Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 9
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Scientific Bulletin. Physics / Technical University of Łódź
2010 Vol. 31 75-86
PL Analizowano rozkład zanieczyszczeń w kryształach, wprowadzając nowe zależności na zawartość zanieczyszczeń w różnych częściach kryształów, które wyprowadzono wykorzystując równanie Burtona-Prima-Slichtera. Porównanie zawartości domieszek określonych teoretycznie z danymi eksperymentalnymi gęstości k[...]
EN Formulae for relative impurity content in various parts of a crystal have been derived and analysis of sectorial and zonal distributions of impurities conducted. Contribution of volume diffusion controlled crystal growth for sectorial and tonal distributions of impurities in lopezite crystals has be[...]
2
63%
Scientific Bulletin. Physics / Technical University of Łódź
2007 Vol. 28 79-94
PL Badano skład chemiczny i mineralny meteorytów Gold Basin i El Hammami. Zanalizowano chondry i ciasto skalne. Obecność chondr oliwinowych, chondr piroksenowych, żył troilitowych oraz faz żelazo-niklowych: kamacytu i troilitu świadczą o pozaziemskim pochodzeniu badanych skał. Oprócz minerałów najbardz[...]
EN Elemental and mineral composition of Gold Basin and El Hammami meteorites discovered in 1995 and 1997 have been studied by analytical electron microscopy and optical microscopy. It was established that the main meteorite minerals: olivines, pyroxenes, kamacite and taenite as well as troilite identif[...]
3
63%
Scientific Bulletin. Physics / Technical University of Łódź
2008 Vol. 29 75-83
PL Badano skład chemiczny i mineralny oraz mikrostrukturę meteorytu NWA 4435. Zanalizowano chondry i ciasto skalne meteorytu. Obecność chondr, troilitu, inkluzji wysokotemperaturowych oraz tekstura próbki świadczą o pozaziemskim pochodzeniu badanej skały i przynależności tego meteorytu do chondrytów wę[...]
EN Elemental composition, mineral composition and microstructure of NWA 4435 meteorite found in 2006 has been studied by analytical electron microscopy and optical microscopy. It was established that the main meteorite minerals: olivines, pyroxenes, troilite, and graphite identified in the sample repre[...]
4
63%
Meteorites
EN The elemental composition, mineral composition and microstructure of the HaH 286 eucrite found in Lybia in 2000 were studied by analytical electron microscopy. It was established that the mean elemental composition of HaH 286 and atomic and molar ratios: Fe/Mn = 34, Mg/Mg+Fe = 36, Na/Al = 0.066, and[...]
5
51%
Scientific Bulletin. Physics / Technical University of Łódź
2006 Vol. 27 61-76
PL Badano skład chemiczny i mineralny meteorytu NWA 4047. Zanalizowano chondry i ciasto skalne tego meteorytu. Obecność chondr, żył troilitowych oraz faz żelazo-niklowych: kamacytu i troilitu świadczą o pozaziemskim pochodzeniu badanej skały i przynależności tego meteorytu do chondrytów żelaznych o duż[...]
EN Elemental and mineral composition of NWA4047 meteorite found in 2005 has been studied by analitical electron microscopy and optical microscopy. It was established that the main meteorite minerals: olivines, pyroxenes, kamacite and taenite as well as troilite identified in the sample represent extrat[...]
6
51%
Scientific Bulletin. Physics / Technical University of Łódź
2009 Vol. 30 73-83
PL Badano skład pierwiastkowy, skład mineralny i mikrostrukturę meteorytu pustynnego Shisr 007 wykrytego w Omanie w 2001 roku. Do badań wykorzystywano analityczną mikroskopię elektronową. Ustalono, że zarówno skład pierwiastkowy, jak i skład mineralny, a także mikrostruktura tego nowego materiału pozaz[...]
EN Elemental composition, mineral composition and microstructure of Shisr 007 meteorite found in 2001 have been studied by analytical electron microscopy. It was established that the main meteorite minerals: olivines, pyroxenes, troilite, and graphite identified in the sample represent extraterrestrial[...]
7
51%
Scientific Bulletin. Physics / Technical University of Łódź
2011 Vol. 32 65-74
PL Badano skład pierwiastkowy, skład mineralny i mikrostrukturę meteorytu pustynnego Al Haggounia 001 znalezionego w Maroku w 2006 roku. Do badań wykorzystywano analityczną mikroskopię eiektronową. Ustalono, że zarówno skład pierwiastkowy, jak i skład mineralny, a także mikrostruktura tego nowego mater[...]
EN Elemental composition, mineral composition and microstructure of Al Haggounia 001 meteorite found in 2006 were studied by analytical electron microscopy. It was established that orthopyroxene dominated by enstatite (En89-S2Fs16-10Wo1-2), sodic plagioclase (Ab81-84An10-12Or4-5), graphite, and oxidize[...]
8
51%
Meteorites
EN Bulk density, porosity and thermophysical properties of the Sołtmany meteorite have been determined. The mean bulk density of the meteorite is 3.475‧103kg/m3, mean bulk density of the crust is 4.3‧103 kg/m3, grain density 3.71‧103 kg/m3
9
51%
Scientific Bulletin. Physics / Technical University of Łódź
2004 Vol. 24 81-90
PL W pracy przedstawiono wyniki obliczeń efektywnych współczynników odbicia i pochłaniania wykonanych na podstawie pomiarów przeprowadzonych za pomocą Laserowej Metody Impulsowej oraz skaningowej mikrokalorymetrii różnicowej dla małej próbki pobranej z żelaznego meteorytu Morasko. Dla tej próbki meteor[...]
EN Effective absorption and reflection coefficients was calculated on the basis of measurements made with the aid of the laser flash method and the differential scanning microcalorimetry for a small specimen of the meteoritic iron from the Morasko fall. For the Morasko meteorite, the effective reflecti[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last