Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 3
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL Celem badań było określenie wpływu wykorzystania do procesu metanizacji kiszonki kukurydzy bez ziarna na efektywność wytwarzania biogazu. Analizowano produktywność biogazową kiszonki kukurydzy z całych roślin oraz kiszonki kukurydzy bez ziarna. W badaniach wykorzystano gnojowicę bydlęcą oraz świńską[...]
EN Showing the productivity of biogas from maize silage without the grain was a purpose of the re-search. A productivity of biogas was being analyzed from the entire plants and plants after removing heads. They used in examinations cattle and pig’s liquid manure. Characterizations of biogas emission ob[...]
2
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL Celem pracy było ustalenie metodyki doboru jednostek kogeneracyjnych. Rozpatrywano przypadek zmiennej produktywności komory fermentacyjnej. Celem badań było ustalenie nadwyżki wyprodukowanego biogazu, przy której opłacalny staje się zakup dodatkowego modułu CHP. Analizę przeprowadzono w oparciu o bi[...]
EN The aim of the work was the Drawing up guidelines of methodology for the selection of the CHP unit. Cases of diversifying the productivity of the fermentation chamber were assumed. Determining the surplus of biogas, by which the purchase of the additional CHP module is becoming profitable was an aim[...]
3
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL Proso rózgowate jest szeroko propagowaną rośliną energetyczną wykorzystywaną pierwotnie w procesie spalania biomasy. W artykule omówiono wpływ wstępnego przetwarzania prosa rózgowatego zasadą sodową na produktywność biogazową i dynamikę produkcji. Celem przeprowadzonych badań było określenie wzrostu[...]
EN The switchgrass is a widely propagated energy plant used originally in the process of consuming biomass. In the article an influence of the pretreatment of the millet was discussed switchgrass with alkali (NaOH) to the biogas productivity and production dynamics. Determining the increase in the biog[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last