Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 10
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Instytutu Metalurgii Żelaza
PL Podstawowym celem prowadzonych badań stali austenitycznej T321H w stanie wyjściowym i po różnych czasach pracy było zbudowanie modelu umożliwiającego przewidywanie trwałości eksploatacyjnej elementów części ciśnieniowej kotła po długotrwałej eksploatacji w warunkach pełzania wykonanych z tej stali. [...]
EN The main aim of testing T321H austenitic steel in initial state and after various work times was to build a model to allow forecasting the lifetime of boiler's pressure section components from this steel after long-term service at creep conditions. The creep tests of T321H steel for components of bo[...]
2
100%
Prace Instytutu Metalurgii Żelaza
PL Podstawowym celem prowadzonych badań austenitycznej stali T321H w stanie wyjściowym i po różnych czasach pracy jest zbudowanie modelu umożliwiającego przewidywanie trwałości eksploatacyjnej materiału elementów części ciśnieniowej kotła po długotrwałej eksploatacji w warunkach pełzania wykonanych z t[...]
EN The main aim of testing the T321H austenitic steel in initial state and after different work times was to build a model to allow forecasting the lifetime of boiler's pressure section components from this steel after long-term service at creep conditions. In the work, the X-ray diffraction analysis o[...]
3
100%
Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering
EN Purpose: Characteristics of changes in properties and structure of austenitic-matrix steels in delivery state and after long-term service. Design/methodology/approach: For selected degradation states of T321H steel of the mechanical testing and microstructural investigations were carried out with sc[...]
4
100%
Prace Instytutu Metalurgii Żelaza
PL W pracy wykonano badania pełzania oraz długotrwałego wyżarzania stali o osnowie ferrytycznej; niskostopowych bainitycznych T23, T24 i wysokochromowej VM12 o strukturze odpuszczonego martenzytu na elementy kotłów o parametrach nadkrytycznych. Przeprowadzono badania własności wytrzymałościowych oraz a[...]
EN In the work, creep and long-term annealing tests were carried out for ferrite-based steel, T23 and T24 low-alloy bainitic steels and VM12 high-chromium steel with tempered martensite structure intended for components of boilers with supercritical parameters. The investigations of mechanical properti[...]
5
100%
Prace Instytutu Metalurgii Żelaza
PL W oparciu o skrócone próby pełzania wyznaczono charakterystyki wytrzymałości na pełzanie materiału obwodowych złącz spawanych wykonanych z wysokochromowej stali X20CrMoV121. Na ich podstawie z wykorzystaniem zależności parametrycznej Larson-Millera wyznaczono charakterystyki wytrzymałości na pełzani[...]
EN Based on the abridged creep tests, the creep strength characteristics of the material of circumferential welded joints made from X20CrMoV121 high-chromium steel were determined. On their basis the creep strength characteristics were determined using the Larson-Miller parametric relationship. These c[...]
6
100%
Prace Instytutu Metalurgii Żelaza
PL Celem projektu było opracowanie charakterystyk materiałowych stali T24 oraz wykonanych obwodowych złączy spawanych w oparciu o skrócone i długotrwałe próby pełzania. Na podstawie uzyskanych wyników badań pełzania, własności wytrzymałościowych oraz badań struktury dokonano oceny zachowania się badan[...]
EN The purpose of the project was to develop the material characteristics of T24 steel and circumferential welded joints based on the abridged and long-term creep tests. Based on the obtained results of creep tests, mechanical properties and structural tests the assessment of behaviour of tested steel [...]
7
100%
Prace Instytutu Metalurgii Żelaza
PL W pracy przedstawiono następujące zagadnienia: Podstawowe cele diagnostyki technicznej części ciśnieniowej kotłów energetycznych. Sposoby osiągnięcia tych celów. Narzędzia stosowane w diagnostyce technicznej. Sposób postępowania w ocenie elementów części ciśnieniowej kotłów. Metody NDT; penetracyjne[...]
EN The following issues are presented in the paper: the main goals of technical diagnostics of pressure parts of boiler components; Methods of the said goals achievement; Tools applied in technical diagnostics; Procedure concerning assessment of the components of pressure part of boilers; Methods of di[...]
8
100%
Prace Instytutu Metalurgii Żelaza
PL Opracowano sposób wyznaczania trwałości resztkowej i resztkowej trwałości rozporządzalnej na podstawie wyników skróconych prób pełzania dla różnych poziomów temperatury wyższej od eksploatacyjnej i przy poziomie naprężenia odpowiadającym eksploatacyjnemu. Zaproponowano sposób wyznaczania udziału trw[...]
EN The method for determination of residual life and disposable residual life based on the results of abridged creep tests for different temperature levels exceeding the operating temperature and at stress level corresponding to the release stress was developed. The method for determination of contribu[...]
9
100%
Archives of Metallurgy and Materials
2016 Vol. 61, iss. 2B 1021--1029
EN The subject of the research was a material in the form of a ϕ38×4 pipe from HCM12 steel used for steam superheater coils in power boilers with supercritical and ultra-supercritical steam parameters. This article presents results of investigations of mechanical properties and microstructure of materi[...]
10
76%
Prace Instytutu Metalurgii Żelaza
PL Celem pracy było opracowanie studium literaturowego na temat nowych technologii wytwarzania energii elektrycznej z paliw kopalnych oraz prognoz ich wdrożenia w polskim systemie energetycznym. Ponadto praca zawiera systematyczny opis metod i urządzeń energetyki konwencjonalnej oraz przegląd materiałó[...]
EN The purpose of the work was the literature study on the new technologies for electric power generation from mineral fuels and the forecasts about their implementation in the Polish energy system. In addition, the work includes the systematic description of conventional power generation methods and e[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last