Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 10
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
2013 Nr 2 48--51
PL Technologie bezwykopowe alternatywą w czasie kryzysu. Przedstawiciele Północnoamerykańskiego Stowarzyszenia Technik Bezwykopowych o sytuacji i perspektywach branży technologii bezwykopowych w USA w dobie spowolnienia gospodarczego.
EN Polish Foundation for Trenchless Technology (PFTT), together with editors of Nowoczesne Budownictwo Inzynieryjne (Modern Building Engineering) magazine is going to go to an even greater extent than before to familiarize the readers with global world achievements in the field of trenchless technologi[...]
2
63%
Instal
2015 nr 7/8 77--81
PL Wskazano sześć rodzajów zagrożeń terrorystycznych dla systemów zaopatrzenia w wodę. Podano 30 wybranych przykładów ataków terrorystycznych na systemy zaopatrzenia w wodę z sześciu kontynentów. Dokonano krótkiej charakterystyki każdego z tych ataków. Na przykładzie działań prowadzonych w Sztokholmie [...]
EN This paper present six types of terrorist threats on water supply systems. Thirty selected examples of terrorist attacks on the water supply system from six continents have been given. Brief descriptions of each of these attacks have been made. Based on the activities carried out in the City of Stoc[...]
3
63%
Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
2016 Nr 2 47--50
PL Zgodnie z Dyrektywą Rady Unii Europejskiej 2008/114/WE, pojęcie infrastruktura krytyczna oznacza składnik, system lub część infrastruktury zlokalizowanej na terytorium państw członkowskich. Ma ona podstawowe znaczenie dla utrzymania niezbędnych funkcji społecznych, takich jak ochrona zdrowia, bezpie[...]
EN This paper presents six types of terrorist threats on water supply systems. Thirty selected examples of terrorist attacks on the water supply system from six continents have been made. The paper presents examples of the assumptions made in the 20th century for the purposes of quantifying the effects[...]
4
63%
Rynek Instalacyjny
2012 Nr 12 72-75
PL Technologia CIPP (ang. cured-in-place pipe)-utwardzanych "in situ" powłok żywicznych- wykorzystywana jest do odnowy przewodów kanalizacyjnych, w tym przewodów instalacji wewnętrznych. Stosuje się ją między innymi do odnowy przykanalików, pionów kanalizacyjnych, pionów deszczowych, przewodów wentylac[...]
EN This paper consist of a review of a four CIPP curing methods used in internal sewage system renewal, giving examples of applications, advantages and possible limitations.
5
63%
Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
2015 Nr 1 60--63
PL W cyklu Technologie bezwykopowe na sześciu kontynentach, przygotowywanym we współpracy z Polską Fundacją Technik Bezwykopowych, przedstawiamy skrót wybranych artykułów zamieszczonych w 25. numerze „Trenchless International”, który ukazał się w październiku 2014 r.
EN In the series of articles "Trenchless technologies on six continents" prepared in collaboration with Polish Foundation of Trenchless Technology, we present a digest of articles published in 25th issue of "Trenchless International" magazine dated October 2014.
6
51%
Forum Eksploatatora
2013 Nr 1 (64) 48-52
PL W Polsce, podobnie jak w innych krajach europejskich, stosowano w XX wieku do budowy kanalizacji głównie rury kamionkowe i betonowe. A artykule przedstawiono wyniki wieloletnich badań CCTV przewodów kanalizacyjnych kamionkowych długo eksploatowanych, wykonanych przez Politechnikę Swiętokrzyską [10, [...]
7
51%
Wodociągi - Kanalizacja
2013 nr 7-8 22--24, 26
8
51%
Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
2013 Nr 1 52-56
PL W Polsce, podobnie jak w innych krajach europejskich, do budowy kanalizacji stosowano w XX w. głównie rury kamionkowe i betonowe. Poniżej przedstawiono wyniki wieloletnich badań CCTV przewodów kanalizacyjnych kamionkowych długo eksploatowanych, wykonanych przez Politechnikę Świętokrzyską [10, 11]. N[...]
EN This article contains results of CCTV inspections of verified clay sanitary sewer pipes from various Polish cities. There are presented the most important 6 linear and 14 local vitrified clay pipes damages. The results were analyzed, in order to determine causes of pipe damage. Comparison of verifie[...]
9
51%
Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
2013 Nr 3 36--40
PL W 2013 r. przypada 15-lecie działalności Polskiej Fundacji Technik Bezwykopowych (PFTT), będącej członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Technik Bezwykopowych (ISTT). W ciągu tych lat Polska Fundacja Technik Bezwykopowych nie tylko aktywnie wspierała rozwój technologii bezwykopowych w kraju, ale r[...]
EN 2013 will mark the 15th anniversary of the Polish Foundation for Trenchless Technology (PFTT), a member of the International Society for Trenchless Technology (ISTT). Over those years PFTT has not only actively supported the development of trenchless technologies in Poland, but also popul[...]
10
51%
Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
2013 Nr 4 39--43
PL Amerykańskie konferencje No-Dig, w odróżnieniu od polskich (www.nodigpoland.tu.kielce.pl), organizowanych co dwa lata w Kielcach, odbywają się corocznie i za każdym razem w innym mieście. W tegorocznej konferencji w Sacramento 3–7 marca 2013 r. wzięło udział 1650 uczestników.
EN The American No-Dig Conferences, dedicated to trenchless technologies, take place annually and each time in a different city, unlike the Polish conferences, which are organized biannually in Kielce. The Conference in Sacramento from 37 March 2013 was attended by 1,650 participants.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last