Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 6
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2011 z. 58, nr 1 323-330
EN The article presents case of failure of the car park roof supporting structure. There was cause of failure assigned as insufficient anchorage of steel sheet to the car park roof supporting structure. Furthermore damage repair was presented.
2
100%
Świat Szkła
3
100%
Inżynieria i Budownictwo
2010 R. 66, nr 10 530-532
PL Omówiono pracę konstrukcji nietypowej hali produkcyjnej. Analizę wykonano, wykorzystując zbudowany rnodel obliczeniowy, odzwierciedlający rzeczywisty charakter pracy w aktualnym stanie technicznym i konfiguracji obciążeniowej. Sprawdzono wymagania stanu granicznego nośności i użytkowaIności.
EN The following paper presents behavior of untypical manufacturing room structure. The analysis was based on the detailed analytical model, which reflects the real character of structure behavior in current technical condition and load configuration. There were load capacity and serviceability limit s[...]
4
100%
Przegląd Budowlany
PL Przedmiotem referatu jest pokazanie możliwości wykorzystania termowizji i termografii w diagnostyce technicznej obiektów budowlanych, jakim są kominy stalowe, żelbetowe oraz ceramiczne. Pokazano przykłady wykorzystania termowizji i termografii w diagnostyce przedmiotowych kominów. Pokazano możliwośc[...]
EN This paper aims to demonstrate the possibilities of use of thermovision and thermography in diagnosis of the technical condition of certain structures, namely chimneys made of steel, reinforced concrete and ceramic materials. Examples are given of the use of thermovision and thermography in determin[...]
5
100%
Przegląd Budowlany
PL W pracy na wybranych przykładach omówiono geotechniczne uwarunkowania posadowienia obiektów budowlanych w kontekście wymagań PN-EN-1997–1. Pokazano istotny udział geotechnika w trakcie całego procesu budowlanego. Zamieszczone przykłady mogą stanowić podstawę do dalszej dyskusji nad uwarunkowaniami p[...]
EN Within the present work, geotechnical conditions for foundation of building structures is discussed, within the framework of the requirements concerning the PN-EN-1997–1 norm. The important contribution the geotechnician may make to the building erection process has also been highlighted. The presen[...]
6
100%
Przegląd Budowlany
PL Przedmiotem referatu są przypadki niedostatecznego rozpoznania geotechnicznego podłoża gruntowego pod posadowienie wybranych obiektów budowlanych i wygenerowane z tego tytułu skutki, powstałe na etapie przygotowywanego i przeprowadzanego procesu budowlanego. Prezentowana praca jest publikacją z zakr[...]
EN The paper presents cases of insufficient geotechnical reconnaissance of subsoil for foundations of selected civil structure and related costs generated at the construction stage. The paper is a geotechnical publication in the area of Eurocode implementation.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last