Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 6
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Logistyka
2014 nr 6 58--61
PL Innowacyjność przedsiębiorstw przemysłowych stanowi jeden z istotniejszych aspektów decydujących o ich przyszłym rozwoju. Autor w artykule pragnie wykazać, że optymalizacja produkcji poprzez zastosowanie odpowiednich metod matematycznych daje nowe możliwości dla przedsiębiorstw przemysłu obuwniczego[...]
EN Innovativeness of industrial enterprises is one of the most important aspects determining their future development. The author in the article wants to demonstrate that production optimization through the use of appropriate mathematical methods creates a new opportunities for footwear industry compan[...]
2
100%
Logistics and Transport
EN Manufacturing companies are the crucial link in a supply chain; they shape goods directly as operational subject. Special consideration has been taken of the micro logistics area of these enterprises and the significance that the area plays in the formation of the chain. Production of goods is assoc[...]
3
100%
Logistyka
2014 nr 3 5596--5603
PL Dobra organizacja oraz zarządzanie w systemach transportowych stanowi jeden z kluczowych czynników wpływających na ich efektywność. Dotyczy to szczególnie przedsiębiorstw świadczących usługi transportowe, które aby przetrwać w konkurencyjnym otoczeniu, zmuszone są do poszukiwania nowych rozwiązań od[...]
EN Good organization and management of transport systems is one of the key factors influencing their effectiveness. It is particularly true that companies providing transport services are forced to search new solutions to meet the customers’ demands in order to survive in a competitive environment. The[...]
4
100%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2014 z. 68 243--253
PL Innowacyjność współczesnych przedsiębiorstw w dużym stopniu odzwierciedla ich działalność rynkową, stanowi również wyznacznik ich możliwości rozwojowych. Procesy decyzyjne stanowią fundament dla prawidłowego funkcjonowania każdego przedsiębiorstwa. Ich ustalony i sprawny przebieg często decyduje o s[...]
EN Innovativeness of modern enterprises a large extent reflects their market activities, and is also a determinant of their development opportunities. Decision-making processes are the foundation for the proper functioning of any enterprise. Their defined and efficient course often determines between s[...]
5
63%
Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Budownictwo
2011 Z. 17 (167) 99-111
PL W artykule przedstawiono problematykę harmonogramowania pracy zautomatyzowanych wózków AGV (Automated Guided Vehicles) w celu równomiernego i efektywnego rozkładu materiału transportowanego. Analiza problemu dystrybucji wydaje się łatwiejsza, kiedy traktować ją można jako szczególny przypadek ogólne[...]
EN This paper presents the issues of work scheduling automated forklift AGV (Automated Guided Vehicles) in order to balance and effective distribution of the transported material. Analysis of the distribution problem is easier when can be treat it as a special case of the general problem of materials t[...]
6
63%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 12 1592--1596, CD
PL W globalnej gospodarce nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne stanowią istotny czynnik odpowiadający za przekazywanie informacji w łańcuchach logistycznych. Szczególnie podkreślić należy ich rolę w procesach transportu samochodowego, który stanowi trzon europejskiego systemu logistycznego[...]
EN In the global economy, modern information and communication technologies are an important factor responsible for the transfer of information in the logistic chains. Particular emphasis should be placed on their role in transport processes that constitute the core of the European logistics system. In[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last