Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 15
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Pomiary Automatyka Kontrola
2010 R. 56, nr 9 1081-1084
PL Rejestracja widma promieniowania rozproszonego nieelastycznie podczas zjawiska Ramana, które jest charakterystyczne dla badanej substancji, pozwala na jej identyfikację. W pracy zostały przedstawione przykładowe widma Ramana substancji chemicznych. Następnie opisano błędy podczas pomiarów widm Raman[...]
EN The Raman spectrometers are devices which allow immediate and accurate identification of the examined chemicals without a requirement of a direct contact. The devices are based on the Raman phenomenon, which takes place during illumination of the sample by a monochromatic radiation (e.g. 785 nm lase[...]
2
100%
Maszyny Dźwigowo-Transportowe
1998 Nr 4 40-45
PL W artykule omówiono nowe rozwiązanie wywrotnicy wagonowej bębnowej przystosowanej do pracy w cyklu automatycznym.
3
100%
Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej
2013 Nr 34 39--42
PL W pracy zostaną przedstawione algorytmy wstępnego przetwarzania widm mające na celu usuniecie lub zmniejszenie intensywności zakłóceń obecnych w rejestrowanych widmach Ramana, ze szczególnym uwzględnieniem automatyzacji tego procesu (bez konieczności wyboru parametrów przetwarzania przez obsługę urz[...]
EN Detection of chemicals on the basis of their Raman spectra measurement consists in comparison recorded spectra for the tested chemical substances with model spectra stored in the master database. Detection algorithms indicate the substance of the database whose spectrum is the most similar, accordin[...]
4
63%
Pomiary Automatyka Kontrola
2013 R. 59, nr 4 281--283
PL W pracy zostały scharakteryzowane źródła zakłóceń występujące podczas pomiarów widm Ramana w warunkach polowych oraz sposoby redukcji ich wpływu na jakość rejestrowanych widm. Zaprezentowano wpływ czasu integracji na jakość rejestrowanych widm w przypadkach, gdy szumy własne spektrometru mają składo[...]
EN Raman spectrometers are devices which allow immediate and contactless identification of the examined substances. Detection is possible without any sample preparation, even from a distance or via a transparent package, like glass or plastic vials. These features make the Raman spectra measurement tec[...]
5
63%
Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej
2011 Nr 30 81-84
PL Praca zawiera opis oprogramowania sterującego przenośnym spektrometrem Ramana, który został zbudowany w Katedrze Optoelektroniki i Systemów Elektronicznych Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej, w trakcie realizacji grantu rozwojowego. Opisano modułową budowę opr[...]
EN The paper contains a description of the control software of a portable Raman spectrometer which was built in the Department of Optoelectronics and Electronic Systems Faculty of Electronics, Telecommunications and Informatics Gdansk University of Technology. The software has modular structure, which [...]
6
51%
Pomiary Automatyka Kontrola
2011 R. 57, nr 12 1518-1521
PL Spektroskopy Ramana umożliwiają szybką i bezkontaktową identyfikację badanej substancji chemicznej. Mierzą widma Ramana i porównują z biblioteką widm, aby identyfikować nieznaną, często nielegalną substancję chemiczną (np. narkotyki, materiały wybuchowe) bez potrzeby przygotowania badanej próbki. Po[...]
EN Raman spectrometers enable fast and non-contact identification of examined chemicals. These devices measure Raman spectra and compare with the spectra database to identify unknown and often illicit chemicals (e.g. drugs, explosives) usually without any sample preparation. Raman spectra measurements [...]
7
51%
Chemia Analityczna
PL W pracy przedstawiono możliwości i ograniczenia w stosowaniu techniki GC-RCD i GC-MS do identyfikacji i oznaczania śladowych stężeń związków chloroorganic/nych w destylatach z ropy naftowej (trakcjach wrzących do 200°C). Przedyskutowano także procedury rutynowo stosowane w rafineriach do oznaczania [...]
EN This paper is focused on the investigation of capabilities and limitations (advantages and disadvantages) of GC-ECD and GC-MS methods used for identification and quantitation of the trace content of chloroorganic compounds present in petroleum distillates (fraction up to 200oC). The methods routinel[...]
8
51%
Metrology and Measurement Systems
EN Raman spectrometers are devices which enable fast and non-contact identification of examined chemicals. These devices utilize the Raman phenomenon to identify unknown and often illicit chemicals (e.g. drugs, explosives) without the necessity of their preparation. Now, Raman devices can be portable a[...]
9
51%
Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej. Technologie Informacyjne
2010 T. 19 401-406
PL W pracy przedstawiono budowę oraz zasadę działania przenośnego spektrometru Ramana, przygotowywanego w Katedrze Optoelektroniki i Systemów Elektronicznych Politechniki Gdańskiej. Opisano format plików *.SPC, który jest wykorzystywany przez oprogramowanie sterujące budowanym spektrometrem oraz stosow[...]
EN Design and operation principles of a portable Raman spectrometer have been presented. The spectrometer is in preparation in the Department of Optoelectronics and Electronics Systems. A file format *.SPC, used in Raman spectroscopy, has been described. The main methods of Raman spectra parameterizati[...]
10
51%
Proceedings of ECOpole
2016 Vol. 10, No. 2 511--516
PL Budowa ciągu technologicznego oczyszczalni jest ściśle powiązana z ilością i parametrami fizykochemicznymi dopływających ścieków. Na etapie planowania należy rozważyć także kryteria zrównoważonego rozwoju oraz aspekty ekonomiczne. Ponadto, w dużych miastach na skuteczny system oczyszczania ścieków s[...]
EN The construction of the technological treatment plant is closely related to the amount and physicochemical parameters of incoming sewage. The economic aspects and the principles of sustainable development also should be taken into account at the stage of sewage treatment plant construction planning.[...]
11
51%
Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Technical Sciences
EN Raman spectroscopy has become more popular due to its new prospective field applications in forensic sciences, war against terrorism, environment protection and other field chemical analysis. Raman spectrometers can be miniaturised to portable devices and their price is decreasing due to development[...]
12
51%
Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Technical Sciences
EN The Raman spectrometers can be built as the portable devices and can be used in various places to detect illicit chemicals. This method has become popular due to deficiency of other fast methods that could be applied against terrorist attacks or could help police at their work. The Conception of a p[...]
13
51%
Metrology and Measurement Systems
2018 Vol. 25, nr 3 551--560
EN This paper presents a portable exhaled breath analyser, developed to detect selected diseases. The set-up employs resistive gas sensors: commercial MEMS sensors and prototype gas sensors made of WO3 gas sensing layers doped with various metal ingredients. The set-up can modulate the gas s[...]
14
51%
Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne
2013 Nr 3(102) 481--497
PL W referacie ujęte są wybrane aspekty procesu projektowania regulacji osi torów kolejowych począwszy od założenia osnowy projektowej, poprzez pomiary inwentaryzujące, projektowanie nowych osi, opracowanie graficzne dokumentacji, aż do wyniesienia projektu w teren i odbiorczych pomiarów powykonawczych[...]
EN The paper presents some aspects of the design process of the railway axis adjustment starting from the foundation of the design matrix, by measurements of the existing track, the design of new axes, design documentation, until realisation of the designed works and as-built checks. The authors points[...]
15
39%
Acta of Bioengineering and Biomechanics
2018 Vol. 20, nr 4 143--150
EN The aim of the study was to examine the influence of cranial sutures on the crack behaviour of a human skull after the impact. The authors focused on the assessment of skull breaking nature, based on a real-world vehicle-to-bicyclist accident. In the state of the art, there is still no consensus abo[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last