Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 4
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przegląd Geofizyczny
2013 Z. 3-4 163--183
PL W modelu COSMO (Consortium for Small-Scale Modelling) procesy fizyczne zachodzące pomiędzy dolną warstwą atmosfery a górną częścią gleby zostały sparametryzowane dwoma sposobami: model gleby i wegetacji TERRA oraz TERRA_ML. Od 2009 r. w Instytucie Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowym Instyt[...]
EN In COSMO model (Consortium for Small-Scale Modelling) physical processes occuring between lower atmosphere and upper soil layers were parameterized via soil model TERRA and TERRA_ML (Doms et al., 2011). Since 2009 at the Institute of Meteorology and Water Management (IMGW) two new parameterizations,[...]
2
100%
Ecological Chemistry and Engineering. S
2015 Vol. 22, nr 4 659--673
PL Warstwy gleby i graniczna warstwa atmosfery (ABL) oddziałują ze sobą i wpływają na procesy fizyczne zarówno w glebie, jak i w atmosferze. Aktualny opis (parametryzacje) procesów fizycznych w glebie w modelu TERRA_ML (wielowarstwowy moduł gleby w modelu meteorologicznym COSMO) stworzono ponad 40 lat [...]
EN Soil and atmosphere boundary layer (ABL) interact with each other and influence on physical processes in soil and atmosphere. Current parameterization of soil physical processes in TERRA_ML (multilayer soil module of COSMO meteorological model) was prepared more than 40 years ago and did not give sa[...]
3
100%
Ecological Chemistry and Engineering. S
2016 Vol. 23, nr 3 493--503
EN Soil and atmosphere boundary layer (ABL) interact with each other and influence physical processes in soil and atmosphere. Quality of numerical weather forecast depends on good mapping of complex soil process (microphysics processes in soil, fluid dynamics in porous media, soil dynamics, water cycle[...]
4
80%
Meteorology Hydrology and Water Management. Research and Operational Applications
EN The usage of Ensemble Prediction System (EPS)-based weather forecasts is nowadays becoming very popular and widespread, because ensemble means better represent weather-related risks than a single (deterministic) forecast. Perturbations of the lower boundary state (i.e., layers of soil and the bounda[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last