Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 159
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przegląd Papierniczy
2013 R. 69, nr 5 265--268
PL Produkcja papieru i tektury na świecie w 2011 r. (tylko dane z 2011 r. są obecnie dostępne) wyniosła 399,0 mln ton (rok wcześniej 393,9 mln ton), co daje średnią produkcję na jednego mieszkańca na rok w wysokości przeszło 59,0 kg. Najwięcej papieru i tektury, w stosunku do całkowitej produkcji papie[...]
EN In 2011, world’s paper and board production amounted to 399 million tons (393.9 m t in 2010). Only 2011 figures are available now. Average annual production per capita was over 59 kgs. In relation to total world’s production, the largest volume of paper and board was manufactured in China (24.9%), C[...]
2
100%
Przegląd Papierniczy
2013 R. 69, nr 8 373--377, 379--380
PL W 2012 r. w krajach OECD po raz kolejny odnotowano wyhamowanie tempa wzrostu PKB w skali roku. Pomimo osłabienia dynamiki, w większości krajów nadal obserwowano wzrost PKB i w rezultacie produkt krajowy brutto dla OCED ogółem w 2012 r. zwiększył się o 1,4%, wobec 1,9% w roku poprzednim. Wśród lideró[...]
EN Production of papers for packaging purposes in Poland is consistently growing. When compared to 2011, their production rose by 3.4%. The first-largest segment in this group of papers are case materials. When compared to 2011, their production in 2012 rose by 7.3%. Corrugated board is a main raw mate[...]
3
100%
Przegląd Papierniczy
2013 R. 69, nr 6 331--336
PL Istotny wpływ na tempo rozwoju gospodarczego na świecie w 2013 r. będzie miało przyspieszenie dynamiki PKB w krajach rozwijających się, a w szczególności azjatyckich. Prognozuje się poprawę dynamiki gospodarczej w Brazylii, Indiach, Chinach oraz Rep. Płd. Afryki. Relatywnie wysoki wzrost PKB, mimo ż[...]
4
100%
Przegląd Papierniczy
2010 R. 66, nr 6 305-312
5
100%
Przegląd Papierniczy
2010 R. 66, nr 5 241-243
6
100%
Przegląd Papierniczy
2014 R. 70, nr 1 11--18
PL Artykuł zawiera bogaty materiał liczbowy ilustrujący wyniki działalności gospodarczej w Polsce w trzech kwartałach ubiegłego roku. Podano szereg istotnych wskaźników ekonomicznych: wielkości produkcji, cen, wymiany handlowej (eksport, import), rentowności przedsiębiorstw o zróżnicowanym poziomie, za[...]
EN The article contains figures depicting economic activity in Poland after three quarters of 2013. The author presents production figures, prices, foreign trade results, profitability rates of different groups of economic operators, etc. The presented data are compared with the same period of 2012. Pu[...]
7
100%
Przegląd Papierniczy
2013 R. 69, nr 9 439--447, 449--451
PL Zużycie papieru i tektury na świecie w 2011 r.* wyniosło 399,0 mln ton (wzrost o 1,2% w stosunku do roku poprzedniego), co daje średnie zużycie na jednego mieszkańca na rok w wysokości ok. 57,5 kg (1). Najwięcej papieru i tektury, w stosunku do całkowitego zużycia papieru na świecie, zużyto w Azji ([...]
EN In 2012, 10 member companies of the Association of Polish Papermakers’ Paper Section produced 2,990,400 t of paper and board. It accounts for 78.3% of total production in Poland. 2 paper mills produced 1,036,000 t of paper for printing purposes (3.1% up), 3 – 1,663,700 t of packaging grades (an incr[...]
8
100%
Przegląd Papierniczy
2012 R. 68, nr 11 645--651
PL Jedenaście lat temu wprowadzono w Polsce nowe ustawy dotyczące ochrony środowiska: „Prawo ochrony środowiska”, ustawy „o odpadach”, „o opakowaniach i odpadach opakowaniowych”, „o obowiązkach przedsiębiorców…”, co w powiązaniu z wcześniejszą ustawą „o czystości i porządku w gminach” stanowiło pakiet [...]
9
100%
Przegląd Papierniczy
2013 R. 69, nr 10 501--508
PL Po wzroście o 3,2% w 2012 r. światowego produktu krajowego brutto, na początku 2013 r. tendencje w zakresie PKB w wielu krajach były zbliżone do obserwowanych w IV kwartale ub. roku. Nieznacznemu spowolnieniu uległo tempo wzrostu PKB w Chinach, Stanach Zjednoczonych i Japonii. W całej Unii Europejsk[...]
