Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 10
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej. Technologie Informacyjne
2008 T. 16 533-538
PL W pracy przedstawiono zasadę działania pH-metrycznych czujników ISFET, ich istotne układy pracy oraz wady i zalety w analizie elektrochemicznej w środowiskach wodnych i niewodnych. Określono wymagania dla przetworników pracujących w warunkach polowych, poza laboratorium. Przedstawiono technologię be[...]
EN The paper deals with pH-metric ISFET sensors operation principles, the crucial drivers and with the advantages and disadvantages in electrochemical analisis in aqueuos and nonaqueous liquides. The demands has been designed for non-laboratory conditions. The technology of wireless sensor networks has[...]
2
100%
Zarządzanie Przedsiębiorstwem
EN In the article presents the course development and implementation of the new system operating at hardening furnace for a car windows where the main objective was to increase the intensity and productivityon the position. Achieving a satisfactory final effect, required carry out a thorough analysis o[...]
3
88%
Szkło i Ceramika
2017 R. 68, nr 2 38--39
4
63%
Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych
2013 R. 6, nr 13 80--92
PL Przemysł ceramiczny jest ogromnym konsumentem energii, która stanowi 30–40% kosztów wytworzenia. Ciągłe podwyżki cen nośników energii zmuszają do poszukiwania oszczędności w ich zużyciu. Jedną z dróg prowadzącą do redukcji poboru gazu i prądu jest modernizacja istniejących instalacji w taki sposób, [...]
EN The ceramic industry is a huge consumer of energy, which constitutes 30–40% of the cost of production. Continued increases in energy prices force us to seek savings in their use. One of the roads leading to the reduction in gas and electricity consumption is to modernize the existing system in such [...]
5
63%
Journal of KONES
EN The paper presents application of an energy-based finite element and a local relaxation method to computer calculation of deformation of a ring made of hyperelastic material. The present study considers a surface friction mechanism. This mechanism is a physical phenomenon counteracting the relative [...]
6
63%
Pomiary Automatyka Kontrola
2008 R. 54, nr 3 145-147
PL Opracowano stałokonduktancyjny układ pracy dla czujników ISFET. Proponowany układ utrzymuje właściwy punkt pracy czujnika poprzez ustalenie konduktancji stałoprądowej dren źródło. Poprzez zastosowanie mostka rezystancyjnego oraz odjęcie połowy napięcia dren-źródło od napięcia bramka-źródło osiągnięt[...]
EN A constant conductance driver for ISFET sensors is presented. The proposed circuit maintains the sensor operating point at constant drain-source conductance by application of a simple, self-balancing resistance bridge and by subtracting half of the source-drain voltage from the gate-source voltage. [...]
7
63%
Zarządzanie Przedsiębiorstwem
PL Współczesny świat nie może się obyć się bez energii. Dynamiczny rozwój cywilizacyjny spowodował, że zapotrzebowanie na energię jest ogromne. W przemyśle nawozów sztucznych jej udział w kosztach produkcji wynosi nawet 70%. Również przemysł ceramiczny cechuje się dużą energochłonnością. Koszty energii[...]
EN The modern world cannot do without energy. Dynamic development of civilization has caused, that the need for energy is huge. In the fertilizer industry, its share of to costs of the production amounts to even a 70%. The ceramics industry is also marked by a great energy consumption. Costs of the ele[...]
8
63%
Metrology and Measurement Systems
EN A new constant conductance driver for ISFETs sensors has been developed. The proposed circuit maintains the sensor operating point at constant drain-source conductance. The combination of a simple, self-balancing resistance bridge and the subtraction of half (or similar fraction) of source-drain vol[...]
9
63%
Przegląd Mechaniczny
2008 nr 5 13-17
PL W pracy omówiono wykorzystanie energetycznego elementu skończonego oraz metody relaksacji lokalnej do komputerowych obliczeń i symulacji odkształceń pierścienia wykonanego z gumy. Analiza uwzględnia zjawisko tarcia powierzchniowego. Wyniki przeprowadzonych obliczeń potwierdzają wpływ tarcia powierzc[...]
EN Application of energetic finite elements and local relaxation method to numerical simulation and analysis of rubber ring's deformation was described in presented paper. The analysis took into consideration the surface friction phenomena. Results of calculations confirmed impact of surface friction o[...]
10
63%
Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej
PL Rozwój technologii informatycznych pozwolił na wprowadzenie do obliczeń inżynierskich na masową skalę programów wykorzystujących metodę elementów skończonych MES do symulowania zachowania się elementów maszyn, urządzeń mechanicznych oraz zjawisk fizycznych. Głównym problemem ich zastosowania w przyp[...]
EN The information technology development improved engineering calculations by global spread of finite element method FEM to simulate behaviour of machine elements, mechanical devices and physical phenomena. The main problem of using it in case of superficial friction phenomenon is that in most cases i[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last