Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 2
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2013 R. 14, nr 3 1497-1506
PL Artykuł przedstawia krótką charakterystykę rynku transportu drewna w Polsce oraz analizę łańcucha dostaw surowca drzewnego do odbiorcy przemysłowego. W strukturze łańcucha dostaw wyodrębniono podmioty zaangażowane w przepływ drewna oraz najistotniejsze procesy logistyczne. Uwzględniono dwuetapowy pr[...]
EN The article presents short description of wood transport market in Poland as well as analysis of wood delivery chain to industrial consumer. In delivery chain structure the following items were isolated: subjects involved in transfer of wood and the most essential logistic processes. The two-stage t[...]
2
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2018 R. 19, nr 12 927--930
PL W artykule omówiony został problem w identyfikacji towarowych grup wagonowych w punkcie zmiany szerokości torów w zintegrowanych łańcuchach transportowych. Przedstawiony model opisuje sytuację w identyfikowaniu jednostek transportowych zlokalizowanych na infrastrukturze kolejowej z wyszczególnieniem[...]
EN This article discusses the issue of identifying freight carriage groups at the point of changing track width In integrated transport chains. The presented model describes the situation in identifying transport units located on the railway infrastructure, specifying their technical parameters.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last