Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 8
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Environment Protection Engineering
PL Problem zwiększającego się wciąż zanieczyszczania wód azotanami staje coraz poważniejszy. Za pomocą analizy stosunków izotopowych tlenu i azotu można rozróżnić źródła pochodzenia azotanów. Praca obejmuje przegląd metod analizy oraz ich zastosowanie w badaniach środowiskowych. Uwzględnia zarówno nowe[...]
EN A widespread contamination of water with nitrate is of global concern to environmentalists. The ratio of nitrogen to oxygen isotopes can be used to distinguish between different sources of nitrate. This paper describes analytical methods and field applications of isotope measurements in environmenta[...]
2
100%
Environment Protection Engineering
PL Opisano fizyczne i chemiczne procesy związków żelaza i manganu, jakie zachodzą w środowisku wód powierzchniowych. Szczególna uwagę zwrócono na obszar graniczny, rozdzielający osad denny od wody, który jest miejscem o największych gradientach w fizycznych, chemicznych i biologicznych właściwościach. [...]
EN In this paper, physical and chemical process of iron and manganese compounds in surface water environment were studied. Special attention was paid to the boundary area (between bottom sediment and overlying water) which was the place where gradients in physical, chemical and biological properties we[...]
3
51%
Environment Protection Engineering
EN The results of measurements conducted in 2010 of methane emission from the surface of the Nielisz Reservoir on the River Wieprz have been presented. This is a lowland reservoir located in the forested areas of the South-Eastern Poland (The Central Roztocze). The content and isotopic composition of m[...]
4
51%
Environment Protection Engineering
PL Przebadano skład chemiczny osadów dennych zbiornika zaporowego na Wisłoku w Rzeszowie. Oznaczono w nich zawartość węgla (ogólną, organiczną, mineralną oraz węglanów), ogólne stężenia azotu i fosforu, substancji organicznej, krzemionki oraz żelaza, miedzi, niklu, cynku, ołowiu i kadmu. Oceniono stopi[...]
EN A chemical composition of bottom sediment in Rzeszów Reservoir was investigated. The concentrations of carbon (total, organic, mineral and carbonates), total nitrogen and phosphorus, organic matter, silica and some metals (iron, copper, zinc, lead and cadmium) were determined. The contamination of t[...]
5
45%
Environment Protection Engineering
PL Proces przetwarzania osadów ściekowych z biopreparatem i materiałami strukturotwórczymi był badany w skali laboratoryjnej w trzech seriach. We wszystkich seriach wykorzystano osad wtórny po tlenowej stabilizacji i odwadnianiu. Zastosowano biopreparat EM-bio. Trociny, piasek i kompost z odpadów wykor[...]
EN The tests on wastewater sludge processing with bio-preparation and structural material were carried out on a laboratory scale in three series. In each series, secondary sludge was used after aerobic stabilization and dewatering. Bio-preparation, called EM-bio, was applied. Wooden chips, sand and com[...]
6
45%
Environment Protection Engineering
EN The conditions have been examined under which selected groups of microorganisms might be applied to prevent or significantly reduce the generation of odour from the processing and storage of the wastewater sludge. A series of experiments were conducted on a semi-industrial scale, using effective mic[...]
7
39%
Environment Protection Engineering
EN The aim of the study was to verify the effectiveness of decrease of odour production during sludge stabilization with selected groups of microorganisms in conditions similar to those occurring on sludge storage pads. The experiments were carried out on a laboratory scale; the biopreparation EM-bio w[...]
8
39%
Environment Protection Engineering
PL Celem badań było określenie znaczenia procesu denitryfikacji w zbiorniku Sulejowskim przez porównanie tempa procesu denitryfikacji mierzonego metodą in situ I liczebnością populacji bakterii denitryfikacyjnych. Oszacowano, że bakterie denitryfikacyjne stanowią od 0,05 do 15,8% wszystkich bakterii he[...]
EN The aim of investigation was to compare the denitrification rate in Sulejow reservoir using two methods: 1. The in situ chamber method - denitrification rate was calculated from the total N2 flux out of the sediment, being measured directly by means of gas chromatography. 2. Estimation of the size o[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last