Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 9
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe AON
2003 nr 4(53) 304-317
EN The author analyses principles and standards of culture goods protection during an armed conflict in international and Polish domestic law. The protection of culture goods in international law has a long tradition and constitutes a part of general principles concerning humanitarianism. I the Europea[...]
2
100%
Zeszyty Naukowe AON
2002 nr 2(47) 260-272
EN The author has presented legal basis for national defence minister’s activities in the area of defence and armed forces management. In the introduction the minister’s position in the political system has been identified. Then the minister’s function as a supreme body in the state administration has [...]
3
100%
Zeszyty Naukowe AON
2000 nr 2(39) 177-187
EN The author presented formal legal bases of resistance against an aggressor. The article refers to historical legal bases of armed resistance during the Second World War. The author focused his main effort to present the idea of armed resistance in the light of binding law, particularly the Geneva Co[...]
4
100%
Zeszyty Naukowe AON
1998 nr 4(33) 27-44
EN The author has presented legal international aspects of an underground state functioning. The problems under discussion have been developed in historical - legal context, taking into consideration Poland’s rich experiences from the World War II period. The author does not only touch upon a historica[...]
5
100%
Zeszyty Naukowe AON
1999 nr 2(35) 268-281
EN The author presented the notion and function of self-defence institution in international law in historical and contemporary aspects. The article refers to basic international laws on the ban of aggression and war. On this background, the author has attempted to present the right to the individual s[...]
6
63%
Zeszyty Naukowe. Inżynieria Środowiska / Uniwersytet Zielonogórski
2007 nr 135 (15) 149-155
PL W pracy przeanalizowano uwarunkowania prawne i teoretyczne założenia rekultywacji i zagospodarowania wyrobisk poeksploatacyjnych odkrywkowych. Następnie odniesiono się do możliwości i potrzeb zagospodarowania zespołu wyrobisk po eksploatacji iłów serii poznańskiej złoża Tadeuszów-Rudzienko. Rozważon[...]
EN Legal conditionings and theoretical assumptions of reclamation and management of post-mining open-cast workings were analysed in the present paper. Furthermore, possibilities and needs of management of the open-cast complex of workings after extraction of the Poznań Series clays in the Tadeuszów-Rud[...]
7
32%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL W artykule przedstawiono opracowane przez Zespół Autorów systemy szeregowania danych przychodzących z wielu źródeł w czasie rzeczywistym. Na wstępie krótko omówiono zasadę działania detektorów GEM wykorzystywanych do rejestracji promieniowania w tokamakach. Przedstawiono ogólnie budowę systemu do re[...]
EN This paper presents designed by the Research Team high performance sorting algorithms working in real time, for data coming from many concurrent sources. The introduction is a brief description of the basics of the GEM detectors, used for tokamaks’ radiation registration. In the paper is discussed t[...]
8
32%
Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne
2018 nr 4 86--91
PL Przedstawiono autorską koncepcję architektury sekwencjonowania danych pomiarowych o dużej częstości, odbieranych z wielokanałowych układów detekcyjnych w czasie rzeczywistym. Na wstępie omówiono genezę pracy w odniesieniu do rozwoju rozwiązań systemów pomiarowych z równoległym przetwarzaniem danych.[...]
EN This paper describes developed architecture of the sequencer dedicated for high rate measurement data collected from multiple channels in real time. Introduction presents a brief description and genesis of the project and its achievements in relation to presently existing and used measurements syste[...]
9
26%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL W artykule przedstawiono opracowany przez Zespół Autorów system zabezpieczeń i diagnostyki dla detektora gazowego GEM. Na wstępie krótko omówiono zagrożenia na jakie narażony jest detektor GEM oraz elektroniczne systemy pomiarowe pracujące w bliskiej odległości od reaktora termojądrowego. Przedstawi[...]
EN This paper presents designed by the Research Team electronic protection and diagnostic system for GEM detectors. The introduction is a brief description of the hazards to which GEM detector and electronic measurement system operating close to fusion reactor are exposed. The concept of an electronic [...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last