Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 9
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Journal of KONES
EN The paper concerns the modelling of lateral dynamics of vehicle movement. Two concepts related to vehicle steering were presented and compared with each other in this paper. One of them was related to the idea of a curvilinear motion assistance system, which might be used for automatic vehicle drivi[...]
2
63%
Archiwum Motoryzacji
2010 Nr 2 127-144
PL W pracy została przestawiona pewna koncepcja modyfikacji wspomagania układu kierowniczego. Ma ona na celu zapewnienie kierowcy korzystnego odczucia kierowania, które jest bardzo istotne podczas kierowania pojazdem. Autorzy pracy wykazują, że przyśpieszenie poprzeczne powinno zostać uwzględnione w al[...]
EN The paper presents an idea of power steering modification. The idea aims at providing the driver with favourable road feel which is considered to be essential during a driving process. The authors of the paper point out that lateral acceleration should be included in power steering regulation algori[...]
3
63%
Czasopismo Techniczne. Mechanika
PL We współczesnych samochodach przy projektowaniu regulacji wspomagania układu kierowniczego niezwykle istotne stało się zapewnienie kierowcy korzystnego odczucia kierowania podczas jazdy. W artykule autorzy poruszają problem zapewnienia kierowcy korzystnego odczucia kierowania osiągniętego dzięki wła[...]
EN It has become essential to design power steering regulation of modern cars in a way that guarantees favourable driver's steering feel. The article discusses the subject of achieving driver's favourable steering feel by adjusting power steering regulation properly. In order to solve this problem, the[...]
4
63%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Nauki Techniczne
2008 Z. 8 181-188
PL W artykule została przedstawiona pewna koncepcja dotycząca oceny jakości kierowania pojazdu. Autorzy proponują, aby przy realizacji konstrukcyjnej wspomagania układu kierowniczego jako jedno z kryteriów używanych do oceny wartości współczynnika wzmocnienia wprowadzić wysiłek kierowania. Dla określen[...]
EN An idea of steering quality evaluation has been presented in the article. Authors suggest that steering effort should become one out of criteria of gain estimation in power steering design process. In order to estimate steering effort steering system examination methods should be extended and typica[...]
5
51%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2015 z. 87 73--79
PL W artykule przedstawiano część wytycznych stosowanych przy modyfikacji nadwozi pojazdów specjalnego przeznaczenia. Dla przykładowej marki pojazdów przedstawiono szczegółowe ograniczania, co do możliwości przedłużenia zwisu pojazdu, rozkładu masy itp., oraz metod konstrukcyjnych stosowanych praktyczn[...]
EN The article presented part of the guidelines used for the modification of special purpose vehicle bodies. For example brand vehicles are details about the possibility of limiting the extension of the vehicle overhang, weight distribution, etc., and construction methods used in practice when extendin[...]
6
51%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2015 z. 87 81--86
PL W artykule przedstawiono rozwiązania konstrukcyjne oraz techniki mocowania ram montażowych w pojazdach specjalnych. Pojazdy specjalne to ciekawy i rosnący rynek w sektorze produkcji pojazdów ciężkich. Z uwagi na specyfikę użytkowania tych pojazdów, ich rozwiązania konstrukcyjne wymagają ciągłych zmi[...]
EN The paper presents the design solutions and fastening mounting frames in special vehicles. Special Vehicles is an interesting and growing market in the production of heavy vehicles. Due to the nature of the use of these vehicles of their design solutions require constant change and adaptation, which[...]
7
51%
Archiwum Motoryzacji
2015 Vol. 68, no. 2 61--70, 171--180
PL W artykule przedstawiono metodykę i wyniki badań sił w drążkach kierowniczych, w rzeczywistych sytuacjach drogowych. Szczególną uwagę zwrócono na przejazd przez obniżone względem jezdni pobocze gruntowe. Sytuacja taka jest groźna z punktu widzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, ponieważ przy powroc[...]
EN The article presents the methodology and results of the studies of forces in the steering rods in real traffic situations. The particular attention was paid to the drive through the roadside, which is lowered in relation to the roadway. Such a situation is dangerous due to the road safety, because w[...]
8
51%
Archiwum Motoryzacji
PL Podstawowy wskaźnik kierowalności samochodu, gradient podsterowności, jest wyznaczany na podstawie zależności zmian kąta obrotu kierownicy w funkcji przyspieszenia poprzecznego pojazdu. Członem odpowiedniego wzoru obliczeniowego jest tzw. porównawczy, dynamiczny kąt skrętu koła, w którym, dla pojazd[...]
EN An elementary indicator of a car steerability, the understeering gradient, is determined on the basis of dependency of the steering wheel turn angle changes in the vehicle lateral acceleration function. So called comparative dynamic wheel turn angle is a component of an appropriate calculation formu[...]
9
51%
Archiwum Motoryzacji
EN The position of the centre of masses affects the distribution of wheel loads and, at the same time, the stability of the vehicle in drive on bends as well as the course (intensity and efficiency) of braking. For fire engines heading for the site of emergency, these are important properties regarding[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last