Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 14
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Archives of Metallurgy and Materials
EN Carbon nanotubes are one of the strongest materials of unique mechanical, optical, electrical and electronic properties. Because of that they are mainly used as semiconductor materials constituting the reinforcing phase in composite materials. The paper presents properties of polymer composites rein[...]
2
80%
Composites Theory and Practice
2012 R. 12, nr 4 262-265
PL Nanorurki węglowe są jednymi z najsilniejszych i najmocniejszych znanych włókien o niezwykłych właściwościach mechanicznych, optycznych, elektrycznych i elektronowych. Dlatego głównie znalazły zastosowanie jako materiałypółprzewodnikowe stanowiące fazę zbrojącą w materiałach kompozytowych. Nanorurki[...]
EN Carbon nanotubes are one of the strongest materials of unique mechanical, optical, electrical and electronic properties. Because of that they are mainly used as semiconductor materials constituting the reinforcing phase in composite materials. Most frequently nanotubes are obtained using the followi[...]
3
80%
Rudy i Metale Nieżelazne Recykling
2015 R. 60, nr 5 238--242
PL W artykule przedstawiono wyniki badań otrzymywania materiałów kompozytowych na osnowie miedzi umacnianych nanorurkami węglowymi modyfikowanymi nanocząstkami miedzi. Modyfikacja nanorurek była prowadzona poprzez chemiczne dołączenie nanocząstek miedzi pochodzących od octanu miedzi. Jako osnowę zastos[...]
EN The paper presents preliminary results of studies on obtaining copper-based composite materials strengthened with carbon nanotubes modified with copper nanoparticles. Nanotubes modification was carried out by attaching chemically copper nanoparticles originating from copper acetate. Electrolytically[...]
4
80%
Hutnik, Wiadomości Hutnicze
2013 Vol. 80, nr 11 744--747
PL W pracy przedstawiono charakterystykę złącza lutowanego. Stal wysokowęglowa i spiek węglika wolframu z kobaltem zostały połączone lutem miedzianym. Na takim materiale przeprowadzono obserwacje mikroskopowe na mikroskopie świetlnym. Wykonano analizę składu chemicznego oraz rentgenowskie badania struk[...]
EN The paper presents the characteristics of the brazed joint. High carbon steel and cobalt sintered tungsten carbide were combined with copper brazing alloy. At this material, microscope observations using an light microscope were performed. The chemical composition was analyzed and X-ray structural e[...]
5
80%
Archives of Metallurgy and Materials
2015 Vol. 60, iss. 4 2715--2720
PL W pracy przedstawiono wyniki badań właściwości kompozytów polimerowych wzmacnianych nanorurkami węglowymi zawierających różne dyspersje akrylanowe. Do wytworzenia kompozytów zastosowano akrylany o różnych rozmiarach cząstek i lepkości. Wytrzymałość mechaniczną określono za pomocą próby trójpunktoweg[...]
EN The paper presents properties of polymer composites reinforced with carbon nanotubes (CNT) containing various mixtures of dispersion. Acrylates of different particle size and viscosity were used to produce composites. The mechanical strength of composites was determined by three-point bending tests.[...]
6
80%
Hutnik, Wiadomości Hutnicze
2013 Vol. 80, nr 2 161--165
PL W artykule przedstawiono wyniki badań złącza wytworzonego metodą zgrzewania wybuchowego, poprzez połączenie stali węglowej C10E ze stalą stopową X210Cr12. Mikrostrukturę połączonych stali oraz strefy połączenia obserwowano na mikroskopie optycznym oraz skaningowym. W celu określenia składu fazowego [...]
EN The article presents the results of the join materials made by explosive method. The combined quality of materials used in carbon steel C10E and alloy steel X210Cr12. Microstructure of connected steel and the connection zones observed in the optical and scanning electron microscopy. In order to dete[...]
7
80%
Archives of Metallurgy and Materials
PL Nanorurki węglowe ze względu na wysokie właściwości mechaniczne, optyczne czy elektryczne znalazły zastosowanie jako faza wzmacniająca materiałów kompozytowych. W pracy przedstawiono wyniki badań właściwości mechanicznych kompozytów polimerowych wzmacnianych nanorurkami węglowymi (CNT). Na kompozyta[...]
EN Carbon nanotubes because of their high mechanical, optical or electrical properties, have found use as semiconducting materials constituting the reinforcing phase in composite materials. The paper presents the results of the studies on the mechanical properties of polymer composites reinforced with [...]
