Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 7
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2013 R. 14, nr 3 2103-2112
PL Dokonano porównania przeciążeń działających na ciało dziecka 3-letniego uczestniczącego w zderzeniu bocznym pojazdów w zależności od sposobu mocowania dziecięcego urządzenia przytrzymującego. Porównanie zostało przeprowadzone w oparciu o wyniki testów dynamicznych z wykorzystaniem fotelików mocowany[...]
EN A comparison of the acceleration on the body of 3-year old child participating vehicles in the side impact, depending on the method of attachment of child restraint system. The comparison was made based on the results of dynamic tests with fixed seats with 3-point seat belts and using the ISOFIX sys[...]
2
100%
Logistyka
PL Przedstawiono metody wykonywania badań homologacyjnych foteli autobusowych, mających bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo pasażerów autobusu w czasie wypadku drogowego. Na podstawie badań homologacyjnych foteli autobusowych, określono wpływ zastosowania 2-punktowych i 3-punktowych pasów bezpieczeństw[...]
EN The paper presents methods for type approval testing of bus seats, which have a direct impact on the safety of bus passengers during an accident. On the basis of approval of bus seats, the influence of the use of 2-point and 3-point safety belts for bus passengers at the time of the accident.
3
80%
Logistyka
PL Przeprowadzono badania eksperymentalne, które umożliwiają pokazanie różnic w skuteczności działania ochronnego fotelika i podstawki podczas wypadku drogowego samochodu osobowego. Analiza skuteczności została odniesiona do dzieci w wieku ok. 3 lat na tylnym siedzeniu samochodu. Przeprowadzone badania[...]
EN An experimental investigation, which allow to show the differences between the protective efficiency of the seat and booster in a car accident. Analysis of efficiency has been allocated to children aged about 3 years in the backseat of the car. Dynamic test, corresponds to the car in a frontal barri[...]
4
80%
Logistyka
2014 nr 3 6419--6427
PL W pracy została przedstawiona analiza wymagań technicznych dla urządzeń przytrzymujących dla dzieci przebywających w pojazdach o napędzie silnikowym. Analiza została podzielona na dwie części, pierwsza dotyczy statystyk wypadków z udziałem dzieci oraz wymagań w różnych krajach na całym świecie, drug[...]
EN The article presents an analysis of technical requirements for training devices for child occupants of power-driven vehicles. The analysis is divided into two parts. The first part relates to the statistics of child participation in accidents and requirements for child restraints in various countrie[...]
5
80%
Archiwum Motoryzacji
2015 Vol. 67, no. 1 113--126, 239--252
PL W artykule przedstawiono najważniejsze spostrzeżenia dotyczące właściwej eksploatacji fotelików bezpieczeństwa dla dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem taśm stanowiących ważny element systemu mocowania dziecka. Zwrócono uwagę na prawidłowe położenie i wstępny naciąg taśm mocujących dziecko oraz naj[...]
EN The paper comprises the most important observations concerning the appropriate use of child car seats, with special attention being given to seat belt straps, which are among the critical elements of the child restraint system. The appropriate positioning and pre-tensioning of the child restraining [...]
6
80%
Logistyka
2014 nr 6 9807--9815
PL W artykule omówiono kwestię wpływu niezapięcia pasów bezpieczeństwa na obrażenia pasażerów pojazdu uczestniczącego w zderzeniu bocznym. Z praktyki opiniowania wypadków drogowych przez Przemysłowy Instytut Motoryzacji wynika, że częstym problemem jest ustalenie procentowego przyczynienia się poszkodo[...]
EN The article discusses the impact of not wearing a seatbelt safety injury to the vehicle involved in the collision side. The practice of issuing opinions of road accidents by Automotive Industry Institutes hows that a common problem is to determine the percentage of contributing to their injury victi[...]
7
80%
Przegląd Komunikacyjny
2013 Nr 10 20--23
PL Opisano historię mostu kolejowego nad rz. Odrą w km 5+845 linii kolejowej E59 (nr 271 Wrocław Gł. - Rawicz - Leszno - Poznań Gł.) począwszy od jego powstania w połowie XIX w., poprzez rozbudowę na przełomie XIX/XX w., zniszczenia wojenne, odbudowę w okresie bezpośrednio powojennym, przebudowę w lata[...]
EN The paper presents the history of the construction and reconstructions of the railway bridge over the Odra river in Wrocław (Poznan bridge). The design scope of the modernization and current advancement in construction work are described.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last