Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 489
first rewind previous Strona / 25 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Rudy i Metale Nieżelazne
2007 R. 52, nr 2 118-120
2
100%
Inżynieria Maszyn
PL W artykule przedstawiono rys historyczny Wydziału Mechanicznego Technologicznego jako jednego z 4 najstarszych i obecnie największych Wydziałów Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Przedstawiono strukturę organizacyjną Wydziału oraz zakres aktywności naukowej i dydaktycznej, a także współpracę zagrani[...]
EN In the paper the historical profile of the Faculty of Mechanical Engineering as one of the oldest and at present the biggest Faculties of the Silesian University of technology in Gliwice has been presented. The organisational structure and the scientific and didactic scope of the Faculty and the int[...]
3
100%
Rudy i Metale Nieżelazne
2005 R. 50, nr 5 214-221
PL W artykule przedstawiono rys historyczny Wydziału Mechanicznego Technologicznego jako jednego z czterech najstarszych i obecnie największych Wydziałów Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Przedstawiono strukturę organizacyjną Wydziału oraz zakres aktywności naukowej i dydaktycznej, a także współpracę [...]
EN In the paper the historical profile of the Faculty of Mechanical Engineering as one of the oldest and at present the biggest Faculties of the Silesian University of Technology in Gliwice has been presented. The organisational structure and the scientific and didactic scope of the Faculty and the int[...]
4
100%
Archives of Materials Science and Engineering
EN Purpose: The purpose of the paper is to present the main results of own research in 3 principal aspects indicating that the research is up to date and modern. This relates to nanotechnologies, modern biomedical materials and rapid manufacturing techniques used for the production of, in particular, m[...]
5
100%
Archives of Materials Science and Engineering
EN Purpose: The concept presented in this study proposes indirect solutions, both, rigid ones involving high strength and transmission of high mechanical loads, and ones which are elastic, thin and light as fog, when a very light dressing supplying living cells is applied to an extensive wound, e.g. on[...]
6
100%
Rudy i Metale Nieżelazne
2005 R. 50, nr 6 296-311
PL Artykuł dotyczy roli projektowania materiałowego w projektowaniu inżynierskim produktów i procesów ich wytwarzania. Przedstawiono znaczenie rozwoju materiałów inżynierskich dla postępu cywilizacyjnego na przestrzeni dziejów oraz światowe tendencje rozwojowe nauki o materiałach i inżynierii materiało[...]
EN The paper deals with the role of materials selection for engineering design of products and their manufacturing processes. The significance of engineering materials development for the civilization progress during centuries and world developmental tendencies of materials science and engineering in t[...]
7
100%
Przegląd Odlewnictwa
PL W artykule przedstawiono rys historyczny Wydziału Mechanicznego Technologicznego jako jednego z 4 najstarszych i obecnie największych Wydziałów Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Przedstawiono strukturę organizacyjną Wydziału oraz zakres jego aktywności naukowej i dydaktycznej, a także współpacę zag[...]
EN In the article the historical overview of the Faculty of Mechanical Engineering as one of the oldest and at present the biggest Faculties of the Silesian University of Technology in Gliwice is presented.
8
100%
Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering
2011 Vol. 49, nr 2 514--549
EN Purpose: The purpose of the paper is to present the representative examples for the own scientific research in the area of the forming of the structure and properties of engineering materials including biomaterials, their properties testing and microstructure characterisation and modelling, simulati[...]
9
100%
Mechanik
2005 R. 78, nr 4 295-301
PL Przedstawiono rys historyczny Wydziały Mechanicznego Technologicznego, jako jednego z czterech najstarszych i obecnie największych Wydziałów Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Omówiono strukturę organizacyjną Wydziału oraz zakres aktywności naukowej i dydaktycznej, a także współpracę zagraniczną. Za[...]
EN A history of one of the four eldest and currently the biggest Faculty in the Silesian Technical University, Gliwice. Objectives of the World Congress "COMMENT 2005" arranged on the occasion of the sixtieth anniversary of the Faculty are also presented.
10
100%
Archives of Materials Science and Engineering
EN Purpose: The first part of the paper presents the outcomes of a dozen of own researches in the field of nanotechnology, carried out over the last several years. The second part of the paper presents the new Author’s ideas on the predicted development of the new generation of highly innovative advanc[...]
