Istotne znac[...]
EN Trees growing on heritage terrains or in the vicinity of natural landmarks can be subject to hazard and also they themselves can become a hazard to people and their property. Nevertheless, considering the trees’ high environmental and heritage values the decision of their removal should be a measure[...]
17
51%
Czasopismo Techniczne. Architektura
2012 R. 109, z. 6-A 145--166
PL Ogród Krasińskich jest parkiem zabytkowym (1676 r.) o bogatej historii, usytuowanym w centrum Warszawy. Od 1768 r. pełni on funkcje publicznego parku miejskiego. Ogród posiada współcześnie całkowicie odmienne uwarunkowania funkcjonalno-przestrzenne i przyrodnicze od tych z okresu przekształceń pod k[...]
EN Krasińskich Garden is a heritage park with a rich history (it was founded in 1676), located in downtown of Warsaw. Since 1768, it has become a public urban park. Garden has recently completely different spatial, functional and natural conditions compare to period of the last transition from the late[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last