Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 10
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Archives of Civil and Mechanical Engineering
2007 Vol. 7, no 3 125-134
PL Współcześnie, chociaż coraz lepiej znamy mechanizmy przewracania się statków, nadal dużą ich część tonie w wyniku różnego rodzaju wypadków statecznościowych. Dlatego też ta tematyka ciągle zajmuje główne miejsce wśród zagadnień, którymi zajmują się główne ośrodki naukowe. Obecnie coraz większą role [...]
EN Nowadays, although the knowledge of the causes of capsizing is more and more vast, still the large quantities of ships sink as a result of capsizing accidents. Therefore, this particular subject is widely discussed in the paper as a major issue among many prominent research centres. Presently, the r[...]
2
63%
Mechanik
2014 R. 87 nr 5-6 453--456
PL Zaprezentowano różnice pomiędzy wynikami badań wytrzymałościowych – doświadczalnych i symulacyjnych – uzyskanymi podczas obciążania wybranego elementu wykonanego z tworzywa sztucznego. Skoncentrowano się na interpretacji modułu sprężystości materiału, z którego wykonano badany element, aby ułatwić z[...]
EN Demonstrated in the paper are differences revealed in the results of strength tests of a group of selected plastic parts obtained on the strength machine against those resulting from simulation procedure. In order to give clearer vision of the mechanism responsible for these differences attention ha[...]
3
63%
Mechanik
2015 R. 88, nr 5-6 358--364
PL Zademonstrowano metody umożliwiające zwiększenie wytrzymałości elementów wykonanych z tworzywa sztucznego. Bazując na badaniu rynku, opracowano oraz przeanalizowano wybrane struktury wzmacniające. Podkreślono zalety optymalizacji konstrukcji projektowanych na potrzeby przemysłu samochodowego.
EN Methods effecting in improvement of durability of the car body plastic parts are presented. Several structural features of the parts selected with reference to market investigation work were submitted to feasibility review and check procedure. Advantages of optimization procedure applied to design o[...]
4
63%
Mechanik
2017 R. 90, nr 5-6 476--479
PL Zaprezentowano stosowane na świecie metody badań zderzaków samochodowych w nawiązaniu do testów zderzeniowych przeprowadzanych przy niskich prędkościach. Określono ich cel oraz przedstawiono podstawowe warunki badań. Opisano przeprowadzone przez autorów stanowiskowe badania zderzaków samochodowych, [...]
EN Presented are the worldwide applied methods of tests to vehicle bumpers under low speed impact conditions. Identified are the purpose of such tests with essential requirements to be met in their performance procedure specified. Also described is rig test to the car bumpers as an alternative issue to[...]
5
51%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport
2016 z. 114 169--178
PL Prawidła prawa drogi dla statków nawigujących na morzu wynikające z konwencji COLREGS określają wzajemne obowiązki statków. W szczególności w sytuacji przecinania się kursów statków idącychn na zderzenie przypisywane są im obowiązki związane z ustąpieniem drogi oraz z utrzymaniem kursu i prędkości. [...]
EN The rules of road, called COLREGS provide guidelines for navigators onboard ships involved in collision encounter at navigable waters. Specific roles for stand-on and give-a-way vessels are assigned, depending on the phase of the encounter. In this paper we extend further our earlier work on the def[...]
6
51%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2012 R. 13, nr 5 266-272
PL W artykule przedstawiono opis badań elementu zderzaka samochodowego wykonanego z tworzywa sztucznego stanowiącego jego pokrycie zewnętrzne. Zaprezentowano podstawowe wyposażenie stanowiska badawczego przeznaczonego do badań wytrzymałościowych, prowadzonych dla warunków zderzeń z małymi prędkościami.
EN The article represents description of chosen test methods dedicated for car bumper element made from plastics. Demonstrated base equipment of laboratory apparatus dedicated for endurance research of element from car bumper system in case of low speed impact procedures.
7
51%
Logistyka
2009 nr 3 CD-CD
PL Zaprezentowany artykuł przedstawia sposób współczesnego projektowania nadwozi samochodowych w oparciu o najczęściej wykorzystywane komputerowe aplikacje wspomagające powyższy proces. Praca przedstawia charakterystykę wybranych narzędzi wspomagających projektowanie nadwozi pojazdów i ich elementów. N[...]
EN The presented article describes the method of present of projecting in support about the most often the car bodies by computer helping the projecting bodies of vehicles and their elements. It the methodology of building on basis of chosen application was described was one of introduced details in de[...]
8
51%
TransNav : International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation
2016 Vol. 10, no. 2 267--274
EN An unmanned merchant vessel seems to be escaping from the stage of idea exploration. Once the concept proofs its safety, it may become a part of maritime reality. Although the safety aspect of such a ship has been addressed by a handful of scholars, the problem remains open. This is mainly due to la[...]
9
45%
Mechanik
PL Przedstawiono przykład procesu projektowania podłużnic samochodowych oraz ocenę tych konstrukcji z punktu widzenia właściwości wytrzymałościowych i bezpieczeństwa. W części praktycznej przedstawiono zastosowanie oprogramowania CATIA V5R17, jako najbardziej popularnego systemu komputerowego używanego[...]
EN Presented is an exemplary design work carried out on longitudinal members of a vehicle frame and an appraisal of the resulting structure with respect to its strength properties and safety requirements. Also presented are the strength analysis results of the longitudinal beams, as carried out in the [...]
10
45%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2011 R. 12, nr 5 160-166
PL W artykule przedstawiono metody modelowania elementów nadwozi samochodowych oraz sposób analizy wytrzymałościowej wybranej konstrukcji. Na przykładzie podłużnic samochodowych zaprezentowano współczesny proces projektowania nadwozia samochodowego.
EN The article represents design methods of car body elements, and the basic calculations and possible endurance analysis for chosen structure. Based on front side rail sample presented contemporary construction process of car body.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last