EN A slowdown in the Eurozone affected economic situation in Central and Eastern Europe due to decreasing demand and lower exports to the Eurozone. In the first half of 2013, the economic growth in Poland continued to slow down. The sold production in the industry was 0.4% lower compared to the same pe[...]
10
100%
Przegląd Papierniczy
2012 R. 68, nr 5 269-272
PL Produkcja papieru i tektury na świecie w 2010 r. (tylko dane z 2010 r. są obecnie dostępne) wyniosła 393,9 mln ton (rok wcześniej 370,7 mln ton), co daje średnią produkcję na jednego mieszkańca na rok w wysokości przeszło 58,3 kg. Najwięcej papieru i tektury, w stosunku do całkowitej produkcji papie[...]
EN In 2010 (only 2010 figures are available now), world’s paper and board production amounted to 393.9 million tons (370.7 m t in 2009). The average annual production per capita is over 58.3 kgs. In relation to the total world’s production, the largest volume of paper and board was manufactured in CEPI[...]
11
100%
Przegląd Papierniczy
2012 R. 68, nr 6 319-325
PL W pierwszym kwartale 2012 r. pogarszała się sytuacja gospodarcza na świecie i utrzymywała się sytuacja niepewności co do rozwoju cen podstawowych surowców, w tym także celulozowych surowców włóknistych. W drugiej połowie 2012 roku spodziewane jest przyspieszenie tempa wzrostu gospodarczego w skali ś[...]
EN In the first quarter of 2012, global economic situation deteriorated and prices for basic materials including fibrous materials continued to be uncertain. In the second half of 2012, the world’s economic growth rate is expected to go up.
12
100%
Przegląd Papierniczy
2012 R. 68, nr 9 535-538
PL W 2011 r. odnotowano w Polsce wzrost zużycia papieru i tektury z odzysku (makulatury) o 6,3%. Zaobserwowano również 11,3% wzrost odzysku makulatury z rynku odpadów oraz 15,8% wzrost importu makulatury, a także znaczny - 33,2% - wzrost eksportu makulatury (w tym przeszło dwukrotny wzrost eksportu m a[...]
13
100%
Przegląd Papierniczy
2012 R. 68, nr 9 515-525
PL Zużycie papieru i tektury na świecie w 2010 r. wyniosło 394,7 mln ton (wzrost o 6,5% w stosunku do roku poprzedniego), co daje średnie zużycie na jednego mieszkańca na rok ok. 56,8 kg (1). Najwięcej papieru i tektury, w stosunku do całkowitego zużycia papieru na świecie, zużyto w Azji (44,0%), Amery[...]
EN In 2011, 11 member companies of the Association of Polish Papermakers' Paper Section produced 2,934,300 t of paper and board. It accounts for 78.1% of the entire production in Poland. 2 paper mills produced 1,005,100 t of paper for printing purposes (1.0% down), 3 - 1,645,900 t of packaging grades ([...]
14
100%
Przegląd Papierniczy
2012 R. 68, nr 8 449-454
PL W 2011 r. na świecie wyprodukowano 199.779 mln m2 tektury falistej, przy czym średni wzrost produkcji (liczony w mln m2) wyniósł 4,6% (w 2010 r. +8,8%). W tym: w Azji wyprodukowano 96.904 mln m2 (+8,4%), w Europie 48.202 mln m2 (+1,2%), w Ameryce Płn. 39.347 mln m2 (+0,5%), w Ameryce Śr. i Płd. 10.5[...]
EN Production of papers for packaging purposes in Poland has been consistently growing. When compared to 2009, their production rose by 29.9%. The firstlargest segment in this group of papers are case materials. When compared to 2009, their production in 2011 rose by 27.9% as a result of new manufactur[...]
15
100%
Przegląd Papierniczy
2012 R. 68, nr 10 589-595
16
100%
Przegląd Papierniczy
2010 R. 66, nr 3 125-125
17
100%
Przegląd Papierniczy
2010 R. 66, nr 10 551-555
18
100%
Przegląd Papierniczy
19
100%
Przegląd Papierniczy
2011 R. 67, nr 8 465-466
20
100%
Przegląd Papierniczy
2011 R. 67, nr 10 595-600
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last