Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 45
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2006 nr 5 22-24
PL W artykule przedstawiono założenia metody badań narażenia na hałas osób stosujących nauszniki przeciwhałasowe. Opisano nowy przyrząd pomiarowy zastosowany w badaniach. Pomiary wykonano na czterech hałaśliwych stanowiskach pracy. Badania wykazały duży wpływ kształtu głowy słuchacza, sposobu zakładani[...]
EN The article presents the principles of a method for noise exposition testing of people in earmuffs. The new measurement device is described. Measurements were carried out at four noisy work-stands. The investigation showed that the shape of the head, the way ear-muffs are put on and the directivity [...]
2
100%
Systems Science
EN The aim of the article is to expand the results of the theory of Linear Quadratic Control (the state of the system is described by the stochastic linear equation and the performance criterion has a quadratic form) in the case of random horizon independent of the states of the system. In the present [...]
3
100%
Control and Cybernetics
2013 Vol. 42, no. 2 527--541
EN The control problem with random horizon at finie number of events is investigated in this paper, where the general aim of control is the stabilization (in mean square sense) of linear system at minimum cost. This problem is reduced to the task of optima control with established finite horizon. Moreo[...]
4
63%
Control and Cybernetics
EN Controlling entropy of a system with unknown parameters is treated here as an adaptive control problem. Necessary conditions for optimality and an algorithm for computing extremal controls in the spirit of R. Rishel are obtained.
5
63%
Badania Operacyjne i Decyzje
2000 Nr 2 5-13
PL Przedmiotem artykułu są inwestycje w akcje. W modelu założono ciągłość zmian cen akcji w czasie, rozkład cen log-normalny, brak arbitrażu na rynku i liniowość funkcji kosztów transakcji. Przy tych założeniach inwestor, ustalając swoją skłonność do ryzyka, może tak dobierać rodzaje akcji i czas ich p[...]
EN Each shareholder asks himself "which shares to choose in order to obtain a satisfying return?", "what risk is connected with the given investment?". We consider the probability of obtaining the return not smaller than the return from riskless bonds. We assumed lack of arbitrage and linearity of tran[...]
6
63%
Systems Science
EN The classical adaptive control and self-tuning problems are studied. They serve as models of active and passive learning processes. Comparison of optimal controls allows us to identify the "active" learning term in adaptive strategy. Next the entropy concept is applied to valuation of the learning p[...]
7
63%
Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Technical Sciences
EN An operational model of portfolio selection is presented in this paper. The model describes the situation of an investor who constructs a portfolio of assets according to the specific criterion and purchases information about the distribution of a random vector of returns from particular assets.
8
63%
International Journal of Occupational Safety and Ergonomics
2013 Vol. 19, No. 1 127--141
EN Determining the effectiveness of impulse noise attenuation with hearing protection devices (HPDs) is an important part of their selection. Measuring impulse noise parameters under an HPD would involve exposing subjects to impulses with a high peak sound pressure level. This paper presents a computat[...]
9
63%
Archives of Acoustics
2014 Vol. 39, No. 2 159--163
EN In this study, music teachers’ exposure to sound was tested by measuring the A-weighted equivalent sound pressure level (SPL), the A-weighted maximum SPL and the C-weighted peak SPL. Measurements were taken prior to and after acoustic treatment in four rooms during classes of trumpet, saxophone, Fre[...]
10
63%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2004 nr 7/8 16-20
PL W artykule przedstawiono metodę przewidywania zrozumiałości mowy w hałasie podczas stosowania ochronników słuchu. Metoda ta oparta jest na metodzie SIL. Wyniki obliczeń zrozumiałości mowy w ochronnikach słuchu porównano z wynikami badań procentowej zrozumiałości mowy wykonywanych w laboratorium. W b[...]
EN The article presents a method of the predicting speech intelligibility with hearing protectors based on the SIL method. The results of the prediction were compared with the results of laboratory subjective tests. The percentage of words understood correctly was tested with on 53 listeners with four [...]
11
63%
Przegląd Mechaniczny
2017 nr 10 54--56
PL Coraz częściej smartfony stają się urządzeniami służącymi do pomiaru poziomu ciśnienia akustycznego. W pracy przeanalizowano, czy smartfony mogą być także użyte jako urządzenia wspomagające dobór ochronników słuchu. Przeprowadzono pomiary poziomu ciśnienia akustycznego w pasmach 1/3-oktawowych za po[...]
EN More and more often, smartphones are used to measure sound pressure levels. The work has analyzed whether smartphones can also be used to selection of hearing protectors. Sound pressure levels in 1/3-octave bands were measured using three smartphone models. Both internal microphones built into smart[...]
