Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 3
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Inżynieria i Budownictwo
2005 R. 61, nr 11 617-621
PL Omówiono sytuacje decyzyjne zależne od liczby obiektów i ich rodzaju, zależne od charakteru warunków realizacyjnych wykonywania przedsięwzięć budowlanych. Przeanalizowano wpływ oddziaływania czynników losowych oraz dostępności środków produkcji. Uwzględniono sytuacje decyzyjne dotyczące modelowania [...]
EN The decisive situations dependent on objects members and their types, the character of realization conditions of building investments have been described. The influence of interacting destiny factors and accessible production remedies have been analysed. Decisive situations concerning modeling contr[...]
2
100%
Magazyn Autostrady
2007 Nr 7 14--16
PL Zakłócenia występujące przy realizacji procesów budowlanych, a w szczególności robot drogowych, zależą przede wszystkim od warunków realizacyjnych. W budownictwie drogowym istotną rolę odgrywa liniowy charakter robot. Sprawia on, że zasady projektowania niektórych elementów zagospodarowania placu bu[...]
3
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Budownictwo
2003 Z. 43 165-173
PL W pracy przedstawiono sylwetkę zawodową absolwenta specjalności inżyniera procesów budowlanych (IPB) oraz zaprezentowano programy nauczania przedmiotów, które są związane z tą specjalnocią. Niektóre z tych przedmiotów powinny być prowadzone przed podziałem na specjalności z uwagi na ich znaczenie dl[...]
EN The paper presents professional profile of "Engineering and Construction Processes" specialty graduate as well as linked relevant learning programs. Some of the courses should be carried on before specialization selection with regards to high importance of fundamental level of Construction Engineers[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last