Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 14
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Inżynieria Powierzchni
2013 nr 2 50-55
PL Badaniom poddano stal austenityczną gatunku 304 wg AISI (X5CrNi18-10 wg PN-EN 10088-1:1998) po azotowaniu jarzeniowym w temperaturze T = 673 K (400°C) i czasie t = 14,4 ks (4 h), oraz po dwóch różnych wariantach rozmieszczenia próbek w komorze jarzeniowej. Pierwszy wariant - próbki przeznaczone do a[...]
EN The AISI 304 X5CrNi18-10 according to PN-EN 10088-1:1998 (PN-EN 10088-1:1998 X5CrNi18-10) grade austenitic steel after glow discharge nitriding at temperature of T = 673 K (400°C) and for duration of t = 14,4 ks (4 h), for different variants of specimen placement in the glow-discharge chamber was in[...]
2
100%
Rudy i Metale Nieżelazne
2013 R. 58, nr 3 149-153
PL W artykule zamieszczono wyniki badań warstw wierzchnich wytworzonych na podłożu stopu tytanu Ti6Al4V w warunkach wyładowania jarzeniowego w procesie niskotemperaturowego (poniżej 600 [stopni]C) azotowania. Warstwy wierzchnie analizowane w artykule wytworzono równolegle w klasycznym procesie katodowy[...]
EN The paper presents results of investigation of titanium alloy Ti6Al4V surface layer submitted to short-term low-temperature (below 600 [degrees]C) glow discharge nitriding. Analyzed surface layers were produced in parallel cathode ion nitriding process and process using an innovative active screen m[...]
3
100%
Hutnik, Wiadomości Hutnicze
2013 Vol. 80, nr 5 369--371
PL Badaniom poddano stal austenityczną gatunku X5CrNi18-10 wg PN-EN 10088-1:1998 (304 wg AISI) po azotowaniu jarzeniowym w temperaturze 400 °C i czasie t = 4 h, dla dwóch różnych wariantach rozmieszczenia próbek w komorze jarzeniowej. W celu oceny efektywności wariantów procesu azotowania przeprowadzon[...]
EN The X5CrNi18-10 acc. PN-EN 10088-1:1998 (304 acc. AISI) grade austenitic steel after glow discharge nitriding at temperature 400 °C and for duration of t = 4 h, for different variants of specimen placement in the glow-discharge chamber was investigated. In order to assess the effectiveness of nitrid[...]
4
100%
Hutnik, Wiadomości Hutnicze
2013 Vol. 80, nr 11 739--743
PL W pracy zaprezentowano wstępne wyniki badań właściwości otrzymanych warstw powierzchniowych na stali austenitycznej X5CrNi18-10 otrzymanych w wyniku krótkookresowego (2 h) oraz niskotemperaturowego (325 °C) azotowania jonowego. Oprócz klasycznego procesu katodowego przeprowadzono również, azotowanie[...]
EN This paper presents the preliminary results of the properties of the layers on the surface of austenitic stainless steel 304 obtained from the short-term (2 h) and low temperature (325 °C) plasma nitriding. Besides the classical cathodic process was also carried out, nitriding glow using the active [...]
5
100%
Inżynieria Powierzchni
2014 nr 2 36--43
PL W pracy przedstawiono wyniki badań właściwości użytkowych tulei łożyskującej wykonanej ze stali austenitycznej gatunku 304 wg AISI (X5CrNi18-10 wg PN-EN 10088-1:1998) poddanej procesowi azotowania jonowego w temperaturze T=753 K (480°C) i w czasie t1 = 14,4 ks (4 h) oraz t2 = 28,8 ks (8 h), po dwóch[...]
EN The paper presents the results of the performance of the bearing sleeve made of austenitic stainless steel grade AISI 304 (X5CrNi18-10 PN-EN 10088-1:1998) subjected to ion nitriding process at T = 753 K (480°C ) and at t1 = 14,4 ks (4 h) and t2 = 28,8 ks (8 h) and the distribution of two different e[...]
6
100%
Hutnik, Wiadomości Hutnicze
2016 Vol. 83, nr 5 248--251
PL Przedstawiono wyniki badań warstw wierzchnich na podłożu tytanu technicznego gatunku Grade 2 (wg ASTM), wytworzonych w warunkach wyładowania jarzeniowego. Oceniono wpływ wariantów umiejscowienia próbek w komorze jarzeniowej na właściwości tribologiczne, stosując dodatkowo potencjał uzupełniający. Na[...]
EN The results of studies of surface layers on the substrate pure titanium Grade 2, produced in the glow discharge conditions. The influence of variants of location of samples on the tribological properties, using additional potential complementary. Based on the test to abrasion and surface microhardne[...]
7
100%
Archives of Metallurgy and Materials
2018 Vol. 63, iss. 4 1637--1642
EN This article deals with the testing of surface layers produced on technical titanium Ti99.2 under glow discharge conditions. In order to determine the effect of process temperature on the produced surface layers, nitriding processes were carried out at 700°C and 800°C and for 3 and 5 hours. The rese[...]
