Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 6
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przemysł Spożywczy
PL Od 1 stycznia 2006 r. wszystkie firmy sektora spożywczego są zobowiązane do zagwarantowania bezpieczeństwa zdrowotnego na podstawie zasad systemu HACCP. Implementacja systemu HACCP przynosi wiele wymiernych korzyści. Na podstawie wyników badań ankietowych, przeprowadzonych w małych i średnich firmac[...]
EN Since the 1st of January 2006, every food enterprise is obliged to assure food safety on the basis of HACCP system principles. The implementation of HACCP system brings many measurable advantages. On the ground of the results of survey studies, being conducted in small and medium food enterprises in[...]
2
100%
Przemysł Spożywczy
2017 T. 71, nr 1 34--37
PL W artykule porównano systemy zapewnienia jakości oraz bezpieczeństwa zdrowotnego produkcji żywności w zakładach przemysłu spożywczego i zakładach gastronomicznych, wyszczególniając różnice w systemowym podejściu do aspektów bezpieczeństwa żywności i jakości. W zakładach gastronomicznych wdrożenie sy[...]
EN Quality and safety systems of food production in food industry plants and catering establishments were compared, specifying differences in the system approach to the aspects of food safety and quality. The implementation of the mentioned systems in catering establishments to the same extent as in th[...]
3
100%
Przemysł Spożywczy
2005 T. 59, nr 2 40--44
PL W pracy zbadano wpływ akcesji oraz implementacji unijnych regulacji prawnych na podjęcie decyzji o wdrażaniu systemu HACCP przez średnie i małe przedsiębiorstwa sektora spożywczego. Przebadano zakłady różnych branż oraz różnej lokalizacji. Dokonano analizy problemów towarzyszących implementacji, jak[...]
EN Effect of accession to UE and application of the UE legislation for decision making about implementation HACCP in the middle and small Polish food plants was evaluated. Plants were evaluated several branches and of different size. Problems with implementation of the HACCP system and advantages obtai[...]
4
100%
Przemysł Spożywczy
2005 T. 59, nr 5 44--46
PL Implementacja systemu HACCP przynosi wiele 1rymiernych sukcesów. W pracy analizowano korzyści wynikające z wdrożenia systemu w małych i średnich firmach sektora spożywczego. Zbadano firmy różnych branż z terenu całej Polski. Osiągane korzyści podzielono na trzy grupy: w aspekcie poprawy jakości żywn[...]
EN Implementation of the HACCP system was very beneficial for enterprises. Analyses of advantages after HACCP implementation in small and medium size enterprises were presented. Several branches and sizes of plants were evaluated. All advantages were divided into 3 groups: improvement of food quality, [...]
5
80%
Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego
2014 nr 1 84--89
PL Do produkcji żywności coraz częściej wykorzystywane są tzw. metody kombinowane, w których stosuje się m.in. biokonserwanty. Bakteriocyny są liczną grupą związków produkowanych przez bakterie Gram-dodatnie i Gram-ujemne. Związki te które posiadają zdolność inaktywacji lub hamowania rozwoju innych dro[...]
EN Manufacturers are increasingly using the hurdle technology in food production. Biopreservatives are used in these methods. Bacteriocins are a large group of compounds produced by Gram-positive and Gram-negative bacteria, which have the ability to inactivate or inhibit the growth of other microorgani[...]
6
80%
Przemysł Spożywczy
PL Celem pracy była ocena wiedzy personelu o higienie oraz wybranych praktykach produkcyjnych w małych zakładach cateringowych. Badania przeprowadzono z użyciem ankiety wśród 115 pracowników produkcyjnych. W celu analizy wyników obliczano współczynnik Spearmana (rS) w programie Statistica v. 12. Badani[...]
EN The aim of the study was to estimate the knowledge of staff on hygiene and selected production practices in small catering facilities. The studies were conducted using a questionnaire survey of 115 production workers. In order to analyze the results the coefficient of Spearman (rS) was counted in th[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last