Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 4
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe. Górnictwo / Politechnika Śląska
2006 z. 273 165-182
PL W artykule dokonano oceny stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w polskim górnictwie w latach 2003 - 2005. Sporządzono ją w oparciu o retrospektywne kryteria analizy wskaźnikowej wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz analizę wypadkowości i zachorowalności bezwzględnej i rodzajowej. Ponadto, w [...]
EN In article estimate of state of safety and sanitation of work in polish mining industry in years 2003 - 2005. It compose her in foothold about retrospective criteria of analyses case at work case and professional diseases and analysis case and inconditional morbidity and genre. Besides, it present b[...]
2
100%
WUG : bezpieczeństwo pracy i ochrona środowiska w górnictwie
2006 nr 4 30-35
PL W artykule przedstawiono badania dotyczące kultury bezpieczeństwa pracy pracowników jednej z kopalń węgla kamiennego. Przeprowadzono je na podstawie prostego narzędzia badawczego jakim jest ankieta. Badania objęły reprezentacyjną, losowo wybraną grupę ludzi, w skład której wchodziły zarówno osoby z [...]
EN In this article presented are investigations pertaining to the work safety culture of the employees of a single selected coal mine. These have been conducted on the basis of a simple research instrument which is the opinion poll. The investigations covered a representative random-chosen group of pe[...]
3
63%
Górnictwo i Geologia
PL W artykule przedstawiono badania dotyczące kultury bezpieczeństwa pracy pracowników jednej z kopalń węgla kamiennego. Przeprowadzono je na podstawie prostego narzędzia badawczego, jakim jest ankieta. Badania objęły reprezentacyjną, losowo wybraną grupę ludzi, w skład której wchodziły zarówno osoby z[...]
EN The examination of the culture of the job security of workers was conducted in a hard bituminous coal mine, on the bases of a simple research tool in the form of a questionnaire. The examination involved a formal, randomly chosen group of people, consisting of supervision staff and shop floor worker[...]
4
63%
Zeszyty Naukowe. Górnictwo / Politechnika Śląska
2005 z. 270 205-216
PL W referacie przedstawiono wpływ warunków klimatycznych na bezpieczeństwo pracy górników. Podano w nim znane i często stosowane wskaźniki mikroklimatu, takie jak: amerykańska temperatura efektywna, katastopnie wilgotne, temperatura zastępcza francuska, temperatura zastępcza klimatu wg. Cuprum, wskaźn[...]
EN This paper presents the climatic influence on the safety of miners work. It gives well - known and frequently used microclimate indexes such as: American effective temperature, vicarious French temperature, climate vicarious temperature, index WBGT and approximate WBGTp, factor and wet catagrades. O[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last