Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 5
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Fibres & Textiles in Eastern Europe
2004 Nr 3 (47) 24--28
PL Podstawowym cełem badań była eksperymentalna i teoretyczna ocena metod pomiaru siły dobicia przy wykorzystaniu teoretycznego modelu formowania tkaniny na krośnie. Analizowano zmiany naprężenia osnowy oraz siły dobicia i, dla podkreślenia wiarygodności modelu, porównano wyniki otrzymane z obliczeń i [...]
EN The main aim of this investigation is to determine experimental and theoretical methods of beat-up force measurement. The application of a theoretical fabric formation model is analysed in the article, which also investigates the changes in the warp tension and beat-up forces in the weaving loom. In[...]
2
63%
Fibres & Textiles in Eastern Europe
2009 Nr 5 (76) 69--75
PL Celem pracy badawczej było przeanalizowanie tworzenia się ładunków elektrostatycznych i ich rozładowanie w tkaninach zawierających przędze przewodzące po procesie prania. Wszystkie badane tkaniny były tkane w Litewskim Instytucie Tekstylnym jako tkaniny mające zabezpieczać przed skutkami wyładowań e[...]
EN The aim of the research was to reveal features of the electrical charging and dissipation of charges in fabrics containing conductive yarns after washing. All fabrics investigated were woven at the Lithuanian Textile Institute as protective fabrics from incendiary discharges. Conductive yarns were i[...]
3
51%
Fibres & Textiles in Eastern Europe
2006 Nr 2 (56) 37--40
PL W przedstawionej pracy skupiono się na występowaniu w ciągu minionych wieków cech charakterystycznych i powtarzalności symetrii i kolorów. Badano preferencję różnych symetrii i kolorów tradycyjnych tkanin litewskich we wszystkich regionach etnicznych Litwy. Analiza symetrii ornamentów oparta jest na[...]
EN In this work, attention is focused on the salience and repetition of symmetry and colour features over shifts of time and on the preference of symmetries and colours in Lithuanian traditional textiles within all ethnic regions. The analysis of ornamental symmetry is based on the geometrical characte[...]
4
51%
Fibres & Textiles in Eastern Europe
2004 Nr 4 (48) 43--46
PL Przedstawiono oryginalne oprogramowanie dla tworzenia bazy danych, pozwalającej na gromadzenie informacji o ornamentach tkanin ludowych. Konfiguracja bazy danych jest podstawą do wybrania takiego oprogramowania, które pozwoli na efektywne i dokładne gromadzenie, przekształcanie i wizualizację wzorni[...]
EN We present an original software package for the creation of a database which would enable the storage of ornamentations of national fabrics. A suitable design of the database is the keystone for selecting software which would allow the storage, re-design and visualisation of ornamentations effective[...]
5
51%
Fibres & Textiles in Eastern Europe
2009 Nr 6 (77) 40--43
PL Nanowłókna można łatwo produkować poprzez elektroprzędzenie z roztworów polialkoholu winylowego. Takie nanowłókna w połączeniu z polipropylenową włókniną mogą stanowić cenny materiał filtracyjny. Struktura charakteryzująca się dużą powierzchnią zewnętrzną i porowatością stanowi idealny materiał dla [...]
EN Nanofibres are easily produced from polymer solutions of polyvinyl alcohol using the electrospinning method. Nanofibres combined with nonwoven PP material (polypropylene) have potential uses in a wide range of filtration applications. The high surface area of a high porous structure makes nanofibres[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last