Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 4
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Konferencje
2003 z. 23 107-115
PL W referacie przedstawiono charakterystykę modelu symulacyjnego umożliwiającego badanie potrzeb energetycznych sektora komunalno-bytowego. Wyjaśniono sens prowadzenia badań w zakresie elektrochłonności i energochłonności różnych działów gospodarki oraz podano metodykę wyznaczania potrzeb energetyczny[...]
EN This article contains the profile of simulating model, which give a possibility to research energy demand in communal-living sector. It was explained a sense of running research in a range of energy demand for different branch of economy. It also shows methodology of calculation energy demand in sel[...]
2
80%
Advances in Science and Technology. Research Journal
2015 Vol. 9, nr 27 112--117
EN The paper presents a method for estimating the uncertainty of optical coordinate measurement based on the use of information about the geometry and the size of measured object as well as information about the measurement system, i.e. maximum permissible error (MPE) of the machine, selection of a sen[...]
3
80%
Advances in Science and Technology. Research Journal
2015 Vol. 9, nr 28 120--124
EN The article presents the validation research scheme of metrological model of coordinate measuring arm (CMA) using multifeature check. The scheme shows the comparison of the calibration results of the check using selected coordinate methods and criteria of validation. The comparison shows the insigni[...]
4
80%
Journal of Machine Construction and Maintenance - Problemy Eksploatacji
2017 no. 4 7--19
PL Intensywny rozwój techniki pomiarów optycznych, któremu towarzyszy opracowywanie nowych technologii wzorcowania oraz metod oceny dokładności pomiaru, wyznacza nowe obszary koniecznych badań i testów weryfikacyjnych. W Laboratorium Metrologii Współrzędnościowej na Politechnice Krakowskiej (LMW PK) od[...]
EN Intense advancement of optical measurement techniques, which is accompanied by the development of new calibration technologies and accuracy assessment methods determine new fields of necessary research and verification tests. In the Laboratory of Coordinate Metrology of the Cracow University of Tech[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last