Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 12
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przemysł Spożywczy
PL Produkcja żywności i napojów ma istotne znaczenie dla gospodarki krajów Unii Europejskiej, a przemysł rolno-spożywczy jest jednym z najważniejszych sektorów przemysłu UE (tab. 1), Wytwarzaniu żywności towarzyszy powstawanie dużych ilości odpadów, które są mniej niebezpieczne od odpadów spotykanych w[...]
2
100%
Chemik
PL Przedstawiono w zarysie europejski projekt badawczy HYVOLUTION, którego celem jest opracowanie przemysłowej metody produkcji wodoru przez bakteryjną fermentację biomasy. Polskimi uczestnikami prac są Politechnika Warszawska i Wiedemann Polska.
EN An outline is presented of European research project HYVOLUTION aimed at developing an industrial method of hydrogen production by bacterial fermentation of biomass. Polish organisations contributing to the project are Warsaw University of Technology and Wiedemann Polska.
3
63%
Gospodarka Paliwami i Energią
2000 nr 10 2-4
PL Zasadniczą częścią gospodarki energetycznej cukrowni jest gospodarka cieplna w układzie obejmującym stacje wyparną, technologiczne odbiorniki ciepła i sieć wymienników ciepła. Opracowano metodykę projektowania modernizacji tego rodzaju układów przy użyciu metod integracji procesów. Nową metodykę zas[...]
EN The main part of the energy system of a sugar factory is the thermal subsystem including a multiple-effect evaporator, heat receivers in the process plant and a heat exachanger network. For this type of systems, a retrofit design methodology based on the use of process integration methods was develo[...]
4
63%
Zeszyty Naukowe. Mechanika / Politechnika Opolska
2000 z. 61 331-338
PL Zasadniczą częścią gospodarki energetycznej cukrowni jest gospodarka cieplna w układzie obejmującym stację wyparną, technologiczne odbiorniki ciepła i sieć wymienników ciepła. Opracowano metodykę projektowania modernizacji tego rodzaju układów przy użyciu metod integracji procesów. Nową metodykę zas[...]
EN The main part of the energy system of a sugar factory is the thermal subsystem including a multiple-effect evaporator, heat receivers in the process plant and a heat exchanger network. For this type of systems, a retrofit design methodology based on the use of process integration methods was develop[...]
5
63%
Gospodarka Paliwami i Energią
2003 nr 5-6 36-39
PL Opracowano metodę badań symulacyjnych układów energetycznych cukrowni działających według nowej technologii produkcji cukru wykorzystującej krystalizację przez chłodzenie. Metoda ta pozwala na porównywanie różnych wariantów układu energetycznego z uwzględnieniem zróżnicowania sposobu zasilania proce[...]
EN The methodology of simulation studies was worked out for energy systems of sugar factories employing a novel sugar manufacturing process. The methodology makes it possible to compare various options of the energy system taking into account the differentiation of energy supply (various options of the[...]
6
63%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Uczelniane Centrum Badawcze Energetyki i Ochrony Środowiska
1999 z. 3 34-41
PL Wysłodki buraczane są zwykle odwadniane w dwóch etapach, przez mechaniczne wyżymanie i następnie suszenie. Zwiększając udział wyciśniętej wody w całkowitej ilości oddzielonej wody, można zmniejszyć ogólny nakład energii na cały proces odwadniania. Zbadano ekspery- mentalnie proces okresowego, jednow[...]
EN The beet pulp is typically dehydrated in two stages, by machanical pressing and subsequent drying. By increasing the share of water pressed out in the total amount of water separated, energy expenditure in the entire dehydration process can be reduced. One - demensional discontinous pressing of beet[...]
7
63%
Gospodarka Paliwami i Energią
2001 nr 4 9-11
PL Omówiono typową strukturę układu wodno-ściekowego cukrowni oraz wpływ zużycia energii w instalacji produkcyjnej na zużycie wody. Wykorzystując metodykę Water Pinch, dla dwóch przypadków cukrowni różniących się jednostkowym zużyciem energii wyznaczono minimalne zużycie wody. W stosunku do typowych wa[...]
EN After a typical structure of water and wastewater system in a sugar factory, the relationship between energy consumption in the sugar manufacturing plant and water consumption is discussed. Using the Water Pinch approach, minimum water consumption is determinated for two cases of sugar factories tha[...]
8
63%
Przemysł Chemiczny
2005 T. 84, nr 11 836-838
9
51%
Infrastruktura Transportu
2011 nr 2 49-52
PL Sieć kolejowa w Republice Czeskiej charakteryzuje się unikalną, bardzo dużą gęstością. Ponadto na większości linii prowadzony jest intensywny ruch pasażerski. Mimo nie największej gęstości zaludnienia, czasem niekorzystnego przebiegu linii i prędkości handlowych wynoszących około 30 km/h, pociągi pa[...]
EN The railway network in the Czech Republic is characterized by its unique, very high density. Moreover, intensive passenger traffic is run on the majority of rail lines. Despite the low density of the Czech population, unfavourable localization of same rail lines and their commercial speed of 30 km/h[...]
10
51%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2010 Nr 2 79-80
PL Praca dotyczy analizy zużycia energii w instalacjach do wytwarzania wodoru metodą fermentacyjną z biomasy. Rozpatrzono dwa warianty wytwórni wodoru. W wariancie pierwszym przewidziano połączenie wytwórni wodoru z cukrownią, dostarczającą sok zawierający sacharozę jako surowiec. Wariant drugi zakłada[...]
EN The paper is concerned with estimation of heat and power consumption in two conceptual plants for hydrogen production by fermentation. A hydrogen plant connected with a sugar factory was assumed as a basic option. The sugar factory served as a source of sucrose-containing juice for the hydrogen plan[...]
11
51%
Przemysł Chemiczny
2007 T. 86, nr 12 1207-1214
12
51%
Gospodarka Paliwami i Energią
2003 nr 11 7-13
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last