Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 7
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Instytutu Elektrotechniki
2011 Z. 251 57-65
PL Praca opisuje nową metodę wyznaczania parametrów modułów Peltiera. Metody klasyczne wymagają rozmontowania modułu, co powoduje jego zniszczenie. Prezentowana metoda zapewnia precyzyjny pomiar parametrów modułu Peltiera bez konieczności ingerencji w jego fizyczną strukturę. Jest ona szczególnie pomoc[...]
EN This work describes new method to determine parameters of Peltier module. Classical method requires module to be disassembled, rendering it useless after the experiment. Described new method does not require interference in structure of the module allowing it to be used after experiment. This is hel[...]
2
80%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL W artykule przedstawiono koncepcję urządzenia do pomiarów prędkości dla wybranego odcinka drogi. W urządzeniu wykorzystano metodę promieniowania optycznego dwóch nadajników oraz dwóch odbiorników podczerwieni. Urządzenie wykorzystuje środowisko programowania graficznego LabView.
EN This article presents the concept of a device for automatic section speed control. The device uses a method of optical radiation, two transmitters and two receivers IR. The device uses LabView graphical programming environment.
3
80%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Elektronika
2005 z. 153 107-112
EN We describe an electron emission current stabilizer with an error amplifier the dc voltage gain of which depends on the electron emission current for tungsten filament operated at the pressure of p=0,1 Pa is 36 ppm.
4
80%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Elektronika
2005 z. 153 181-186
EN This work proves that correlation between an electron accelerating voltage and a beam intensity has a disadvantageous effect on the measurement results reproducibility erformed with the mass spectrometers and significantly extends total measurement time. The research results in a postulate of making[...]
5
71%
Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering
2017 No. 92 83--94
PL Tematyka artykułu dotyczy obszaru badań związanych z nowo opracowaną metodą diagnostyki rozrusznika samochodowego z wykorzystaniem analizy charakterystyk mocy rozrusznika i rozkładu indukcji magnetycznej. Nowością w pracy jest wykorzystanie oprogramowania QuickField do analizy rozpływu strumienia i [...]
EN This article applies to the area of research related to the newly developed method of diagnosis of the starter motor with the use of the analysis of the characteristics of the starter power and the distribution of magnetic induction. New in the article is to use QuickField software to analyze the pr[...]
6
71%
Journal of KONBiN
2017 No. 42 399--417
PL W artykule przedstawiono nową metodę diagnostyki rozrusznika samochodowego na podstawie analizy mocy rozrusznika i zjawiska Halla. Wykorzystując oprogramowanie Matlab Silmulink zasymulowano wpływ eksploatacyjnego zużycia tulejek rozrusznika na charakterystyki mocy. Do analizy rozpływu strumienia i r[...]
EN The article presents a new diagnostic method of a motor starter based on the analysis of the starter’s power and the Hall effect. Using the Matlab Simulink program the wear and tear impact of the starter sleeves on power characteristics was simulated. For the analysis of the flux propagation and the[...]
7
71%
Journal of KONBiN
2017 No. 44 141--158
PL W artykule przedstawiono nową metodę diagnostyki rozrusznika samochodowego na podstawie analizy mocy rozrusznika i zjawiska Halla. Wykorzystując oprogramowanie Matlab Silmulink zasymulowano wpływ eksploatacyjnego zużycia tulejek rozrusznika na charakterystyki mocy. Do analizy rozpływu strumienia i r[...]
EN The article presents a new diagnostic method of a motor starter based on the analysis of the starter’s power and the Hall effect. Using the Matlab Simulink program the wear and tear impact of the starter sleeves on power characteristics was simulated. For the analysis of the flux propagation and the[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last