Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 14
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Engineering of Biomaterials
PL Inżynieria tkankowa kości kładzie nacisk na produkcje trójwymiarowego, porowatego rusztowania, które posiadałoby zdolność stymulowania adhezji, proliferacji i różnicowania osteoblastów. Takie rusztowanie wspierałoby proces regeneracji i tworzenia funkcjonalnej tkanki kostnej [1-3]. Celem niniejszej [...]
EN Bone tissue engineering put emphasis on fabrication three-dimensional porous scaffolds that possess ability to enhance adhesion, proliferation and differentiation of osteoblast cells, therefore supporting bone regeneration and functional bone tissue formation [1-3]. The aim of this work was to prove[...]
2
100%
Engineering of Biomaterials
3
81%
Engineering of Biomaterials
PL Ceramika wapniowo-fosforanowa w formie porowatego rusztowania na bazie biodegradowalnego biopolimeru jest materiałem powszechnie stosowanym jako wypełniacz ubytków tkanki kostnej w ortopedii i stomatologii. Chitozan, ze względu na swoje charakterystyczne właściwości takie jak: podobieństwo struktura[...]
EN Calcium phosphate ceramics in the form of biodegradable biopolymer-based, porous scaffolds are widely used as bone defect filler in dentistry and orthopedics. Chitosan is often applied in bone tissue engineering as a component of composites because of its characteristic properties such as structural[...]
4
81%
Engineering of Biomaterials
PL Powszechnie wiadomo, że reaktywne jonowo biomateriały indukują różne interakcje z otaczającym środowiskiem, powodując zmiany stężenia jonów, zwłaszcza kluczowych jonów takich jak wapń, magnez i fosfor, co może wpływać na metabolizm i żywotność komórek. Głównym składnikiem części mineralnej kości i z[...]
EN It is widely known that surface-reactive biomaterials induce various interaction with surrounded environment, causing changes in the ion concentration, especially with respect to the crucial ions such as calcium, magnesium and phosphorous, what may significantly affect the cell metabolism and viabil[...]
5
81%
Engineering of Biomaterials
6
81%
Engineering of Biomaterials
7
81%
Engineering of Biomaterials
8
81%
Engineering of Biomaterials
9
71%
Engineering of Biomaterials
EN Synthetic hydroxyapatite (HA) has gained considerable attention in regenerative medicine over recent decades. It is widely used as a bone filler and constituent of various biomaterials. HA possesses high biocompatibility, osteoconductivity, bioactivity, and bioresorbability. There are many different[...]
10
71%
Engineering of Biomaterials
11
61%
Materiały Ceramiczne
2011 T. 63, nr 4 765-768
PL Hydroksyapatyt (HAp) jest nieorganicznym składnikiem tkanki kostnej. W ortopedii i stomatologii jako substytut tego składnika stosuje się syntetyczną bioceramikę hydroksyapatytową o różnym stopniu porowatości i rozmieszczeniu porów. W niniejszej pracy oznaczano biokompatybilność 3. typów granul HAp [...]
EN Hydroxyapatite (HAp) is the inorganic component of the bone tissue. Synthetic HAp bioceramics with various degree of porosity and pore size distribution is widely used in orthopaedics and dentistry. In this study, the biocompatibility of 3 types of HAp granules with different microstructure and crys[...]
12
61%
Materiały Ceramiczne
2018 T. 70, nr 2 89--101
PL Wysoka makroporowatość biomateriału, która sprzyja procesowi angiogenezy, ma największy wpływ na dobrą osseointegrację implantu z kością pacjenta. W niniejszej pracy porównano skuteczność trzech różnych metod wprowadzania porów do biomateriału polimerowo-ceramicznego w celu wykorzystania go do zasto[...]
EN High macroporosity of the biomaterial, which is crucial for the angiogenesis process, has a great impact on good osseointegration of the implant with patient bone. In this study, effectiveness of three various methods for pore introduction into polymer-ceramics biomaterial for potential bone regener[...]
13
61%
Engineering of Biomaterials
14
61%
Engineering of Biomaterials
EN Carbon nanotubes are nanometric-sized materiale which possess a set of interesting features that favor their applications in various fields of materials engineering, including biomedical applications. However, their usage as implants or in nanomedicine raises many questions, regarding their potentia[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last