Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 7
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko / Główny Instytut Górnictwa
2006 nr 2 35-46
PL W latach 2004-2005 w Siemianowicach Śląskich przeprowadzono kompleksową termomodernizację obiektów szkolnych. Podstawą do jej przeprowadzenia były, wcześniej wykonane, w Głównym Instytucie Górnictwa w Zakładzie Oszczędności Energii i Ochrony Powietrza, prace audytorskie w postaci analiz ograniczenia[...]
EN A number of investments related to complex termomodernization of school buildings has been done in years 2004-2005 in Siemianowice Śląskie. The base of these investments - auditing research was performed earlier by Central Mining Institute in Department of Energy Saving and Air Protection. This rese[...]
2
100%
Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko / Główny Instytut Górnictwa
2008 nr 4 47-57
PL W latach 2006-2007 w Siemianowicach Śląskich kontynuowano kompleksową termomodernizację obiektów szkolnych. Podstawę do wykonania inwestycji stanowiły prowadzone w Głównym Instytucie Górnictwa w Zakładzie Oszczędności Energii i Ochrony Powietrza prace audytorskie, polegające na analizie ograniczenia[...]
EN A number of investments related to complex thermomodernization of school buildings have been realised in the years 2006-2007 in Siemianowice Śląskie. The base to carry out these investments constituted auditing research performed earlier at the Central Mining Institute in the Department of Energy Sa[...]
3
100%
Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko / Główny Instytut Górnictwa
2010 nr 4 39-58
PL Jedną z ostatnich inwestycji przeprowadzonych w latach 2007–2008 w Siemianowicach Śląskich, była kompleksowa termomodernizacja Hali Widowiskowo-Sportowej Kompleksu Sportowego „MICHAŁ”. Podstawę do przeprowadzenia modernizacji stanowiła praca audytorska wykonana wcześniej w Głównym Instytucie Górnict[...]
EN One of last investments carried out in years 2007–2008 in Siemianowice Śląskie related to complex thermomodernization was the Sport and Show Hall of the Sport Complex "MICHAŁ". The basis of this investment – auditing research was performed earlier by Department of Energy Saving and Air Protection of[...]
4
100%
Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko / Główny Instytut Górnictwa
2005 nr 4 41-50
PL W latach 2000-2004 w gminie Psary przeprowadzono kompleksową termomodemizację obiektów szkolnych. Podstawę do przeprowadzenia termomodernizacji stanowiły wcześniej wykonane, w Głównym Instytucie Górnictwa w Zakładzie Oszczędności Energii i Ochrony Powietrza, prace audytorskie w postaci analiz ograni[...]
EN A number of investments related to complex thermomodernization of school buildings has been done in years 2000-2004 in Psary commune. The base of these investments - auditing research was performed earlier by Central Mining Institute in Department of Energy Saving and Air Protection. This research c[...]
5
51%
WUG : bezpieczeństwo pracy i ochrona środowiska w górnictwie
1998 nr 6 21-27
PL W publikacji przedstawiono obowiązujące wymagania i wytyczne dotyczące stosowania górniczych kolejek podwieszonych w wyrobiskach korytarzowych zabezpieczonych obudową podatną. Omówiono wyniki badań ruchowych wpływu kolejek z transportowanymi ładunkami na obudowę korytarzową, do której zespoły nośne [...]
EN Presented in the publication are the prevailing requirements and directives pertaining to the application of mining monorail systems suspended in gallery workings protected with yield supports. Discussed are the results of opecational investigations of the influence the monorail systems, with load[...]
6
51%
WUG : bezpieczeństwo pracy i ochrona środowiska w górnictwie
1999 nr 1 36-42
PL W publikacji przedstawiono sposoby i środki wzmacniania i stabilizacji podstawowej obudowy wyrobisk korytarzowych dla zawieszania maszyn, materiałów i urządzeń transportowych, w tym szczególnie jednoszynowych górniczych kolejek podwieszonych, a także przedstawiono sposoby podwieszania tych kolejek, [...]
EN In this publication presented are the methods and means for reinforcement and stabilization of the basic roof supports of gallery workings for suspending machinery and material pieces, including transport equipment, especially mining monorail suspended systems. Also presented are the methods of susp[...]
7
45%
Archives of Materials Science and Engineering
EN Purpose: This in vitro study aimed to evaluate the changes of erosive potential of an orange juice before and after mixing with water and alcohol. Design/methodology/approach: Fifty enamel specimens obtained from bovine teeth were prepared and randomly assigned into the following groups (n=10) with [...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last