8
80%
Hutnik, Wiadomości Hutnicze
2014 Vol. 81, nr 5 318--321
PL W pracy przedstawiono wyniki badań otrzymywania materiałów kompozytowych na osnowie miedzi umacnianych nanorurkami węglowymi modyfikowanymi nanocząstkami miedzi. Modyfikacja nanorurek była prowadzona poprzez chemiczne dołączenie nanocząstek miedzi pochodzących od octanu miedzi. Jako osnowę zastosowa[...]
EN The paper presents preliminary results of studies on obtaining copper-based composite materials strengthened with carbon nanotubes modified with copper nanoparticles. Nanotubes modification was carried out by attaching chemically copper nanoparticles originating from copper acetate. Electrolytically[...]
9
71%
Composites Theory and Practice
2013 R. 13, nr 3 179--184
PL Nanorurki węglowe z uwagi na wysokie własności mechaniczne, optyczne czy elektryczne znalazły zastosowanie jako materiały półprzewodnikowe stanowiące fazę zbrojącą w materiałach kompozytowych. W pracy przedstawiono wyniki badań właściwości mechanicznych kompozytów polimerowych wzmacnianych nanorurka[...]
EN Carbon nanotubes because of their high mechanical, optical or electrical properties, have found use as semiconducting materials constituting the reinforcing phase in composite materials. The paper presents the results of studies on the mechanical properties of polymer composites reinforced with carb[...]
10
71%
Composites Theory and Practice
2013 R. 13, nr 3 198--202
PL Przedstawiono wstępne wyniki badań otrzymywania materiałów kompozytowych na osnowie miedzi umacnianych nanorurkami węglowymi modyfikowanymi nanocząstkami miedzi. Modyfikacja nanorurek była prowadzona poprzez chemiczne dołączenie nanocząstek miedzi pochodzących od octanu miedzi. Jako osnowę zastosowa[...]
EN The paper presents the preliminary results of studies on obtaining copper-based composite materials strengthened with carbon nanotubes modified with copper nanoparticles. The nanotubes modification was carried out by chemically attaching copper nanoparticles originating from copper acetate. Electrol[...]
11
71%
Przegląd Elektrotechniczny
2014 R. 90, nr 12 296--298
PL Artykuł przedstawia modyfikację nanorurek węglowych oraz ich wpływ na przewodność kompozytów. Przeprowadzono pomiary rezystywności powierzchniowej kompozytów za pomocą przewodzącej elektrody na powierzchni kompozytu (swobodnej oraz od strony formy). W efekcie można było zauważyć różnice występujące [...]
EN This paper presents the modification of carbon nanotubes and their effect on the conductivity of composites. The surface resistivity measurements of composites were made using conductive electrode both on the surface of the composite and the bottom. As a result, we could see differences in conductiv[...]
12
71%
Hutnik, Wiadomości Hutnicze
2013 Vol. 80, nr 5 366--368
PL W pracy przedstawiono wyniki badań właściwości mechanicznych kompozytów polimerowych wzmacnianych nanorurkami węglowymi, wyznaczone przy pomocy próby trójpunktowego zginania. Określono gęstość każdego z otrzymanych kompozytów, a także wyznaczono przewodność właściwą w temperaturze pokojowej.
EN The paper presents results of studies on mechanical properties of polymer composites reinforced with carbon nanotubes (CNT), carried out by means of three-point bending. The density of each obtained composite was determined as well as the electrical conductivity at room temperature.
13
71%
Archives of Metallurgy and Materials
PL W pracy przedstawiono wyniki badań nanorurek węglowych w stanie surowym, po oczyszczeniu jak również po modyfikacji. Zostały przyłączone grupy funkcyjne oraz nanocząstki metali, pochodzące od siarczanu kobaltu, octanu miedzi i mieszaniny bromowodoru z bromem. Dla takich nanorurek przeprowadzono bada[...]
EN The paper presents results of studies on carbon nanotubes - as received, after cleaning and also after modification. Functional groups as well as metal nanoparticles have been attached, originating from cobalt sulphate, copper acetate and a mixture of hydrogen bromide and bromide. The surface studie[...]
14
71%
Rudy i Metale Nieżelazne Recykling
PL W artykule przedstawiono wyniki badań otrzymywania materiałów kompozytowych na osnowie miedzi umacnianych nanorurkami węglowymi modyfikowanymi nanocząstkami miedzi. Modyfikacja nanorurek była prowadzona poprzez chemiczne dołączenie nanocząstek miedzi pochodzących od octanu miedzi. Jako osnowę zastos[...]
EN The paper presents preliminary results of studies on obtaining copper-based composite materials strengthened with carbon nanotubes modified with copper nanoparticles. Nanotubes modification was carried out by attaching chemically copper nanoparticles originating from copper acetate. Electrolytically[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last