12
63%
Measurement Automation Monitoring
EN The goal of the study was to assess the manner in which the direction of an industrial truck auditory danger signal is perceived in the presence of noise. A particular element of the study was the reconstruction in the laboratory of actual workplace conditions using acoustic signals recorded in the [...]
13
63%
Archives of Acoustics
2017 Vol. 42, No. 2 249--254
EN Standardised measurements of sound attenuation of hearing protectors are performed in the frequency range from 125 Hz to 8 kHz. However, noise present at many workplaces contains significant components at higher audible frequency. Therefore, the knowledge about noise attenuation with earmuffs in the[...]
14
63%
Archives of Acoustics
EN The aim of the project was to work out a laboratory method for measurements of noise reduction of ear-muffs whose results are in better agreement with real-world performance than the results of sound attenuation measurements according to PN-EN 24869-1. The paper presents the methodology for noise re[...]
15
63%
International Journal of Occupational Safety and Ergonomics
2009 Vol. 15, No. 2 193--200
EN This paper presents the methodology and the results of binaural measurements of exposure to noise for 91 industry workers wearing ear-muffs. The results revealed that 18.7% of the workers were exposed to noise of equivalent A-weighted sound pressure levels of over 80 dB(A) and 7.7% to levels of over[...]
16
63%
Przegląd Mechaniczny
2017 nr 12 41--43
PL W przypadku narażenia na hałas impulsowy istotne jest określenie, jak ochronnik słuchu wpływa na ograniczenie impulsu akustycznego, które jest wyrażane wartością tłumienia szczytowego poziomu dźwięku C. Przeprowadzono pomiary ograniczania impulsów akustycznych przez jedenaście ochronników słuchu z r[...]
EN In the case of exposure to impulse noise, it is important to determine how the hearing protector affects the reduction of acoustic impulse expressed by the attenuation of the C-weighted peak sound pressure level. The reduction of acoustic impulses were measured in the case of nine level-dependent ea[...]
17
63%
Control and Cybernetics
PL Zaprezentowano pewien operatywny model wyboru portfela inwestycyjnego. Celem inwestora neutralnego względem ryzyka jest wybór najlepszego portfela złożonego z walorów o najwyższych stopach zwrotu. Pojęcie "najlepszy" oznacza, że prawdopodobieństwo osiągnięcia zwrotu wymaganego przez inwestora jest n[...]
EN An operational model of portfolio selection is presented. The target of a risk-neutral investor is to select the best portfolio composed of assets with the highest rate of return. The term "best" means that probability of attaining the return required by an investor is the largest for all possible s[...]
18
63%
Przegląd Mechaniczny
2017 nr 7-8 56--59
PL Analizowano parametry sygnałów docierających do użytkownika ochronników słuchu w sytuacji, gdy przebywa on w przykładowym miejscu pracy, gdzie wytwarzany jest hałas i jednocześnie istotny jest odbiór dźwiękowych sygnałów bezpieczeństwa emitowanych przez pojazdy, tj. sygnałów ostrzegających o jeździe[...]
EN In addition to limiting noise exposure, an important aspect of the use of hearing protectors is the perception of auditory danger signals (warning signals). Proper sound reception, which affects the worker’s safety, may not be possible in the presence of noise. The parameters of the signals coming t[...]
19
63%
Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej
PL Załoga pojazdu bojowego, która jest narażona na hałas związany z pracą silnika, jak i z wystrzałami z broni palnej, ma na swoim wyposażeniu hełmofony. W artykule przedstawiono wyniki badań ograniczania hałasu przez hełmofon HC-98 w przypadku hałasu ustalonego oraz impulsowego. Stosowano dwie metody [...]
EN Crew of military vehicles, which is exposed to the noise associated with the engine running, as well as to shots from firearms, is equipped with headphones. The article presents the results of noise reduction by HC-98 headphone for steady state and impulsive noise. Two methods of research were used:[...]
20
63%
Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej
PL Hałas impulsowy jest szczególnie niebezpieczny dla słuchu osób na niego eksponowanych. W wielu sytuacjach jedynym środkiem ograniczania hałasu impulsowego są ochronniki słuchu. Taka sytuacja występuje na przykład na strzelnicach. Poza ochronnikami słuchu strzelcy również często korzystają z indywidu[...]
EN Impulse noise is particularly hazardous to the hearing of exposed individuals. In many real-life scenarios, the only protective measure used to reduce the level of impulse noise is hearing protectors. These scenarios include firing ranges. Aside from hearing protectors, shooters use personal safety [...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last