Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 8
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Czysta Energia
2014 Nr 12 30--31
2
100%
Polska Energetyka Słoneczna
2015 nr 1-4 21--26
PL W artykule krótko opisano historię rozwoju fotowoltaiki. Artykuł opisuje również różne mechanizmy wsparcia finansowego dla instalacji odnawialnych źródeł energii w tym instalacji PV, ze szczególnym uwzględnieniem ustawy o odnawialnych źródłach energii. Pod uwagę wzięto zarówno środki krajowe z NFOŚi[...]
EN This article briefly describes the history of the development of photovoltaics. The article also describes the different mechanisms of financial support for the installation of renewable energy sources including PV installations, with particular emphasis on the law on renewable energy sources. They [...]
3
100%
Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury
2016 z. 63, nr 3 17--24
PL Artykuł jest poświęcony analizie hybrydowej instalacji słonecznej. Publikacja dotyczy zarówno wytwarzania energii elektrycznej, jak i ciepła z energii promieniowania słonecznego. Największym problemem związanym z wytwarzaniem energii elektrycznej z energii słonecznej jest stosunkowo niska sprawność [...]
EN The article is devoted to the analysis of hybrid solar installation. Article applies both to the production of electricity and heat from solar radiation. The biggest problem associated with the generation of electricity from solar energy is relatively low efficiency of photovoltaic cells currently a[...]
4
100%
Instal
2017 nr 11 42--45
PL Ogniwa fotowoltaiczne mają tę właściwość, że im wyższa jest ich temperatura tym niższą osiągają sprawność. Jednym z rozwiązań tego problemu jest zastosowanie modułów fotowoltaicznych zintegrowanych z kolektorami słonecznymi – PV/T (ang. photovoltaic/thermal), które pozwalają na odbiór ciepła od ogni[...]
EN One of the most important problem associated with photovoltaic conversion is that most of the absorbed solar energy is converted to heat, which raises temperature of the photovoltaic cells. Efficiency of the photovoltaic cells decreases when the temperature increases. There are considered different [...]
5
63%
Polska Energetyka Słoneczna
2014 nr 1-4 53--60
PL W artykule przedstawiono wyniki symulacji działania systemów, wspomagających ogrzewanie budynków, wykorzystujących instalacje kolektorów słonecznych. Krótko opisano program PWSun wykorzystany do przeprowadzenia symulacji. Rozważono instalacje o różnej wielkości (różnej powierzchni kolektorów słonecz[...]
6
51%
Instal
2013 nr 12 39--42
PL W Instytucie Techniki Cieplnej na Wydziale MEiL Politechniki Warszawskiej w ramach realizacji projektu POIG 01.01.02-10-106/09-01, PT7, T3 zostało stworzone narzędzie użytkowe do symulacji funkcjonowania i wymiarowania słonecznych systemów grzewczych, do przygotowania ciepłej wody oraz systemów typu[...]
EN In the Institute of Heat Engineering on the Faculty of Power and Aeronautical Engineering as a part of the project POIG 01.01.02-10-106/09-01, PT7, T3 computer application for dimensioning and simulating solar heating systems (domestic hot water installations, central heating installations and combi[...]
7
51%
Instal
2016 nr 3 31--35
PL W artykule przedstawiono dwa modele stratyfikacji ciepła w zasobnikach ciepła słonecznych instalacji grzewczych. Oba modele zostały opisane oraz przy ich wykorzystaniu symulowano działanie instalacji kolektorów słonecznych pokrywających zapotrzebowanie na ciepłą wodę użytkową. Symulacja numeryczna w[...]
EN The paper presents two models of thermal stratification in storage tanks in solar heating systems. Both models are described and used to simulate an operation of solar systems providing the heat demand for domestic hot water. Numerical simulation also requires the solar collector and solar radiation[...]
8
51%
Fizyka Budowli w Teorii i Praktyce
2015 T. 7, nr 3 17--22
PL Artykuł przedstawia rozważania dotyczące uwzględniania stratyfikacji ciepła w zasobnikach ciepła w analizach funkcjonowania słonecznych instalacji grzewczych. Opisano model działania instalacji słonecznej do podgrzewania c.w.u. i do ogrzewania pomieszczeń. Zaprezentowano wyniki symulacji numerycznej[...]
EN The paper presents consideration of taking into account the heat stratification in storage tanks in analysis of solar heating systems operation. Model of DHW and space heating solar system have been described. Results of numerical simulation of different types of solar heating systems operation have[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last