Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 7
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zieleń Miejska
2012 Nr 7-8 56-58
PL Podwyższanie niskich stanów w ciekach wodnych, zwiększenie zasobów wód gruntowych, poprawienie jakości wód, polepszenie mikroklimatu, rewaloryzacja ekologiczna, a także polepszenie wrażeń estetycznych użytkowników - to tylko niektóre profity, które zapewnia racjonalna gospodarka wodna w mieście.
2
100%
Zieleń Miejska
2011 Nr 5 56-58
PL Tereny zieleni miejskiej to przestrzeń publiczna o szczególnych cechach, gdzie funkcjonalność i estetyka mają równorzędne znaczenie. Dlatego aby można było spełnić ten warunek, należy racjonalnie dysponować posiadanymi zasobami.
3
100%
Zieleń Miejska
2010 Nr 2 34-35
PL Popularnym sposobem pozyskiwania wody do nawodnień miejskich terenów zieleni jest korzystanie z sieci wodociągowej. Jednak wcale nie oznacza to, że stosowanie alternatywnych źródeł jest nieopłacalne.
4
100%
Zieleń Miejska
2009 Nr 5 38-40
PL Zastosowanie systemów nawadniania w terenach zieleni miejskiej ze względu na niewystarczającą ilość wody dla roślin znajduje coraz większe uzasadnienie. Aby zapewnić ich najwyższą efektywność trzeba wziąć pod uwagę wiele czynników.
5
100%
Zieleń Miejska
2009 Nr 6 40-41
PL Sadzenie drzew i krzewów tak, aby stanowiły długoletnia inwestycję, nie jest prostym procesem. Dlatego coraz częściej stosuje się różne technologie i systemy nawadniające na terenach zieleni miejskiej.
6
63%
Journal of Water and Land Development
2010 no. 14 101-113
PL W pracy podjęto problematykę kosztów inwestycji, związanych z systemami nawadniającymi na obiektach rekreacyjnych i sportowych, oraz kosztów utrzymania i eksploatacji tych urządzeń. Wykorzystano w tym celu zebrane materiały źródłowe dla sześciu obiektów, realizowanych w latach 2006-2007 w powiecie k[...]
EN The paper discusses the problems of investment costs of irrigation systems in recreation and sports objects and the costs of maintenance and operation of these systems. For this purpose, source materials referring to six objects realized in the years 2006-2007 in Konin district were analysed. Partic[...]
7
63%
Obróbka Plastyczna Metali
PL Przeprowadzone badania prasowania obwiedniowego na półgorąco odkuwek o złożonym kształcie, miały za zadanie sprawdzenie założeń do nowej technologii prasowania z przetłaczaniem. Modernizacja w układzie sterowania siłownikiem wypychacza prasy z wahającym narzędziem - PHPO 4000 - pozwoliła na wprowadz[...]
EN The purpose of the examinations of warm orbital forming was to check the assumptions for a new technology of pressing with redrawing. Modernisation of control system of the pusher servomotor of the PHPO 4000 rocking die press allowed for the introduction of a new function of the press - controlled [...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last