Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 6
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Budownictwo Górnicze i Tunelowe
2010 nr 3 62-72
PL Wyniki większości badań laboratoryjnych – dotyczących pokrytycznego zachowanie się betonów – wskazują, że charakter procesu niszczenia materiału odpowiada klasie pierwszej według Wawersika, co oznacza, że niszczenie przebiega w sposób stabilny. Badania, których wyniki zaprezentowano w niniejszym art[...]
EN Analytical formulas describing the full stress-stress characteristics of concrete mortars and laboratory test data indicate that post-critical behaviour of concrete can be categorised as class I behaviour in the Wawersik's scale, which means that the specimen fail in a stable manner and the advancem[...]
2
100%
WUG : bezpieczeństwo pracy i ochrona środowiska w górnictwie
2006 nr 6 44-46
PL W artykule przedstawiono wyniki badań jednoosiowego ściskania węgla kamiennego z jednego z pokładów tąpiących grupy 500 z Górnośląskiego Zagłębia Węglowego. Przeanalizowane zostało zachowanie próbek walcowych o średnicy 55 mm i smukłości lambda=1 w etapie przedkrytycznym i pokrytycznym oraz omówiono[...]
EN This paper presents selected results of testing pre- and postfailure properties of coal. Loading of specimens in prefailure stage was analyzed with regard to dependences of deformational and strength properties. Applied different loading modes show dynamics of coal fracture in pre- and postfailure s[...]
3
100%
Górnictwo i Geoinżynieria
PL Wyniki większości badań laboratoryjnych dotyczących pokrytycznego zachowanie się betonów wskazują, że charakter procesu niszczenia materiału odpowiada klasie pierwszej według Wawersika co oznacza, że niszczenie przebiega w sposób stabilny. Badania, których wyniki prezentujemy, prowadzone są w celu z[...]
EN As indicated by the results of most laboratory tests concerning the post-failure behaviour of concrete, the nature of the material failure corresponds to class I after Wawersik, which points to stable failure propagation. The results presented hereby ensue a research conducted to verify the thesis, [...]
4
100%
Górnictwo i Geoinżynieria
2007 R. 31, z. 3 251-258
PL Wybór czynnika sprzężenia zwrotnego do kontroli procesu obciążania próbki jest szczególnie istotny w badaniach pozniszczeniowych. Błędy popełnione w tym zakresie mogą w istotny sposób wpływać na uzyskane wyniki, a niejednokrotnie wręcz uniemożliwić prawidłowe wykonanie eksperymentu. Przeprowadzone b[...]
EN The selection of the feedback signals for the control of the loading of the specimen is particularly important in post-failure tests. Any mistakes in this area may significantly affect the results achieved, often preventing the correct execution of the experiment. The research conducted shows that t[...]
5
100%
Prace Naukowe Instytutu Geotechniki i Hydrotechniki Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W artykule zostały przedstawione wybrane właściwości mechaniczne piaskowców pochodzących ze stropu wyrobiska chodnikowego w pokładzie 385 w KWK Bogdanka. W formie wykresów i zestawień tabelarycznych zaprezentowano wyniki badań laboratoryjnych, a także ich wzajemne zależności. Badania obejmowały m.in[...]
EN Article presents selected mechanical properties of coarse-grained sandstones taken from core sample issued from roof of mine opening in seam "385" exploited in "Bogdanka" Coal Mine. Based on strength-stress curves course, mechanisms of deformation and brittle fracture in uniaxial compression have be[...]
6
80%
Górnictwo i Geoinżynieria
PL Przeprowadzono badania próbek dwóch rodzajów skał: wapienia i złoża mineralnego, pochodzących z różnych kopalń Peru. Badania przeprowadzono w sztywnej maszynie wytrzymałościowej w warunkach jednoosiowego ściskania, przy sterowaniu kinematycznym prędkością odkształcenia podłużnego próbki równą 1.10-5[...]
EN Samples of two kinds rocks: limestone and mineral deposit from different mines of Peru were investigated in a stiff testing machine in conditions of a uniaxial compression at kinematic steering by the rate of sample longitudinal strain equal to 1.10-5 s-1. In general 63 samples (26 limestone samples[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last