Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 14
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
PL Przedmiotem niniejszych rozważań jest wstępne zbadanie opłacalności wykorzystania instalacji energetycznych w wybranych cukrowniach na potrzeby ogrodnictwa szklarniowego, po zakończeniu kampanii cukrowniczej, która może trwać około 3 miesięcy.
2
100%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
PL Przedstawiono metodę przydatną do praktyki umownie zwaną "krok po kroku".
3
100%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
PL Omówiono wpływ dodatkowych instalacji do odsiarczania spalin i usuwania tlenków azotu na wysokość kosztów wytwarzania energii elektrycznej i ciepła.
4
100%
Gospodarka Paliwami i Energią
1998 nr 3 14-15
5
100%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
6
100%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
PL Opisano układ skojarzony w wytwarzaniu energii elektrycznej, w którym nie ma zainstalowanych typowych wodnych kotłów szczytowych.
7
100%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
PL Przedstawiono metodę ekonomicz- nego podziału kosztu oraz próbę jej zastosowania w nawiązaniu do skojarzonego układu kombinowanego z turbozespołami: upustowo-konden- sacyjnym i gazowym.
8
100%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
PL Przedstawiono porównawcze obliczenia ekonomiczne opłacalności budowy i eksploatacji elektrociepłowni.
9
100%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
PL Omówiono uzasadniony ekonomicznie zdaniem autora, układ skojarzony z turbozespołem gazowym i zasobni- kiem ciepła.
10
100%
Przegląd Elektrotechniczny
1999 nr 10 248-252
11
100%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
12
100%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
13
100%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
14
63%
Energetyka
1998 nr 1 17-20
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last