Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 17
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Postępy Techniki Jądrowej
PL Artykul prezentuje stan prac badawczych związanych z zastosowaniem energii jądrowej.
2
63%
Inżynier i Fizyk Medyczny
2013 Vol. 2, nr 6 319--322
PL W artykule opisano najczęściej stosowane techniki i zabiegi stosowane w kardiologii interwencyjnej, polegającej na łączeniu diagnostyki, w szczególności diagnostyki obrazowej, wykorzystującej technikę cewnikowania serca i naczyń, z małoinwazyjnymi zabiegami korygującymi wykryte patologie. Spośród na[...]
EN The paper describes technology and procedures commonly used in interventional cardiology, which is based on combining image diagnostics with cardiac and vessels catheterization and with minimally invasive procedures correcting the detected pathologies. Cardiostimulation, coronaroplasty, implantation[...]
3
63%
Przegląd Elektrotechniczny
2009 R. 85, nr 9 304-307
PL Radioterapia z wykorzystaniem protonów i wiązek jonów jest szybko rozwijającą się metodą leczenia nowotworów na świecie, wymagającą jednak stosowania akceleratorów wielkich energii, w Polsce dotychczas niedostępnych. W pracy przedstawiono koncepcję budowanego obecnie ośrodka terapii protonowej w Cen[...]
EN Proton radiotherapy is a worldwide rapidly growing technology for cancer treatment, which has to be performed with the use of high energy accelerators. This technology was not available in Poland up to now. The paper presents the concept of the accelerator for proton therapy center, which is now und[...]
4
63%
Nukleonika
EN The paper discusses the theoretical background in terms of the use of in-phantom recombination chambers in mixed radiation fi elds, with special attention paid to the question of how the experimentally determined, linear-energy-transfer-dependent (LET) parameters can be applied with regard to the mo[...]
5
63%
Nukleonika
EN Dosimetric characterization of therapy beams for boron neutron capture therapy (BNCT) involves determination of dose components and among them the “nitrogen” dose due to protons generated by neutron capture on 14N. In this work, investigations were carried out using a graphite recombination chamber [...]
6
63%
Biocybernetics and Biomedical Engineering
EN Local ion density in the tracks of secondary electrons generated in tissue by diagnostic X-rays was determined on the basis of measurements of the recombination index of the radiation quality (RIQ), measured for X-rays ranging from 40 kVp to 230 kVp, and for several gamma radiation sources. The valu[...]
7
51%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL W pracy przedstawiono wyniki pomiarów czułości neutronowej cylindrycznej komory jonizacyjnej, wypełnionej gazem ¹⁰ BF ₃ przy ciśnieniu kilkuset kPa, pracującej w reżimie impulsowym. Pomiary przeprowadzono w polach promieniowania źródeł ²³⁹ Pu-Be i ²⁵²Cf Komora ma długość 85 mm i średnicę 19 mm. Alum[...]
EN The paper presents neutron sensitivity values of a cylindrical ionization chamber, filled with ¹⁰ BF ₃ measurements were performed in radiation fields of neutron sources. The chamber is 85 mm long and 19 mm in diameter. The 0.3 mm thick aluminum housing of the chamber was connected as one of the ele[...]
8
51%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL Wizualizacja preparatów tkankowych w świetle spolaryzowanym umożliwia analizę rozkładu elementów dwójłomnych w tkankach prawidłowych i zdegenerowanych lub chorobowo zmienionych. Podstawą metody jest zarejestrowanie obrazów tkanki w świetle przechodzącym o różnej polaryzacji. Do tego celu zbudowano p[...]
EN Imaging of tissue slides with polarized light enables analysis of spatial distribution of birefringence in the tissue samples for physiological and for degenerate or pathologically changed tissues. The method is based on registration of microscopic images of tissue samples in transmitted polarized l[...]
9
51%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
10
51%
Nukleonika
EN A new method is proposed for the determination of ion collection efficiency due to initial recombination process only, in a high pressure ionization chamber, operating in a quasi-pulsed radiation field. It is shown that the influence of undesirable volume recombination can be eliminated using a semi[...]
11
51%
Przegląd Elektrotechniczny
2009 R. 85, nr 9 3312-315
PL W artykule przedstawiono rozwój wybranych metod i aparatury medycznej w szczególności technik obrazowania, elektrografii i elektroterapii serca w odniesieniu do postępu elektrotechniki. Obecnie inżynieria biomedyczna ma charakter wybitnie interdyscyplinarny, ale wpływ elektrotechniki na jej rozwój j[...]
EN Development of methods and medical instrumentation, particularly medical imaging, electrography and cardiac electrotherapy in relation to in electrical engineering was presented. Now biomedical engineering has interdisciplinary character but influence of electrical engineering for progress in biomed[...]
12
51%
Nukleonika
EN Data on the initial recombination of ions are needed for designing recombination chambers, used in mixed radiation dosimetry in order to obtain information about radiation quality. Nevertheless, experimental data for pressurized gases are scarce, whereas reliable theoretical models are absent. The [...]
13
51%
Elektronizacja : podzespoły i zastosowania elektroniki
2001 nr 10 2-5
14
51%
Elektronizacja : podzespoły i zastosowania elektroniki
2002 nr 11 5-8
15
45%
Bio-Algorithms and Med-Systems
EN Education on medical electroengineering at the Warsaw University of Technology (WUT) was introduced in 1946. Recently, WUT was among the institutions which initiated introduction of Biomedical Engineering education to Polish universities as complete study curriculum. Inter-faculty studies in Biomedi[...]
16
39%
Nukleonika
EN Boron neutron capture therapy (BNCT) is an experimental therapy of selected tumours, based on a nuclear reaction initiated by the capture of thermal neutron by the 10B nucleus. After 10B had been delivered selectively to tumour cells, it can be activated by neutrons to deliver locally lethal high-LE[...]
17
33%
Nukleonika
EN This work presents recombination methods used for secondary radiation measurements at the Facility for Proton Radiotherapy of Eye Cancer at the Institute for Nuclear Physics, IFJ, in Krakow (Poland). The measurements of H*(10) were performed, with REM-2 tissue equivalent chamber in two halls of cycl[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last