Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 13
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
LAB Laboratoria, Aparatura, Badania
2
100%
LAB Laboratoria, Aparatura, Badania
3
100%
Analityka : nauka i praktyka
2015 nr 1 56--59
PL Mimo wielu różnorodnych i nowoczesnych rozwiązań analitycznych dostępnych na rynku nadal nie ma uniwersalnej metody przygotowania próbek. Jednakże są takie, które pozwalają równocześnie wyodrębnić szeroką grupę związków chemicznych oraz zwiększyć efektywność ekstrakcji.
4
100%
LAB Laboratoria, Aparatura, Badania
5
100%
Analityka : nauka i praktyka
2017 nr 2 36--40
PL Aktualny trend skrócenia czasu analizy próbki do minimum pełnej automatyzacji procesu spowodowały, że projektowane są rozwiązania pozwalające sprostać tym wymaganiom.
6
100%
Analityka : nauka i praktyka
2016 nr 1 36--40
PL Instnieje duża różnorodność wysokorozdzielczych spektrometrów mas dostępnych na rynku analitycznym. Ta różnorodność zdeterminowana jest faktem, iż nie ma jednego uniwersalnego aparatu dedykowanego do wszystkich zastosowań, ponieważ dobór odpowiedniego rozwiązania ściśle zależy od charakteru próbki i[...]
7
100%
LAB Laboratoria, Aparatura, Badania
8
100%
LAB Laboratoria, Aparatura, Badania
9
100%
Laboratorium - Przegląd Ogólnopolski
2013 nr 7-8 62--63
PL Kwestia kontroli oraz badania żywności pod kątem zawartości chemicznych zanieczyszczeń jest bardzo istotna. Restrykcyjne normy wprowadzane przez UE wymuszają na laboratoriach analitycznych w Polsce i innych krajach członkowskich bieżące wprowadzanie zmian dotyczących analizowania zanieczyszczeń żywn[...]
EN The issue of inspection and testing of food according to the content of chemical pollutants is very important. Strict standards introduced by the EU force analytical laboratories in Poland and other Member Countries to the implementation of current changes in the food contaminants analysis. These ch[...]
10
100%
Laboratorium - Przegląd Ogólnopolski
2013 nr 5-6 53--55
PL Kontrola żywności pod kątem jej jakości i bezpieczeństwa jest istotną kwestią dotyczącą zarówno producentów produktów spożywczych, jak i konsumentów. Substancje, które przedostają się do żywności, powodują jej zanieczyszczenie i mogą oddziaływać bezpośrednio na zdrowie człowieka. Zanieczyszczenia pr[...]
EN Food control in terms of its quality and safety is an important issue for both food producers and consumers. Substances that migrate to the food causing its pollution and directly affect human health. Contaminants of food belonging to different chemical classes. Hence, there is a strong need to use [...]
11
80%
Ecological Chemistry and Engineering. S
PL Lotne związki organiczne (VOCs), powstające wewnątrz organizmu ludzkiego dostarczają wielu cennych informacji na temat stanu zdrowia pacjenta i są one identyfikowane w probkach powietrza wydychanego, krwi i moczu. Wiedzę na ten temat wykorzystuje się podczas analizy lotnych biomarkerów, ktora w przy[...]
EN Volatile organic compounds produced inside the body provide valuable information about human state of health and they are detected in breath, blood and urine samples. Therefore, volatile biomarker analysis seems to become accurate and fast method for tumour detection. So far, there are known several[...]
12
80%
Analityka : nauka i praktyka
2008 nr 3 18-23
13
80%
Chemia Analityczna
PL W pracy opisano możliwość oznaczania lotnych związków organicznych (VOCs) w wydychanym powietrzu za pomocą spektrometru ruchliwości jonów (IMS). Aparat ten łączy wysoką czułość detekcji oraz niski koszt pojedynczej analizy z możliwością kontroli procesów w czasie rzeczywistym. Sprzężony z kolumną mu[...]
EN In this paper, the possibility of determination of volatile organic compounds (VOCs) present in the exhaled breath using an ion mobility spectrometer (IMS) has been described. This device combines high sensitivity, analytical flexibility, low cost of individual analyses, and suitability for the real[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last