8
100%
Inżynieria Powierzchni
2013 nr 3 38--44
PL Badaniom poddano stal austenityczną gatunku X5CrNi18-10 wg PN-EN 10088-1:1998 (304 wg AISI) po azotowaniu jarzeniowym w zakresie temperatur 325 ÷ 400°C i czasie t = 2 ÷ 4 h, dla dwóch różnych wariantów Rozmieszczenia próbek w komorze jarzeniowej: bezpośrednio na katodzie oraz na katodzie z zastosowa[...]
EN The research was austenitic steel X5CrNi18-10 according to EN 10088-1:1998 (AISI 304) after ion nitriding in temperature range 325 ÷ 400°C and at t = 2 ÷ 4 hours, for two different variants of distribution of samples in the chamber fluorescent: directly at the cathode and the cathode using the activ[...]
9
100%
Hutnik, Wiadomości Hutnicze
2017 Vol. 84, nr 11 520--523
PL Zaprezentowano wyniki badań stanu powierzchni tytanu technicznego gatunku Grade 2 poddanego procesowi azotowania jonowego. W celu intensyfikacji zjawisk zachodzących w plazmie wyładowania jarzeniowego zastosowano metodę ekranu aktywnego. Przeprowadzone badania morfologii powierzchni z wykorzystaniem[...]
EN This paper presents the results of studies concerning the conditions of pure titanium’s surface (Grade 2) subjected to ion nitriding treatment. In order to intensify the phenomena occurring in the plasma glow discharge, an active screen method was applied. The studies conducted with the use of an at[...]
10
100%
Hutnik, Wiadomości Hutnicze
2014 Vol. 81, nr 5 326--329
PL W pracy przedstawiono wyniki badań nad oceną jakości warstw azotowanych na tytanie. Do oceny jakości warstw zastosowano techniki DSI (Depth Sensing Indentation). Szczególną uwagę poświęcono pomiarom twardości Martensa HM oraz twardości indentacyjnej HIT realizowanej przy użyciu mikrotwardościomierza[...]
EN The paper presents results of research on evaluation of the quality of nitrided layers on titanium. To assess the quality of layers the DSI technique (Depth Sensing Indentation) were used. Particular attention was paid to Martens hardness measurements and indentation hardness. Adhesion and cohesion [...]
11
100%
Inżynieria Materiałowa
2013 Vol. 34, nr 5 513--516
PL Badaniom poddano stal austenityczną gatunku X5CrNi18-10 według PN-EN 10088-121998 (304 Wg AISI) po azotowaniu jarzeniowym w temperaturze 375°C przez 3 h dla dwóch różnych wariantów rozmieszczenia próbek w komorze jarzeniowej: bezpośrednio na katodzie oraz na katodzie z zastosowaniem ekranu aktywnego[...]
EN The research was conducted on austenitic steel X5CrNi1 8-10 PN-EN 10088- 121998 (AISI 304) after plasma glow nitriding at 375°C and time 3 h, for the two different variants of samples distribution in the chamber tube. Ion nitriding process was carried out in accordance with a mathematical model of e[...]
12
100%
Inżynieria Powierzchni
2018 nr 4 9--19
PL Azotowanie jarzeniowe tytanu i jego stopów jest jedną z obróbek powierzchniowych umożliwiających wytworzenie warstw o wysokich twardościach. Celem pracy było dokonanie analizy porównawczej składu jakościowego widma procesowego uzyskanego na tytanowym ekranie aktywnym, z widmem wzorcowym w rurkach sp[...]
EN The glow discharge nitriding of titanium and its alloys is one of the surface treatments enabling the formation of high hardness layers. The aim of the paper was to perform a comparative analysis of the qualitative composition of the process spectrum obtained on the titanium active screen with the r[...]
13
88%
Inżynieria Powierzchni
2013 nr 3 14--19
PL W artykule zamieszczono wyniki badań warstw wierzchnich wytworzonych na podłożu tytanu technicz­nego Grade 2 (wg AISI), w warunkach wyładowania jarzeniowego w procesie azotowania. Warstwy wierzch­nie anali­zowane w artykule wytworzono równolegle w procesie azotowania katodowego nowatorską metodą azo[...]
EN The paper presents results of investigation of titanium Grade 2 (acc. AISI) surface layer, submitted to glow discharge nitriding. Analyzed surface layers were produced in parallel cathode ion nitriding process and process using innovative complementary potential method. Nitriding was applied in acti[...]
14
88%
Hutnik, Wiadomości Hutnicze
2016 Vol. 83, nr 11 514--516
PL Zaprezentowano wyniki badań pomiaru mikrotwardości powierzchni warstw wierzchnich na podłożu tytanu technicznego Grade 2 (wg ASTM), wytworzonych w warunkach plazmy. Określono wpływ zastosowanych wariantów azotowania jonowego na efektywność technologiczną w odniesieniu do materiału w stanie wyjściowy[...]
EN The results of the measurement of microhardness test surface layers, the base of technical titanium Grade 2 (ASTM) produced under the conditions of the plasma. The influence of the applied variants of ion nitriding on the effectiveness of the technology in relation to the material in the initial sta[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last