11
100%
Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering
EN Purpose: In the paper, the own original achievements and a mature view of the current development of advanced nanotechnology materials are presented. Design/methodology/approach: The paper should be treated as an auto-review of the own research in the area. The paper is preceded by a short historic[...]
12
100%
Inżynieria Materiałowa
2000 R. XXI, nr 5 196-205
PL W artykule przedstawiono strukturę studiów realizowanych na Wydziale MechanicznymTechnologicznym Politechniki Śląskiej w Gliwicach zgodnych z europejskim elastycznym trójstopniowym systemem studiów E2TS2 i możliwości podejmowania studiów dziennych I stopnia inżynierskich, uzupełniających II stopnia [...]
13
100%
Inżynieria Materiałowa
PL Praca dotyczy opisu światowych tendencji rozwojowych nauki o materiałach i inżynierii materiałowej w pierwszych dziesięcioleciach XXI wieku. Szczególną uwagę zwrócono na interdyscyplinarny charakter omawianej dyscypliny nauki oraz przedstawiono zakres jej zainteresowań. Podstawowym celem nauki o mat[...]
EN The work concerns the description of the world developmental trends in materials science and egineering in the first decades of the 21th century. The special attention has been paid to the interdisciplinary character of the discussed field of science and the range of its interests has been presented[...]
14
100%
Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering
EN Purpose: The paper presents the issues of designing the maintenance of materials and products in accordance with the idea of Industry 4.0. The author's views on the need for augmentation of the Industry 4.0 model were also presented, as well as the author's original concept that hybrid activities in[...]
15
100%
Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering
EN Purpose: The paper emphasises the very significant role of materials selection for design and manufacturing processes of new needed products, having the highest attainable quality and performance at the optimum and possibly the lowest cost level. Design/methodology/approach: The engineering design [...]
16
64%
Archives of Foundry Engineering
EN This work presents an influence of cooling rate on crystallization process, structure and mechanical properties of MCMgAl12Zn1 cast magnesium alloy. The experiments were performed using the novel Universal Metallurgical Simulator and Analyzer Platform. The apparatus enabled recording the temperature[...]
17
64%
Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering
EN Purpose: The aim of this paper was to investigate changes in surface morphology and optical properties of thin films of Al2O3. Thin films were prepared using atomic layer deposition (ALD) method. Design/methodology/approach: The microanalysis was investigated by the Energy-dispersive X-ray spectrosc[...]
18
64%
Archives of Foundry Engineering
EN This work presents effect of cooling rate on the grain size, mechanical properties and thermal characteristic results of MCMgAl9Zn1 cast alloy. The solidification process was studied using the cooling curve and crystallization curve at solidification rate ranging from 0.6°C/s up to 2.4°C/s. It was d[...]
19
64%
Energetyka
2012 nr 11 664-667
PL Badania opisane w artykule stanowią odzew na rosnące zapotrzebowanie sektora energetycznego na nowe rozwiązania wysokowydajnych, odnawialnych źródeł energii elektrycznej. Wykorzystanie nowoczesnych technik laserowych umożliwia automatyzację i intensywny rozwój poszczególnych etapów wytwarzania ogniw[...]
EN Investigations included in this study represent a response to the growing energy demand for new high-performance solutions, renewabie energy. The use of modern laser techniques enable to automate and intensive development of the various stages of manulacture of solar cells. The paper presents the ap[...]
20
64%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL W artykule przedstawiono możliwość zastosowania metod zol-żel oraz atomowego osadzania warstw do otrzymywania warstw antyrefleksyjnych stosowanych w krzemowych ogniwach słonecznych. Topografię powierzchni oraz odbicie optyczne badano przy użyciu mikroskopu sił atomowych oraz spektrometru UV/VIS.
EN This paper presents the possibility of using sol-gel and atomic layer deposition (ALD) methods for obtaining antireflection coatings for the silicon solar cells. The surface topography and reflection was studied using an atomic force microscope (AFM) and a spectrometer UV/VIS.
first rewind previous Strona / 25 next fast forward last