Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 9
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie
PL W pracy analizowano zmienność i uwarunkowania meteorologiczne stanu gruntu (w znaczeniu klimatologicznym), zaobserwowanego w latach 1961-2010 we Wrocławiu-Swojcu. Wyprowadzone dla 50-lecia silne związki statystyczne pomiędzy stanem gruntu i podstawowymi elementami meteorologicznymi są podstawą utwor[...]
EN In the paper have been done an analysis of variability and meteorological conditions of the state of ground (in the climatologic meaning) observed from the years 1961-2010 in Wrocław-Swojec. The work is mostly based on average monthly values of state of ground which have been calculated from their d[...]
2
100%
Inżynieria Ekologiczna
2007 Nr 18 28-29
3
100%
Opuscula Mathematica
1998 Vol. 18, 9-32
PL Niech P3 będzie drogą o 3 wierzchołkach. Przez 2P3 oznaczmy rozłączną sumę dwóch kopii P3. Graf G posiada 2P3-dekompozycję jeśli zbiór krawędzi grafu G można podzielić na podzbiory indukujące grafy izomorficzne z 2P3. Trywialnymi warunkami koniecznymi dla istnienia 2P3-dekompozycji grafu G są podzie[...]
EN Let P3 be a path with 3 vertices. We denote by 2P3 disjoint union of 2 copies of P3. Graph G admits a 2P3-decomposition if the set of edges of G can be partitioned into subsets generating graphs isomorphic to 2P3. The trivial necessary conditions for the existence of a 2P3-decomposition of a graph G[...]
4
100%
Inżynieria Ekologiczna
2015 Nr 44 53--61
PL Przeanalizowano wielkość zasobów radiacyjnych w dolinie Widawy na podstawie 64-letnich (1961–2014) ciągłych pomiarów promieniowania całkowitego oraz rejestracji usłonecznienia w Obserwatorium Uniwersytetu Przyrod-niczego Wrocław-Swojec. Zagadnienie przedstawiono w aspekcie porównawczym i dynamicznym[...]
EN The paper analyzed solar radiation resources in the valley of Widawa river on the basis of 64-year (1961–2014) measurement series of global radiation and sunshine duration in the Wrocław-Swojec Observatory (SW Poland). The issues have been presented in comparative and dynamical aspects. They have be[...]
5
63%
Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie
PL W pracy przedstawiono dynamikę i uwarunkowania cyrkulacyjne oraz radiacyjne ekstremalnych wartości klimatycznych bilansów wodnych we Wrocławiu-Swojcu w latach 1891-2003. Rozpatruje się w niej sumy miesięczne oraz sekwencje 2-, 3-, 4-, 6- i 12-miesięczne badanych ekstremów i uzupełnia je analizą prze[...]
EN The paper presents the dynamics, circulation and radiation conditions of climatic water balances KWB in Wrocław-Swojec in the years 1891-2003. Monthly sums and the 2-, 3-, 4-, 6-, 12-months sequences of extremes have been analyzed. Also, 2-, 3-, 7-, 11-years and other consecutive sums of the paramet[...]
6
63%
Architektura Krajobrazu
2012 nr 3 81-89
EN In areas of high natural beauty and landscape values the main problem is to maintain a balance between the protection and sharing. Over-activation of tourism and holiday traffic may lead to the irreversible degradation of the landscape or the destruction of its most important components that determi[...]
7
63%
Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego
2010 nr 14 157--173
PL Przedstawiono przemiany krajobrazu wsi Bielice, Nowy Gierałtów i Goszów (Sudety Wschodnie). Uwarunkowania fizjograficzne, funkcje wsi oraz odległość od miasta wpłynęły na kierunek ewolucji krajobrazu w obliczu zmian polityczno-narodowościowych i ustrojowych po II wojnie światowej. Przemiany dotyczył[...]
EN There are shown landscape’s changes in the villages of Bielice, Nowy Gierałtów and Goszów (Eastern Sudetes). In the face of political-national and constitutional changes after II World War the physiographical determinants, function of villages and distance from the town have had an influence on land[...]
8
51%
Problemy Inżynierii Rolniczej
PL Badania przeprowadzono na specjalnie przygotowanym stanowisku badawczym. Typowa instalacja słoneczna VITOSOL 100 firmy Viessmann została zainstalowana w wiejskim domu jednorodzinnym. Głównym celem badań było określenie efektywności zastosowania oraz pozyskania energii słonecznej w ciągu jednego roku[...]
EN The investigation were carried out on specially designed experimental stand. VITOSOL 100, typical solar installation manufactured by Viessmann, was installed in a country family house. The study aimed to determine the efficiency of applied instalation and recovery of solar energy within the period o[...]
9
45%
Przegląd Komunalny
2008 nr 3 84-86
PL Drzewa sadzone przy ulicach narażone są na ogromny stres. Świadczą o tym wyniki licznych badań stanu zdrowotnego zieleni miejskiej na całym świecie. W Europie Zachodniej na początku lat 80. szacowano, że każdego roku ginie 700 tys. drzew miejskich. W Nowym Jorku corocznie usycha ok. 13 tys. drzew.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last