Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 10
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Środowisko Mieszkaniowe
2012 nr 10 54-59
PL Hammarby Sjostad to jedna z nowych dzielnic mieszkaniowych Sztokholmu, która powstaje obecnie na zdegradowanych terenach poprzemysłowych. To szwedzki projekt pilotażowy, gdzie pomysłem na stworzenie optymalnych warunków dla zamieszkania było stworzenie przestrzeni społecznej. Z jednej strony została[...]
EN Hammarby Sjostad is one of the new districts of Stockholm which is taking shape on degraded postindustrial grounds. Within this Swedish piloting project, the idea for creating optimal dwelling conditions was to form a social space. On one hand, it was shaped by adjusting urban interiors to its users[...]
2
100%
Środowisko Mieszkaniowe
2010 nr 8 28--32
3
100%
Czasopismo Techniczne. Architektura
PL Poszukiwanie oszczędności w obliczu wciąż rosnącego zapotrzebowania terenów przeznaczonych na cele mieszkalne w miastach i na jego przedmieściach projektowanie architektury mieszkaniowej stawia obecnie nowe wyzwania. Rozwój technologii daje nowe możliwości na wszystkich etapach inwestycji od wyboru [...]
EN Searching for efficiency in contemporary housing architecture facing constantly growing demand for areas designed for housing estate inside the city and its suburbs has never been more challenging. Technological development creates new possibilities in every stage of construction development process[...]
4
100%
Czasopismo Techniczne. Architektura
PL W artykule przybliżono zrównoważone cechy wnętrz publicznych w miejskim środowisku mieszkaniowym. Przedstawiono dwie grupy zielonych wnętrz publicznych i omówiono ich podstawowe cechy związane z lokalizacją i gospodarowaniem terenem, rozwiązaniami materiałowymi i technologicznymi w zakresie kształtu[...]
EN The paper summarizes the sustainable characteristics of public spaces inside the city housing environment. There were two groups of green urban interiors presented and tehy basic features such as: localisation and land use, material and technological solutions in spacial shape and installations also[...]
5
100%
Czasopismo Techniczne. Architektura
PL W artykule omówiono sposoby promocji rozwiązań zrównoważonych w architekturze mieszkaniowej w Stanach Zjednoczonych, Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii. Uwagę skierowano w szczególności na rolę systemów oceny cech inwestycji wykorzystywanych do rozpowszechniania tendencji wprowadzania cech zrówno[...]
EN The article discusses the manners of promoting sustainable solutions in housing architecture in the United States, the European Union and Great Britain. A considerable amount of thought was given to the role of systems assessing the features of investments used for disseminating the tendencies of in[...]
6
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2008 z. 47 [252] 253-260
PL Przedstawiono rozwiązania zrównoważone stosowane w małych osiedlach mieszkaniowych zróżnicowane w zależności od lokalizacji, skali inwestycji oraz założonych celów w gospodarce zasobami naturalnymi. Skierowano również szczególną uwagę na metody ich wprowadzania oraz popularyzacji. Za podstawę do roz[...]
EN Three housing developments recently built in South East England region have been analyzed in order to present sustainable solutions diversified matching the size and location of the investment. Attention has been drawn to fulfilling specific goals defined in natural resources management not only thr[...]
7
100%
Środowisko Mieszkaniowe
2009 nr 7 115--117
8
100%
Środowisko Mieszkaniowe
2005 nr 3 106--109
9
100%
Prace Naukowe Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej. Architektura Mieszkaniowa
EN In all stages of building process the expenditures on sustainable technologies may become beneficial on long term basis. Depending on the type of solution chosen this influences the location of the building, construction materials and management as well as the use of the building or the whole neighb[...]
10
63%
Środowisko Mieszkaniowe
2007 nr 5 24--42
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last