Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 8
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przestrzeń i Forma
2012 nr 17 339--366
PL Dzisiaj powszechnie mówi się o kryzysie miast. Mimo, iż odgrywają ogromną rolę kulturotwórczą i są siłą napędową innowacji oraz rozwoju podlegają negatywnym procesom demograficznym, przestrzennym i środowiskowym. W niniejszym artykule podjęto próbę zdefiniowania zasadniczych problemów rzutujących na[...]
EN It is said generally today about crisis of cities. In spite of, that they play huge role as culture centers and are a driving force of innovation, they are touched by negative demographic, spatial and environmental processes development. It has been taken the attempt in the hereby article to define [...]
2
100%
Przestrzeń i Forma
2009 nr 11 111-118
PL Nauczanie urbanistyki w Polsce w sytuacji dynamicznych zmian jakie mają miejsce w wielu dziedzinach stało się poważnym wyzwaniem. Nie jest możliwe zaoferowanie gotowego modelu nauczania, jednakże, ważna jest identyfikacja podstawowych problemów oraz uwarunkowań dotyczących stanu polskiej przestrzeni[...]
EN Teaching of urban design in Poland become to be a serious chalange facing a situation of dynamic changes in many sectors. To offer a ready model of teaching there is not possible, although, to identify the basic problems and conditions of the Polish space quality and then, to include them into didac[...]
3
100%
Zieleń Miejska
2012 Nr 9 36-39
PL Bilbao, jeszcze nie tak dawno powszechnie uważane za jedno z najbrzydszych hiszpańskich miast, w ostatnich latach przechodzi prawdziwą metamorfozę. Ośrodek przemysłowy przemienia się w nowoczesną, zieloną metropolię.
4
100%
Architektura Krajobrazu
2002 nr 1-2 92-97
EN A landscape always clearly reflects the state of the economy with all its consequences for the space, therefore it is difficult not to notice transformations in the appearance of our cities, towns and surrounding areas. A lively urbanization of many rural areas has occurred and is still occurring, w[...]
5
100%
Przestrzeń i Forma
2015 nr 24/1 177--194
PL Ochronę dziedzictwa kulturowego w obrębie kluczowych przestrzennych form chronionej przyrody nakazuje ustawa o ochronie przyrody i zgodnie z nią dla parków narodowych, rezerwatów przyrody i parków krajobrazowych sporządza się i realizuje plany ochrony. Zakres prac w tych dokumentach musi uwzględniać[...]
EN The protection of cultural heritage within key spatial forms of nature conservation is a requirement of the Act on nature conservation. According to that Act, conservation plans have to be prepared for national parks, nature reserves and landscape parks. The scope of works within such documents must[...]
6
100%
Przestrzeń i Forma
2015 nr 24/2 23--38
PL Na obszarze Drawieńskiego Parku Narodowego zachowało się niewiele obiektów o konstrukcji słupowo-ryglowej z uwagi na zanik większości jednostek osadniczych oraz zmianę technologii budowlanej. W strategii i planie działań ochronnych walorów kulturowych Parku wszystkie zachowane obiekty zostały uznane[...]
EN Few timber framing structures have survived in the area of the Drawa National Park, due to the disappearance of the majority of settlements and changes in the construction technology. The strategy and plan of conservation activities for the cultural values of the Park regard all preserved structures[...]
7
100%
Przestrzeń i Forma
2009 nr 12 295-306
PL Globalizacja i zmiana modelu życia powoduje - po okresie realizacji wielkich osiedli mieszkaniowych w technologii uprzemysłowionej - kolejną falę uniwersalizacji i "nijaczenia" przestrzeni polskich miast. Istotnym zagadnieniem stało się kreowanie miejsc w mieście; takich fragmentów przestrzeni, któr[...]
EN Globalisation and a change of life stile causes - after the period of industrial technology huge residential settlements realization- new wave of Polish cities space unification. Therefore, the creation of places in urban space has been recognized to be an important issue; it means the creation of s[...]
8
51%
Przestrzeń i Forma
2010 nr 13 359-374
PL Warsztaty zostały zorganizowane dzięki efektywnej współpracy pomiędzy Biurem Promocji i Informacji UM Szczecin, M.Eng. Stefanem Netsch - Docentem Urban Planning and Design z Instituut voor Bouw en Bedrijfskunde Hogeschool Rotterdam, Towarzystwem Urbanistów Polskich Oddział w Szczecinie oraz Zakładem[...]
EN The Floating Garden 2050 Workshop was organized owing to successful cooperation of Promotion and Information Office of Szczecin, M.Eng. Stefan Netsch - Docent Urban Planning and Design Instituut voor Bouw en Bedrijfskunde Hogeschool Rotterdam, Society of Polish Town Planners Szczecin Branch and Depa[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last