Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 6
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zieleń Miejska
2017 Nr 7-8 60--61
PL Owady to fascynujące stworzenia. Sa najliczniejszą gromadą zwierząt, liczącą ponad milion udokumentowanych gatunków.
2
100%
Zieleń Miejska
2017 Nr 10 41--43
PL Słów kilka o występowaniu gatunków dzikich zwierząt na terenach zurbanizowanych.
3
63%
Czasopismo Techniczne. Architektura
PL Malarstwo niderlandzkie XV w. jest wyjątkowym źródłem wiedzy o średniowiecznych realiach. Obrazy te dostarczają wielu cennych informacji zarówno historykom sztuki, jak i przyrodnikom. Pozwalają zapoznać się z ówczesnym środowiskiem przyrodniczym odwzorowanym na obrazach. Niniejszy artykuł obejmuje b[...]
EN The fifteenth century Netherlandish painting is an exceptional source of knowledge about medieval realities. These paintings provide valuable information for both art historians and naturalists. They allow see the natural environment of that time presented in the paintings. This article presents res[...]
4
63%
Czasopismo Techniczne. Architektura
PL Ważnym elementem krajobrazu miast są parki. Mimo że część z nich ma historyczny rodowód, to odgrywają one istotną rolę w funkcjonowaniu współczesnych struktur miejskich i kształtowa- niu potrzeb mieszkańców. Niniejsza praca prezentuje wyniki badań, jakie zostały przeprowadzone w latach 2013-2015 w t[...]
EN An important element of the urban landscape are the parks. Although some of them have a historical provenance that they perform an important role in the functioning of modern urban structures and the formation of citizens’ needs. This paper presents the results of research, which was carried out in [...]
5
63%
Zieleń Miejska
2017 Nr 5 36--37
PL Żywopłoty są bardzo plastyczną i cenioną formą roślinności formowanej. Ze względu na swoje liczne walory przestrzenne i biologiczne często wykorzystuje się je zarówno w przestrzeni miejskiej, jak i w krajobrazie otwartym.
6
63%
Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego
2013 nr 21 127--140
PL Ważnym elementem polskiego krajobrazu są przydrożne obiekty sakralne. Pełniąc od wieków funkcje religijne, kulturowe i krajobrazowe stają się obecnie często zapomnianym elementem przestrzeni. Podlegają procesom starzenia, niszczenia a nawet dewastacji przez co ich znaczenie w krajobrazie maleje. Bad[...]
EN Roadside sacral objects constitute an essential element of the Polish landscape. Having performed religious, cultural and landscape functions for ages, at present they often become forgotten elements of the surrounding space. They undergo the processes of ageing, deterioration, or even devastation, [...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last