Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 9
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Forum Eksploatatora
2015 Nr 4 (79) 56-59
PL Regularne prace konserwacyjne i remontowe w przewodach kanalizacyjnych są niezbędne, aczkolwiek ich wykonywanie jest trudne. Różne rodzaje osadów abrazyjnych, żrących i o zmiennej konsystencji, występujące w procesie odprowadzania ścieków mogą szybko przeciążyć tradycyjne systemy. Także w przypadku [...]
2
100%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2012 z. 63a 291--300
PL Zarządzenie zasobami ludzkimi stanowi niezwykle ważny aspekt w kierowaniu każdą organizacją. Zakres zadań i odpowiedzialności, jakie ustawodawca przekazał samorządom, wymaga nie tylko umiejętności pozyskania przez pracodawców wysoko wykwalifikowanej kadry, ale również nowoczesnego zarządzania kompet[...]
EN Human resource management is a very important aspect in the management of any organization. The tasks and responsibilities of the legislature gave the local governments requires not only the ability to attract employers of highly qualified staff, as well as modern management skills. The purpose of t[...]
3
100%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2014 z. 69 107--118
PL W artykule przedstawiono podstawowe zagadnienia związane z zakresem pracy socjalnej. Ponadto, zaprezentowano cel pracy socjalnej i omówiono w jakich kierunkach ona zmierza. W części empirycznej przedstawiono wybrane elementy badania przeprowadzonego w kwietniu 2013 roku wśród pracowników socjalnych [...]
EN This article presented basic issues related to the scope of social work. Moreover, purpose of social work was presented and discussed it was what directions social work should go. In the empirical part some elements of a survey conducted in April 2013 among the social workers of the Family Welfare C[...]
4
63%
Przegląd Elektrotechniczny
2014 R. 90, nr 10 249-252
5
63%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2016 z. 92 395--406
PL Artykuł wskazuje na znaczenie polityki personalnej w wspieraniu zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego. Analiza zarządzania zasobami ludzkimi w administracji wskazuje, iż nowoczesne narzędzia z tej dziedziny, wypracowane w nauce oraz praktykowane w sektorze prywatnym, stają się niezbędne w[...]
EN The article points to the meaning of personnel policy in supporting local government units management. The analysis of HR management in administration points to the fact that the latest solutions from this field developed in theory and practiced in the private sector become essential in the public s[...]
6
51%
Śląskie Wiadomości Elektryczne
PL Artykuł prezentuje Zygmunta Okoniewskiego, elektrotechnika, pioniera polskiego przemysłu maszyn elektrycznych i transformatorów, społecznika, prezesa SEP. Ukończył on szkoły w Mittweidzie i Berlinie-Charlottenburgu. Później pracował w szwajcarskiej firmie ,,Brown Boveri w której był przedstawicielem[...]
EN The article presents Zygmunt Okoniewski, on electrician, pionner of the Polish industry of electric machines and transformers, community worker. He finished schools in Mittweid and Berlin - Charlottenburg. Afterwards, he worked in the Swiss company ,,Brown Boveri” which he represented in Tsarist Rus[...]
7
51%
Spektrum
2017 nr 3-4 1--6 [oryg. I--VI]
PL W artykule zaprezentowano postać Zygmunta Okoniewskiego, elektrotechnika, pioniera polskiego przemysłu maszyn elektrycznych i transformatorów, społecznika, prezesa SEP. Ukończył on szkoły w Mittweidzie i Berlinie-Charlottenburgu, a następnie podjął pracę w szwajcarskiej firmie „Brown-Boveri”, w któr[...]
8
51%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2017 Nr 1 (113) 207--214
PL Artykuł prezentuje Zygmunta Okoniewskiego, elektrotechnika, pioniera polskiego przemysłu maszyn elektrycznych i transformatorów, społecznika, prezesa SEP. Ukończył on szkoły w Mittweidzie i Berlinie- Charlottenburgu. Później pracował w szwajcarskiej firmie „Brown-Boveri”, w której był przedstawiciel[...]
EN The article presents Zygmunt Okoniewski, an electrician, pionner of the Polish industry of electric machines and transformers, community worker. He finished schools in Mittweid and Berlin – Charlottenburg. Afterwards, he worked in the Swiss company ,,Brown-Boveri’’ which he represented in Tsarist Ru[...]
9
51%
Wiadomości Elektrotechniczne
2017 R. 85, nr 7 28--32
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last