Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 7
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Energetyka
2009 nr 4 237-244
PL Poruszono pewne zagadnienia dotyczące funkcji elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej oraz układów regulacji podczas procesu synchronizacji systemów elektroenergetycznych. Przedstawiono wybrane rozwiązania techniczne układów automatyki i pomiarów ze szczególnym zwróceniem uwagi na dobór n[...]
EN Mentioned are some problems concerning various functions of a power system protection and control systems during the process of power systems' synchronization. Presented are selected technical solutions of control and measurement systems with special attention paid to selection of working modes and [...]
2
100%
Energetyka
2002 nr 9 666-670
PL Omówiono cechy rozwiązań technicznych współczesnych systemów rejestracji w energetyce. Przedstawiono obszary ich stosowania w stanach przejściowych występujących w eksploatacji układów elektroenergetycznych. Zwrócono szczególną uwagę na system rejestracji sygnałów zakłóceń, centralnej sygnalizacji o[...]
EN Discussed are features of technical solutions of modern recording systems in the power industry. Presented are their use in transient states in power systems. Special attention is paid to the recording system of the disturbances, central signaling and visualisation of the switching processes of the [...]
3
100%
Energetyka
2000 nr 9 136-142
PL Burzliwy w ostatnich latach rozwój technologii informatycznych umożliwia budowę rozproszonych przemysłowych systemów pomiarowych czasu rzeczywistego, które charakteryzują się szeregiem zaawansowanych możliwości technicznych bardzo trudnych lub wręcz niemożliwych do uzyskania z wykorzystaniem tradycy[...]
EN Stormy development of a computer technology in last years enables construction of dispersed industrial measurements systems of real time which are characterised by a number of advanced technical possibilities hard to be achieved or completely not to be achieved with use of traditional means. In the [...]
4
100%
Acta Energetica
2016 nr 1 33--38
PL W artykule przedstawiono zagadnienia dotyczące automatyki wydzielania, prowadzenia pracy oraz synchronizacji z SEE układu wyspy elektroenergetycznej. Zaprezentowano zagadnienia dotyczące kompleksowości rozwiązań technicznych ze szczególnym zwróceniem uwagi na jakość realizowanych operacji.
EN This paper presents issues related to the automatic separation of a power island from a power system, and to its operation and synchronization. Issues concerning the complexity of technical solutions are presented with particular emphasis on the quality of performed operations.
5
63%
Przegląd Elektrotechniczny
2009 R. 85, nr 9 123-130
PL Zaznaczona zostanie pionierska rola firmy w zakresie cyfrowej rejestracji i analizy przebiegów elektrycznych. Pomiary zrealizowano podczas różnorodnych prób zwarciowych, przepięciowych, systemowych itd. w sieci KSE oraz przemyśle z wykorzystaniem zaawansowanej technicznie aparatury pomiarowej oraz s[...]
EN Pioneering work of our company in digital data acquisition, recording and analysis of electrical quantities is presented. Measurements were performed during various short-circuit, overvoltage, system etc. tests in KSE power network and in industry using technologically advanced measuring apparatus a[...]
6
63%
Energetyka
2005 nr 9 643-647
PL Omówiono niektóre rozwiązania specjalizowanych systemów rejestracji wielkości elektrycznych w energetyce. Przedstawiono obszary ich stosowania np. do nadzoru procesu synchronizacji układów elektroenergetycznych oraz monitorowania pracy układów "wysypowych". Zaprezentowano specjalizowany system rejes[...]
EN Discussed are some solutions of specialised recording systems for electric values in the power industry. Presented are areas of their use e.g. for the supervision of the synchronisation process of power systems and monitoring of operation of isolated "island" systems. Presented are the specialised M[...]
7
51%
Energetyka
2004 nr 10 595-599
PL Przedstawiono wybrane zagadnienia dotyczące kompetencji laboratorium akredytowanego w odniesieniu do wzorcowania rozproszonych systemów pomiarowych. Podkreślono konieczność potwierdzania deklarowanych parametrów metrologicznych oraz wyposażenia pomiarowego rozproszonych systemów pomiarowych. Wskazan[...]
EN Chosen problems concerning an accredited laboratory with regard to calibration of dispersed measuring systems are presented. Underlined is a necessity of confirming declared metrological parameters and measurement equipment of the dispersed measurement systems. The need of shaping the technical cons[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last