Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 9
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Chemical and Process Engineering
PL Przedstawiono wyniki symulacji numerycznych CFD przepływu płynu newtonowskiego przez mieszalnik statyczny Kenics. W badaniach numerycznych zastosowano model Smagorinskiego-Lilly dla liczb Reynoldsa Re równych 640, 1280, 2560. Wyniki modelowania CFD porównano z wynikami badań LDA. Stwierdzono dobrą z[...]
EN Results of large eddy simulations of Newtonian flows in a Kenics static mixer are presented. The computational fluid dynamics study was carried out using the Smagorinsky-Lilly model for Reynolds numbers of 640, 1280 and 2560. The CFD results were also compared with the LDA measurements and a good ag[...]
2
100%
Inżynieria Chemiczna i Procesowa
2006 T. 27, z. 4 1447-1453
PL Przedstawiono wyniki pomiarów anemometrycznych LDA prędkości osiowej wewnątrz mieszalnika statycznego SMX podczas przepływu płynu newtonowskiego (syropu skrobiowego). Do opracowania wyników zastosowano szybką transformatę Fouriera (FFT), co umożliwiło wyznaczenie krytycznej wartości liczby Reynoldsa[...]
EN LDA measurements of the axial velocity of Newtonian fluid (starch syrup) flow inside an SMX static mixer have been presented. The experimental results were evaluated by means of the fast Fourier transform (FFT) and resulted in determining the critical Reynolds number.
3
100%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2002 Nr 4 100-101
PL W pracy przedstawiono wyniki pomiarów anemometrycznych prędkości cieczy w szerokim zakresie przepływu - od laminarnego do burzliwego. Zostały one opracowane przy zastosowaniu szybkiej transformaty Fouriera w formie spektrów energetycznych w celu wykrycia systematycznych niestabilności w badanych prz[...]
EN Anemometry measurements of liquid velocity were presented in the paper for a wide flow range — from the laminar to the turbulent. The measurement data were processed by means of the Fast Fourier Transform to deliver the energy spectrum in order to detect systematic instabilities in the investigated [...]
4
100%
Measurement Automation Monitoring
EN The paper presents a part of a prototype system for the monitoring of selected vital functions of humans and some preliminary results obtained from the device using implemented algorithm. The system consists of such essential modules like a microcontroller board, an inertial measurement unit and add[...]
5
100%
Inżynieria Chemiczna i Procesowa
2004 T. 25, z. 3/3 1461-1466
PL W pracy przedstawiono wyniki pomiarów anemometrycznych LDA otrzymanych na wlocie oraz wewnątrz mieszalnika statycznego SMX podczas przepływu płynu nienewtonowskiego (CMC). Wyniki opracowano przy zastosowaniu szybkiej transformaty Fouriera (FFT), co pozwoliło na wyznaczenie krytycznej wartości liczby[...]
EN LDA measurements of the axial velocity of non-Newtonian fluid (CMC) flow at the inlet to and inside the SMX static mixer were presented. The experimental results were evaluated by means of the Fast Fourier Transform (FFT) and resulted in determining the critical Reynolds number.
6
80%
Prace Naukowe Politechniki Szczecińskiej. Instytut Inżynierii Chemicznej i Procesów Ochrony Środowiska
2000 Nr 558 (36) 95-102
PL W pracy omówiono wyniki badań dotyczących wpływu efektów wlotowych na niesymetryczność osiową profilu prędkości cieczy newtonowskiej w przepływie rurowym. Przedstawiono typy zastosowanych w eksperymencie rozwiązań konstrukcyjnych wyrównywaczy przepływu oraz przeprowadzono analizę wyników pomiarów LD[...]
EN Measurement results for the flow entrance effect on deformation of the liquid velocity profile were presented for pipe, Newtonian flow. The flow stabilisers applied in the study were described and also the analysis of the LDA results was discussed. Conclusions drawn from the presented measurements l[...]
7
80%
Prace Naukowe Politechniki Szczecińskiej. Instytut Inżynierii Chemicznej i Procesów Ochrony Środowiska
PL Przedstawiono wpływ ustawień parametrów programu komercyjnego (Find 1.0) na wyniki pomiarów anemometrycznych wykonanych w warunkach przepływu burzliwego. Dokonano analizy różnic wyników pomiarów dla poszczególnych opcji programu oraz zbadano ich wpływ na spektrum pomiarowe i na dokładność otrzymanyc[...]
EN The dependency of LDA measurements for turbulent, pipe flow on settings of a commercial data acquisition package (Find 1.0) has been presented. An analysis of differences obtained for the applied package options has been carried out and their influence on the data frequency distribution and accuracy[...]
8
80%
Inżynieria Chemiczna i Procesowa
2001 T. 22, z. 3 427-443
PL Przedstawiono wyniki pomiarów składowych osiowej i stycznej prędkości cieczy w mieszalniku wyznaczone za pomocą dopplerowskiego anemometru laserowego (LDA). Badania wykonano w obszarze przyściennym w zakresie przepływu przejściowego (0,28% roztwór CMC i 75% roztwór gliceryny) i przepływu burzliwego [...]
EN Measurements of the axial and tangential components of fluid velocity obtained by means of an LDA system in a stirred tank have been presented. The study has been carried out in a wall jet region of a stirred tank within the transitional flow regime (0.28% CMC and 75% glycerol solutions) and in the [...]
9
80%
Measurement Automation Monitoring
EN In this paper, the authors present selected examples of rapid prototyping environment consisting of a popular hardware platform like Arduino and software tools, like graphical language LabView. As a case study the MEMS (Micro Electro-Mechanical Systems) applications are described. First, the initial[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last